Print Friendly, PDF & Email

 

DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUDS BLAD

Januar 1890
04Fra Mjøndalen, generalforsamling i arbeiderforeningen
04N.Eker, ekteviede og begravede
04Dødsfall: Johannes Christensen Vinnes, 73 år og Boel Margrethe Vinnes, 77 år
07N.Eker - gullbryllup, Ole Narvesen og Johanne Nikolaisdatter
09Fra N.Eker - ynglingeforeningen
14Fra Ø.Eker - skoleinnvielse i Mjøndalen
14Ø.Eker - samlagsdebatten
14Vestfossen - slutt på difterien
15Milesvig krets - nyt skolehus
16Bolaget i Hougsund
21Møte i Vestfossen bygningsrepresentanter
21Meddomssak fra Eker, reisende grov mot konduktør
23Møte i Vestfossen bygningskommune
25Fra N.Eker, møte i skolestyret
25Dødsfall: Jørgine Hagen, 28 år
30Aassiden mot Ø.Eker - fattigsak
30Møte i N.Eker herredsstyre
Februar 1890
06Fra Ø.Eker - om bondeforeningen og valget
06N.Eker, ekteviede og begtravede
09Eger menighed i Norge - prof. H.Strøm
13Skatteligningen for Ø.Eker
13Møte i Ø.Eker herredsstyre
13Uddrag af skatteligningen, ØE
14Uddrag af skatteligningen, ØE
15Skatteligningen for Ø.Eker forts.
15Fra Ø.Eker, kvinnelig medlem av tilsynsutvalget i Lunde krets, Petra Skjelbred
15Annonse: Årsmøte i N.Eker ynglingeforening
16Eger menighed i Norge - prof. H.Strøm
18Skatteligningen for Ø,.Eker forts.
18Fra N.Eker, valg på medlemmer av tilsynsutvalgene
20Fra Hougsund, bønn om hjelp til Gudbrand Opperuds etterlatte
20Fra N.Eker, bl.a. stiftelsen av Krogstadelven og Omegns ungdomsforening
20Brændte sig ihjel -4 år gml. pike på Sundbakken
20Ved N.Ekers vinterthing - skjøter
22Gudbrand Opperuds etterlatte
22Møte i Vestfossen bygningskommune
25Fra N.Eker, valg på tilsynsutvalg
27N.Ekers ynglingeforening, årsberetning
27Fra Hougsund, valg på tilsynsutvalg
Mars 1890
01Fra Vestfossen - om arbeiderforeningen
01Fra Mjøndalen - aftenskolen ved Mjøndalen Brugsskole
04Fra Ø.Eker, fordrag av emissær Svendsen
04Fra N.Eker, møte i skolestyret
04Annonse: Generalforsamling i Bingselvens fellesfløtning
06Skatteligningen for N.Eker
06Fra Mjøndalen, årsfest i totalavholdsforeningn
06Fra N.Eker, aftenskolen ved Krogstadelvens brugsskole
06N.Eker, ekteviede og begravede
11Meddomsrett i Eker
11Lærer Johannessens etterlatte
18N.Ekers arbeiderforening - foredrag
20Fra Ø.Ekers herredsstyre
22Aftenskolefest på Fiskum
25Annonse: Gården Bermingrud til salgs
27Ny dampbåt på Drammenselven
27Auksjoner: baker Jens Skar, Rolfsrud, Myhre og N.Eker Meieribolags gård i Drammen
29Forsvarssagen på Ø.Eker
April 1890
01Fra Ø.Eker - valg på deputerte til stiftsmøtet
03Tingleste skjøter, Ø.ogN.Eker
03Fra N.Eker, Krogstadelvens ungdomsforening
03Fra N.Eker, deputerte til stiftsmøtet
03Begravede i N.Eker
05Brann i Vestfossen, skomaker Edvard Jensen
12Gunstein Anderssons valg
12Fra Fiskum, deputerte til stiftsmøtet
15Meddomsretten på Eker
15Ø.Eker herredsstyre
15Fra Mjøndalen - foredrag i arbeiderforeningen
22Fra Ø.Eker, møte ang. landmandsbank
24Vore fattige - bl.a. om Daniel Hansen på Eker
Mai 1890
01Nedre Ekers Kirke - dikt av A.S.
06Barnefødsel i dølgsmål på Eker
08Leserbrev fra Ivar Hauge, ang. Daniel Hansen
