Print Friendly, PDF & Email

 

DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUDS BLAD

Januar 1884
05Trælasthandelen
Februar 1884
13Is ved Bjørhus Verk paa Eger, Opskjært is - annonse
20Ulykkestilfelde. Mand fra Eker druknet, 19 år gml. gutt
21Folkemøte, Stenseth, N.Eiker
24Hr. Stadshauptmand Schwartz' foredrag i N.Eiker
24Folkemøte paa Steenseth
24Fra Eger. Børnehjemmet
Mars 1884
01Holmens papirfabrik
14Landhandelri og meieri til salgs, N.Eger v/Mjøndalen st. - annonse
April 1884
06Fra spredte feldter - NSB
10Hr. Schwarz' foredrag
15Folkemødet i Hougsund. Folkebevæbningen
Mai 1884
2017.mai, folkefest paa gården Herstrøm
29Fundet lig i nærheden af Hougsund. Selvmord
29Ildebrand i Vestfossen, 6 huse paa Fossesholmsiden
September 1884
24Konsert paa Fossesholm
Oktober 1884
05Taterfølge paagrebet paa Eger