Print Friendly, PDF & Email

 

DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUDS BLAD

Mars 1872
26Skrivekunsten....
Juli 1872
14Jubileum i Bakke sogn. Klokker B.Aass
August 1872
06Ekers mølle, annonse
13Kongsberg bjørn
13Arbeiderstevne på Besseberghaugen
September 1872
07Kongsberg bjørn
07Stiftskappelan Bull
15Politiopsyn i Vestfossen.
Oktober 1872
22Hanna Vinsnæs død
25Vandfald og tomter i Vestfossen tilsalgs
November 1872
01Provstinde Hanna Vinsnæs, beg. og dikt
27Istiden. Dikt av Bj.Bjørnson - H.Ibsen og Andreas Munch av H.Wildenvey
Desember 1872
11Sorenskriver til Eker, Modum og Sigdal Christian Rasmus Hansen død
18Ved sorenskriverens dødsfall dikt av Jørgen Moe