Print Friendly, PDF & Email

 

DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUDS BLAD

Januar 1893
31Fest i Solbergelvens afholdsforening
Februar 1893
15Annonse: Generalforsamling, dampskibet"Haugsund"
18Akjseinnbydelse, Ekers bryggeri - overrettssakfører A.M.Krog
24N.Eker - de største skatteyterne
Mars 1893
16Annonse: "Haugsund", ekstraordinær generalforsamling - spørsmål om fortsatt drift
23Fra N.Eker, bl.a. om politisk strid
April 1893
05Annonse: "Haugsund" til salgs, selskapet oppløst
06Utdrag av skatteligningen, Ø.Eker
11Forts.: Utdrag av skatteligningen, Ø.Eker
13Forts.: Utdrag av skatteligningen, Ø.Eker
13Forts.: Utdrag av skatteligningen, Ø.Eker
15Annonse: Dampskipet "Snap" i rute på Drammensfjorden (endring i ruten)
28Drammen Smørfabriker
Mai 1893
07Annonse: Dampskipet "Ekern"
11Annonse: Krabasauktion, Stenberg
11Annonse: Chr.B.Lorentzens kontor er tilflyttet Krogstad Interessentskabs forrige gård
31Fra N.Eker, diverse
Juni 1893
02Fra Drammens omegn - Solbergvarden
06Fra Drammen og omegn - Knabben og Tretjernaasen i Solbergåsen
06Fra N.Eker, leserinnlegg om dampskipet "Haugsund"
1150-årsjubileum, Solberg spinderi
Juli 1893
011.-18.juli 1893 mangler på mikrofilm (filmet kuttet av)
19Injuriesak - Carl Christensen og aporteker Schøyen/ingeniør Holmboe
August 1893
09Lærerkurset på Eker og Venstreagitasjonen
11Annonse: Solberg spinderi tilflytter egen gård i Ø.Storgt.
13Annonse: Langesø værk
18Folkemøtet i Haugsund (lærerkurset)
18Folkemøte i forbindelse med "Lærerkurs". Pastor Bugge talte om "vort Folks Opdragelse i Økonomi". Lærer G.Johnson (Drammen) snakket for et rent flagg, og oppfordret til å heise det uten kongens sanksjon (Løvlands flaggforslag) - høstet stormende applaus "hvoraf man altsaa vil forstaa Mødets Karakter". Hr. Efteløt snakket om betydningen av alderdomsforsørgelse. Møtet var godt besøkt og skal fortsette neste dag.
29Brann i Holmen papirfabrik og damphøvleri
September 1893
05Folkemødet i Hougsund
06Lærerkurset på Eker
09Branden på Holmen
10Ny cellulosefabrik - Krogstad
12Følkemøderne - bl.a. Mjøndalen og Hougsund
15Fra N.Eker, diverse
20Ekers og omegns fellesforening for hedningemisjonen
22Solberg spinderi halverer driften pga. vannmangel
24M.Orning ny lærer ved Krogstad brugsskole
Oktober 1893
06Drammen-Randsfjordbanen, jubileum
08Bull, 25-årsjubileum som prest
10Bull, 25-årsjubileum som prest
12Eidsfos verks arbeidere
14Drammen-Randsfjordbanen
15Randsfjordbanens 25-årsjubileum
24Bakke ungdomsforening, fest
25Kommunevalget i Ø.Eker
26Kommunevalget i Ø.Eker
27Kommunevalget i Ø.Eker
28Kommunevalget i Ø.Eker
November 1893
01Annonse: Holmen fabriker, overordentlig generalforsamling
18Holmen papirfabrik gjenopbygges
29Rettssak - Mørch, Westad og Otterbech mot redaktør Redtvedt
Desember 1893
17Annonse: Tilsalgs, bl.a. Halvor Olsens gård i Vestfossen
24Solberg spinderi innstiller driften pga. vannmangel
29Chr.Knudsen 25 år som embedsmann
29Træmasseindustrien
30Træmassemarkedet