Print Friendly, PDF & Email

 

DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUDS BLAD

Januar 1894
03Fra N.Eker - forbedret postgang
04Året 1893 - oversikt (Drammen)
13Annonse: Møte i Ekers og omegns fellesforening for hedningemisjonen
14Drammens marked
17Møte i Ekers og omegns fellesforening for hedningemisjonen, referat
18Forts.: Møte i Ekers og omegns fellesforening for hedningemisjonen, referat
19Forts.: Møte i Ekers og omegns fellesforening for hedningemisjonen, referat
21Drammens marked
28Garver Hans Braathens begravelse
Februar 1894
15Ny fabrik - Mjøndalen cellulose
Mars 1894
02Skotselv cellulose - generalforsamling
07Overfall i Mjøndalen
20Solberg spinderi gjenopptar driften etter påske
I flere nummer om Retvedtsaken
April 1894
03Utdrag av skattelikningen for Ø.Eker
04Forts.: Utdrag av skattelikningen for Ø.Eker
05Forts.: Utdrag av skattelikningen for Ø.Eker
10Fotposten på N.Eker
13N.Eker, avholdsforedrag av frk.Edland
22Fra Mjøndalen - fest i kvindeforeningen på bedehuset
26Fra Skotselven - avskjedsgave til ingeniør Qviller
Mai 1894
02Annonse: Langesø verk
03Jordskred ved Dahler teglverk
11Annonse: "Sanp" går to turer til Haugsund i pinsen
11Annonse: "Haugsund" - aksjer innløses for kr.51,53 - Waldemar Pedersen
1917.mai på N.Eker
23Ø.Eker - grunnlovsvennenes 17.mai-feiring
23Venstre 17.maifeiring på Loesmoen
Vestres fest på Loesmoen en skuffelse, anført av I.Hauge, Retvedt og Dunserud. Toget besto for det meste av barn og noen kvinner, mange med rene flagg. Hyldest av Grunnlovsforeningens arrangement.
29Gaardsalg på N.Eker - Lille Vinnes
Juni 1894
06Bakke ungdomsforening - fest
12Fra N.Eker - ingeniør Kiøsteruds bryllup
14N.Eker - valg på representant i brannforsikringsinnretningen
16Nedbrendt mølle - Ulverud valsemølle i Solbergelva
22Fra Fiskum - om skikker i lag og gjestebud
Juli 1894
03Dødsfall: Niels Paulsen Berskoug, 78 år
04Folkefest på Ø.Eker - Grundlovsforeningen
19Ivar Hauge vendte om - Venstre-foredrag i Hallingdal
24Nytt tørreapparat ved træsliberier
25Fra Solbergelven - plutselig dødsfall
27Fra Fossesholm - dom i meddomsretten mot en arbeider som behandlet eldre kvinne brutalt og uanstendig
August 1894
01Annonse: "Snap" går til Haugsund etter anmodning av turister for å bese laksefisket ved Hellefossen, hver onsdag og torsdag
03Omkommen elvearbeider ved Stenberg, Gunnerud oLsen Brække
03N.Eker, ekteviede og begravede
05Holmen fabriker, gjenreisningen
12Mjøndalen cellulosefabrik, arbeidet pågår
15Dødsfall: OLaf Haugan, 16 år, sønn av Ole Haugan - drukning (ved Viul)
23Almindelig stemmerett - stemmeberettigede i ulike valgsogn
31Lars Hansen Liverød, original (levde på 1820-tallet)
September 1894
04ØE, skatteligningen
06Dødsfall: Anna Regine Kaurin f.Haagensen (hustru av sognepresten)
23Valget for Ø.Eker
25Høireseier i Ø.Eker
29Tapet av Ø.Eker vanskelig å fordøye for Venstre
Oktober 1894
03Ekervalget
07Mjøndalen Cellulosefabrik under oppførelse
09Eker meddomsrett - ulovlig elgjakt, Erik Simensen Solberg (N.Eker)
12Annonse: Ekerns rute er opphørt
31Hoens mølle nedbrendt, tilhører konsul Sveaas
November 1894
07Mjøndalen cellulosefabrik
Desember 1894
18Ildebrand - Vigen i N.Eker