Print Friendly, PDF & Email

 

Vestfossvisa
UKJENT FORFATTER

 

Vestfossvisa

mel.: For Norge kjæmpers fødeland

Vestfossen er en herlig stad,
hvor det er godt aa være,
her Lever man saa fro og glad
og er sin egen herre.
Konstabel har vi lagt oss til,
men ingen arrestkjelder,
og derfor sloss vi som vi vil
de lange vinterkvelder.

Foreninger av alle slag
er kommet rent paa mode,
hver stor og edel samfundssag
vi hjælpe vil paa fode!
Foreninger med blikket vendt
mot konge og mot tronen
og vi som vil ha præsident
og ut av unionen.

Missjonen har et farlig tag
i byens mange koner.
De løber sammen dag for dag
og ofrer sine kroner.
For sydens sorte morian,
hvis sjæl ei bør fordømmes
maa hus og hjem og egtemann
forglemmes og forsømmes.

Og blir en prest saa folkekjær
at han maa ut og flytte,
da brukes pengene især
til gavn og megen nytte.
Da glemmer man det tapte faar
og Madagaskars helte,
thi presten bør som skrevet staar
ha guld og sølv i belte.

Naar «Vidar» skjenker akkevit,
da har vi valg i vente.
Da faar vi «Ørebladet» fritt,
i fall vi vil det hente.
Da kommer Høires «Benjamin»,
da ser vi Konow springe,
thi Venstre skal faa «Mangelin»
og Askestad på tinge.

Vort samlag sat vi ofte paa,
men det blev stengt og lukket,
nu har vi faatt de mange smaa,
hvori vor tørst ble slukket.
Naar klokken slog de otte slag,
da tok vi villig hatten.
Nu maa vi lukkes ut mot dag,
men lukkes inn mot natten.

Nu med det første vil vi se
sannferdig et mirakel:
De kristelige ynglinge
faar hus og tabernakel.
En prest har fostret den idé
og kvinden støtter sagen.
Jeg undres paa hvad vi faar se
naar kyllingen ser dagen.

Vor stadsmusik var populær
i byen og paa landet.
Den var os dyrebar og kjær
inntil den gik i vandet.
Den faldt for Vidars treske list
og gjorde svenske av sig.
Og det er den som tror forvist
at de har spilt ifra sig.

Naar natten falder med sin ro
og stillhet over staden,
da gaar de sammen to og to
og driver om paa gaden,
den unge frøken med sin ven
og gutten med sin pige.
Men hvor den iver fører hen,
det vil jeg ikke sige.

Naar nu vi gaar til neste valg
maa ingen sitte hjemme,
ei heller drive kjøp og salg
med sin og andres stemme.
For ter du dig for grovt min venn,
og vil du Herren friste,
faar februar se dig igjen
i Haugsund med din liste.