Print Friendly, PDF & Email

 

DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUDS BLAD

Januar 1882
22Fra Eker: Lars Christensen Waalen død - nekrolog
Februar 1882
16Til formannen i N.Ekers brokomite - åpent brev
22Annonse: Ved Amtsskolen på Eker
Mars 1882
05Drammens opland vedrørende - om den moralske tilstand i befolkningen
05Leserbrev - ang. bro over Drammenselva på N.Eker
05Om brosaken på N.Eker
09Fra Eker - møte i herredsstyret
17Annonse: Bingselven - brøtningsmøte
April 1882
13Folkemøte i Hougsund - politisk
14Folkemøte i Hougsund, forts.
15Folkemøte i Hougsund, forts.
21Folkemøtet i Hougsund, leserinnlegg
30Folkemøte på Kongsberg - Ivar Houge sentral
Mai 1882
09Nedbrendt teglverk, Dahler, tilh. dr.Thomle m.fl.
16Lidt om vor bergverksdrift
Juni 1882
01Poul Arneberg, Eker, har sendt redaksjonen et 2alen 20 tommer langt rugstrå
01Fra Eker - amtsskolen har avsluttet sitt guttekursus
17Annonse: Krabasauksjon ved Tinsjø
Juli 1882
30Fra Eker - Simen Berg og frue feirer diamantbryllup, personopplysninger
September 1882
01Valgmend på Ø.Eker: Ihlen, Fossum, Hauge og Eeg - alle fra Venstre
November 1882
01Udglidning på Randsfjordbanen ved Skotselv
04Møte i Ekers kommunestyre, bl.a. behandling av fattigbudsjettet
18Holmen Papirfabrik - fortegnelse over aksjonærer
Desember 1882
16Annonse: Dr.Caspersen, Hougsund
30Trælastsalgene våren 1883