Print Friendly, PDF & Email

 

AVISARTIKLER

 
 
Samlingen av avisartikler i Eiker Digitale Bibliotek er todelt. For det første har vi et «AVISARKIV» der artiklene er ordnet systematisk etter avis og dato. Foreløpig omfatter den stort sett artikler fra Drammens Tidende & Buskeruds Blad i perioden 1886-1960, men andre aviser vil bli registrert etter hvert. Dessuten har vi lagt ut link til nettsidene til dagens lokalaviser.  
 
For det andre er vi i gang med å registrere utklippssamlinger, både private og ved bibliotekene. En inngang til dette materialet finnes i «Sameia Klipparkiv», der klippsamlingene er registrert etter emne.
 
 
AVISARKIVET
Sameia Klipparkiv