10Dødsfall: Handelsmann Anders Guttormsen, Vestfossen, 64 år
20Hr.Ivar Hauge! - svar fra Anton Knutsson
20Fra Vestfossen, søndagsskolefest
2417de maifest i N.Eker
24Annonse: Gård ved Haugsund til salgs
29Ø.Ekers kommuneregnskap, status
31Eker - dikt av avdøde lærer Gulbrand Dahl
31Ulykke ved Krogstad spigerfabrik - 15-årige Karl Kristiansen død
Juni 1890
03Annonse: S.Holthe til salgs
05N.Eker, ekteviede og begravede
10Drammenselvens papirfabriker
14Fra Ø.Eker, utflukt med Hougsunds søndagsskole
21Folkemøte i Hougsund, amtsarbeiderforeningen
26Wehme fabriker stanset
26Folkemøtet i Hougsund
Juli 1890
01Afholsstevne i Hougsund
01N.Eker, begravede
01Annonse: Daler, N.Eker, til salgs
01Annonse: Varlomoen landhandleri til salgs
10Afholdsstevnet i Hougsund
10Tungt sorgens budskab - Stenbergarbeidewr Simen Andersens sønn Anders druknet
13Hougsund, Røgelax ankommer 2a3 ganger ukentlig, Waagaards Eftf. - annonse
15Møte i Ø.Ekers herredsstyre
22Annonse: Fiskum Gamle Kirkes tårn og tak trenger reparasjon
29Fra Ø.Eker, lik funnet i Drammenselven ved Burud
31Møte i Ø.Ekers herredsstyre
31Fra Ø.Eker, liket i Drammenselva var Trine Kjølstad fra Modum
August 1890
05N,Eker, ekteviede og begravede
05Brand i Mjøndalen
07Annonse: Møte i Ø.Eker herredsstyre
19Lynnedslag på Eker - Hoensmarka
21Annonse: Hoens øvre mølle
23Annonse: Mjøndalen meieri bortforpaktes
28Et sæterbesøg
30N.Eker, ekteviede og begravede
September 1890
11Premieskytning i Fiskum, resultater
16Annonse: Ø.Ekers herredsstyre
20Fra Eker - om branner de seinere år
25Øvre Eker - kvegutstillingen ved Hougsund, resultater
29Druknet arbeider, Lars Bakke ved Hellefos træsliberi
Oktober 1890
04N.Eker, ekteviede og begravede
09Møte i Ø.Eker herredsstyre
11Fra Ø.Eker: Bønn om hjelp til Lars Bakkes etterlatte
11Fra meddomsretten - Peter Andreas Fiskum og Olaus Abelsen dømt
16Fra N.Eker, godt forhold mellom prest og menighet
28Dødsfall: Nils P.Dahler, 79 år
November 1890
01Fra Eker, om religiøs aktivitet
04N.Eker, ekteviede og begravede
06Til lensmannen i Ø.Eker! - om veien Skotsmoen-Varlo
08Fra N.Eker, om sykekasse
08Det falske kronestykke på Eker
08Dødsfall: Julius Horgen, 18 år
11Falskmyntere paa Eger - Skotselven
12Falskmynter arrestert - Karl Kristensen
15Drammenselvens papirfabriker
18Annonse: Møte i Ø.Eker Bondeforening
22Bondeforeninger - leserbrev fra en bonde
22Ø.Ekers bondeforening, møte
22Fra N.Eker, møte i N.E. lærerforening
22Annonse: Møte i Ø.Eker herredsstyre
22Det nye dampskib mellem Drammen og Haugsund bestilt
23Krogstad interessentskab
23Drammen Oplands telefonselskab
25Fra Eker. Om den religiøse bevegelse
27Fra Eker. Om den religiøse bevegelse - forts.
27Massemøte i Mjøndalen, avholdssaken
29Fr Ø.Eker, legemlig tukt i skolen
Desember 1890
06Dødsfall: Hans Christiansen, Mjøndalen
11Massemødet i Mjøndalen - afholdssagen
11Fra Ø.Eker, årsfest i Horne misjonsforening
13Massemødet i Mjøndalen, forts.
13De gamle kirker på Eker
18I Ø.Ekers skolestyre
18Dødsfall: Christoffer Borgersen Woldstad, 66 år
23Annonse: Grav til salgs
25N.Ekers skolestyre