Print Friendly, PDF & Email

 

DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUDS BLAD

Januar 1896
09N.Eker: Folkemengdens bevegelse 1895
22NE brugsskole, lærer Olsens 60 års jubileum som lærer. Dikt
Februar 1896
18Banevogter Engen ved Skotselv dræpt av jernbanen
Mars 1896
04Fra NE, diverse
Mai 1896
20Mjøndalen, 17.mai
Juni 1896
04Hougsund og Kongsberg jernbanest.
23Skotselv, fra ungdomsmøte
23Ulykker i Vestfossen. Sønn av spisevertinde Bolette Olsen druknet
23Brand i Dampsagen
August 1896
05Sogneprest til Eker Eiler Rosenvinge Kaurins begravelse
15Skjærpefeberen
19Skjærpefeberen
Oktober 1896
22Fra NE, Mjøndalen brugs fattigvesen opphører
24NE, Norges første kalosjefabrik andlægges
25Ideen til Galoge-fabrikation
November 1896
25Hougsund-Kongsbergbanen, 25 års jubileum
Desember 1896
29Solberg spinderis farveri
31Forlovelse i det forrige aarhundre