Print Friendly, PDF & Email

 

Kildeskrifter

 

 

Oversikt over kildeskrifter i det digitale biblioteket: 

Biskop Jens Nilssøns visitatsbøger og reiseoptegnelser 1574-1597 –
  utgitt 1885 av Yngvar Nielsen
    Utdrag s.346-349 (fra Solbergelva via Hokksund til Verp)
    Utdrag s.413-420 (fra Fiskum til Haug prestegård og videre på Storelva)
 
Mauritz Hansens brev til Carl Møllmann på Staud,
  datert Petraborg juli 1834
 
Notat fra Vestfos Cellulosefabriks arkiv om bedriftens historie
  datert 10/12-1962