Print Friendly, PDF & Email

 

DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUDS BLAD

Januar 1895
18Forts.: Reisekammeraten - novelette av Fr.Jacobsen
19Forts.: Reisekammeraten - novelette av Fr.Jacobsen
22Forts.: Reisekammeraten - novelette av Fr.Jacobsen
Februar 1895
06Ekteviede i N.Eker i januar
14Skotselv Cellulose, generalforsamling
16Øvre Eker-valget, strid om stemmeberettigelse for Hans Helgesen
17Landhandler Fermanns begravelse
23Træmasseindustrien
26Øvre Eker Grundlovsforening - folkemøte med fest
26Møte i Grundlovsforeningen i Ødegaards sal - foredrag om utenriksminister/konsulatsaken
Mars 1895
02Høiretalere i Eker - Sverdrup, Bonnevie, Kopperud m.fl.
09Sølvbryllup, N.Eker: Hans Olsen Stenberg og Emilie f.Nedberg
09Dødsfall: Oluf Johannessen Ryg og hustru Ingeborg Hansdatter
12Valget i Eker
12Ekervalget
13Seier! (Valgresultater - omvalget)
15Fest i Vestfossen Konservative Arbeiderforening (Vidar) i anledning valgresultatet
19Retvedt og fakta - valget
22Annonse: Dampbåten "Snap" (bygget i Arendal 1889) til salgs
27Annonse: "Snap" i rute Bragernes-Berger
31Fødsel og Daab i det 16de Aarhundrede
April 1895
05Annonse: "Snap" i ruten Steinberg-Drammen f.o.m. 8/5 - ruten til Berger innstilles
06Dampbåten Snap, rederiet A.F.Borch & Sønner - ruten forlenges ikke til Haugsund
07Fødsel og Daab i det 16de Aarhundrede
14Uhell for Snap" - roret brakk
Mai 1895
02Ekteviede og begravelser i N.Eker i april
04Annonse: Rute for "Ekern"
05Originaler på Strømsø og Tangen i Gamle Dage
07Annonse: Krabasauktion på Stenberg
1417.mai i Mjøndalen
19Lidt fra Tangen i gamle dage
2117.mai på N.Eker
23Annonse: Snap igjen i rute Drammen-Berger
26Flommen i 1860
29Kongsberg Sølvverk - forsøk med elektrisk drift
29Annonse: Snaps rute på Stenberg gjenopptas
Juni 1895
02Begravede i N.Eker i mai
09Lidt mere fra Strømsø og Tangen i gamle dage
12Drammen, træmassens by
13Forts.: Drammen, træmassens by
15Forts.: Drammen, træmassens by
30Kongsberg Sølvverks budsjett
Juli 1895
09Chr.Knudsen på Stortinget
10Trafikken på Elven
19Vestfos Cellulosefabrik - prosess mot britisk firma
21Strømsø fra det 17de Aarhundrede
23Eker - søkere til stillingen som res.kapellan
August 1895
13Øvre Eker konservative Arbeiderforenings stevne
24Annonse: Ungdomsstevne i N.Eker
27Kredsmødet i N.Eker - Buskerud kreds af kistelige foreninger for ungdommen
28Drammens Theater - 25-årsjubileum
29Forts.: Drammens Theater - 25-årsjubileum
September 1895
03N.Eker: Ægteviede og begtravede i august
24Elgejakt ved Solbergsetra - Børresen og Kamstrup
24Drifter og jenter - om kvegdrifter i Hallingdal
25Nedre Ekers Aktiebank
29Arbeidsulykke ved Holmen papirfabrik
Oktober 1895
03N.Eker - kommunebudsjettet
06Til mine konfirmanter - dikt av Chr.Knudsen
15Bekjendtgjørelse - tvangsauksjoner, bl.a. to eiendommer på Eiker
23Valget i Øvre Eker
24Valget i Øvre Eker
24Lidt av hvert: Slaktehistorie fra Ø.Eker
25Annonse: Snaps rute innstilles for høsten
26Valget i Nedre Eker
November 1895
06Dødsfall: Ingeniør J.R.Lied
09Drap på Eker: Christofer Skistad
10Drapet på Eker
12Drapet på Eker
16Drammen i gamle dage
20Fredfos Uldvarefabrik skal anlegges
22Kongsberg Sølvverk omorganiserer driften
Desember 1895
18Hougsund station nedbrent
20Injuriesak mellom stasjonsmester Hansen og Ørebladet
21Stasjonsmester Hansen og Ørebladet
21Fra Nedre Eker
24Dødsfall: Gårdbruker Anders Aas, 59 år