Print Friendly, PDF & Email

 

DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUDS BLAD

Januar 1889
05Fra Øvre Eker - Ekers bryggeri
05Folkemengden bevegelse, N.Eker
05N.Eker, Ekteviede og begravede
05Annonse: Forretningslokale i Vestfossen til leie (Braathen)
08Trelasthandelen 1888
08Dødsfall: Marie Olsdatter Dramdal, 60 år
15Møte i N.Ekers herredsstyre
17Fra kretsmøtet i Mjøndalen - misjonen
17Fra Ø.Eker, ofring til misjonen
24Fra Skotselven (?), Ekers bryggeri - innlegg fra A.P.Fossesholm
24Fra N.Eker - N.E.Lærerforening
31Brand ved Vestfossen, Vaalengaarden, uthus
Februar 1889
02Møte i Ø.Ekers herredsstyre
02Hr.Ihlen på Venstremøte
02Uddrag af skatteligningen for ØE
07Annonse: N.Eker amtsskole
12Fra Ø.Eker - Ekers bryggeri
12Fiskum ungdomsforening
14Fra Krogstadelven - Totalafholdsforeningen
15Ildebrand i Kongsberg kirke
21N.Eker, ekteviede og begravede
28Skatteligningen for N.Eker
Mars 1889
05Litt fra Solbergelven
07Krogstasdelven Spigerfabrik nedbrent
12På N.Eker - Ynglingeforeningen
23Nytt træsliberi - Hellefos
23Annonse: Møte i Mjøndalen arbeiderforening
April 1889
06Til salgs: Skot, Ole Larsens dødsbo
10Martin Mjelva - annonse
14Martin Mjelva - annonse
22Fra ØE
27Beretning - Julius From om sin virksomhet som agent for Totalafholdsselskabet, bl.a. flere møter på Eiker
30Streiken i Vestfossen avsluttet
Mai 1889
04N.Eker - ekteviede og betravede
09Møte i Ø.Eker herredsstyre
11ALF begynder sin rute med afgang fra Haugsund torsdag 9.5 - annonse
16Dødsfall: Peder Stormoen, 29 år
22Brand ved Vestfossen 20/5 - Christen Jonsens enkes hus nedbrændt - kun taket på Bryggeriet ved siden af
30Strikebevegelsen i Vestfos Cell.
Juni 1889
02Thorsten Snaukollen - dikt
06N.Eker: ekteviede og begravede
08Annonse: Eiendommer til salgs, Ø.Eker
18Møte i Ø.Eker herredsstyre
25Drammen-Randsfjordbanen
25Pigekurset i N.Eker
29Til salgs: Eiendom på Loesmoen, Hans Haares dødsbo
29Til salgs: S.Holthe
Juli 1889
04Brand i Vestfossen
11Branden i Vestfossen
13N.Eker: Valg på forligelseskomissær
27Fra Fiskum - slangehode ved Dørjebro
28Nils Berget, for arbeidsfolk fra Eker og Drammen - dikt
31Funnet lig, tjenestepike fra en plass under Bagstevold
August 1889
01Dødsfall: Christen Sveaas, 75 år
03Annonse: Mjøndalen Kalkfabrik
10Hougsunds arbeiderforening, basar
15Komissærvalget på Ø.Eker
17Selvmord, ung pike fra Vestfossen
20Forligelseskomissærvalget i Ø.Eker
24Møte i Ø.Eker herredsstyre
29Herredsvalget på Ø.Eker
29Annonse: Alf i rute Drammen-Hougsund
September 1889
03Fra Eker - oppsving i industrien m.m.
03Fra N.Eker, misjonsmøte
03Gjethus brendt (Drammenselvens papirfabriker)
05Begravede i N.Eker
07Fra N.Eker, ofring til sjømannsmisjonen
10Fra Fiskum, Ole Amundsen Raaens begravelse
10Eker skytterlag, resultater
10Ø.Eker herredsstyre - møte
10Auksjon: Vigen i N.Eker
12Drikketrafikken i Vestfossen
12Fra Eker - om den tidligere arbeiderforeningen i Vestfossen
17Auksjon: Marthe Andersdatter Guteruds dødsbo
21Hr.Lars Gran - åpent brev til Vestfossen arbeiderforening
28Fra Ø.Eker, leserbrev fra en bonde, ang. valget
28Fra gamle dager - Eker for 100 år siden iflg. Bings beskrivelse
Oktober 1889
Dødsfall: Anne Kirstine Raaen
01Fra Ø.Eker - kommunale valg
03N.Eker, valg på skolestyre
05Svar fra Lars Gran, Vestfossen arbeiderforening
05N.Eker, ekteviede og begravede
08Møte i Ekers venstreforening
15Hr.Lærer Lars Gran! Leserbrev
15Fra Ø.Eker, bondeforeningen
17Annonse: Ø.Eker Bondeforening, prøvevalg
17Annonse: Bingselvens fellesfløtning
19Til Ø.Ekers vælgere!
19Fra N.Eker, fellesmøte for misjonen
22Fra N.Eker, foran kommunevalget
24Fra Ø.Eker - valgresultater
24Kommunevalget ØE, resultater
26Møte i N.Eker herredsstyre
26Fra N.Eker - valgresultater
29Dødsfall: Hans Henschien, 3 år (Haugsund)
31Om kommunevalget på Ø.Eker
November 1889
02Dødsfall: Anne Kirstine Raaen
02Annonse: Mjøndalen kalkfabrik
05Dødsfall: Steinar Klev, 5 mnd. (Mjøndalen)
12Annonse: Bingselvens fellesfløtning, ekstraordinær generalforsamling
19Fra gamle dage - bl.a. om Hassel og Eidsfos
Desember 1889
03Til Ø.Ekers herredsstyre - ang. ølsamlaget
05Til Ø.Ekers herredsstyre - ang. ølsamlaget
05Annonse: Forsikringsagent H.O.Westby, Kolberg
07Fra N.Eker, Krogstadelvens Totalafholdsforening
07N.Eker, ekteviede og begravede
10Difterien i Vestfossen
10Annonse: Ulverud mølle til salgs
12Fra N.Eker, valg på skolestyre
17Lik av mann fra Semsmoen funnet
17Fra N.Eker, innsamling til lærer Johannessens etterlatte
17Fra Ø.Eker, møte i Bakke Sogns Samtale-og Leseforening
17Vestfossen brugsskole innstiller undervisningen p.g.a. difteri
19Til Ø.Ekers menighed - leserbrev
19Skolefest i Hougsund
19N.Eker, innsamling tillærer Johgannessens etterlatte
21Overtroiske forestillinger om julen
21Fra Ø.Eker, valg på skolestyre
24Julen 1889 - dikt av Chr.Knudsen
24Gjenfunden i elven - mannen fra Semsmoen
24Fra Fiskum - om foreningslivet
24Funnet lig - Kristoffer Engebretsen Semseie
28Fra Ø.Eker, pastor Harboe slutter i stillingen
31Det gamle Aar - dikt av HKB (Busland?)
31Fra Ø.Eker, om samlaget
31Fra Ø.Eker, juletrefest på Lunde skole