Print Friendly, PDF & Email

 

DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUDS BLAD

Januar 1892
03Dikt av Chr.Knudsen til klokker S.Pedersens lærerjubileum
04Ulykke i Mjøndalen - tre druknet
06Karl Grams eiendommer solgt til interessentskap
10Ulykken i Mjøndalen - 7 drepte - oppfordring til å hjelpe de etterlatte
16Firma-anmeldelse av Holmen papirfabrik, nytt aksjeselskap
21Ekers og omegns fellesforening for hedningemisjonen
21Ekers og omegns fellesforening for hedningemisjonen, forts.
23Fra N.Eker, Knud Hoffarts begravelse
Februar 1892
20Ulykke ved Skotselv Cellulose
19Arbeidsulykke.
Mars 1892
24Våre papirfabriker
April 1892
05Ulykke ved Solberg - vogn kjørte i elva
09Brann ved Eidsfos verk
12Båten "Nøkken", bygget i Gøteborg, innkjøpt av konsortium i Drammen
23Fabriklov
27Fra meddomsretten på Eker - tyveri i Vestfossen
Mai 1892
05Drammen-Randsfjordbanen
10Annonse: Dampskipet "Haugsunds" togrute
20Jordrystelsen - bl.a. fra Ø. og N.Eker
28Fra Mjøndalen - Anders Braaten og frues gullbryllup
31Tømmerflødningen og elveforhøyelsen i Drammenselva
Juni 1892
3Annonse: "Ekern" påtar seg buksering i Eikern og Fiskumvannet
Juli 1892
03Annonse: "Haugsunds" avgangstider
17Gårdene Bryn, Hedenstad og Røkeberg solgt på tvangsauksjoner
23Innsendt: Kan ikke stole på "Haugsunds" rutetider
27Annonse: Mjøndalen kalkfabrik
August 1892
05Eker meddomsrett - tyveri av ved i Geveltskogen
12Fra Bakke - fest i Ekers ungdomsforening
14Fra gamle dage på Bragernes
19Reisebrev fra Hallingdal, m/fortsettelse
September 1892
02Ekers og opmegns fellesforening for hedningemisjonen
03Bruksskolelærer Tollef Olsen, N.Eker, 75 år - personalia
Flere artikler om koleraen
Oktober 1892
02Til mine konfirmanter. dikt av Chr.Knudsen
25Svenske krigsfangers rømningsforsøk fra Drammen i 1808
26Forts.: Svenske krigsfangers rømningsforsøk fra Drammen i 1808
Flere artikler om arbeiderne og de politiske partier
November 1892
06Hans Nielsen Hauges fødested
12Fra N.Eker - fest i Krogstadelvens ungdomsforening
18Småtræk av folkelivet før og nu
18Krabas-krabbas, om ordets opprinnelse
23Annonse: Generalforsamling i Dampskibet Haugsund
Desember 1892
02Holmen papirfabrik, utvidelse
25Julehilsen til de syge, dikt av Chr.Knudsen
29Brand på Hougsund, Strygen