Print Friendly, PDF & Email

 

DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUDS BLAD

Januar 1897
05Dødsannonse: Karl Gram
08Skolestyret i N.Eker, valg
09Om misjonen, av Chr.Knudsen
09Karl Grams begravelse
09N.Eker: Begravede i desember
12Hougsund Arbeiderforening kjøper tomt
16Trælastmarkedet
23Ekers konservative arbeiderforening har kjøpt tomt nær jernbanestasjonen
24Annonse: Solberg spinderi søker etter reisende
12Arbeiderforeningen har kjøpt tomt der det skal bygges foredragslokale, bibliotek m.m. Har tidligere leid tomt på Lerbergmoen (Sorenskrivergårdens grunn), men blitt nektet å bygge der.
Februar 1897
003Solberg spinderi, generalforsamling
05Kongsberg Sølvverk, budsjettet
17Trælastmarkedet
21Annonse: Mjøndalens Kalkfabrik
26N.Eker: Møte i herredsstyret
28Interessentskapet Solberg spinderi omdannet til aksjeselskap
28Kalosjefabrikken under oppførelse
Mars 1897
02Skotselv Cellulosefabrik, generalforsamling
02Annonse: Hoens mølle
02Valg
03Ildebrand på Ø.Eker, Ole Kolbjørnsrud på Skarberg
04Ekers og omegnes hedningemisjon, vintermøte
06N.Eker, skatteligningen for 1897
06N.Eker, ekteviede og begravede i januar
10Eidsfos verk - et 200 årsjubileum
23Trælastmarkedet
23Skotselv Cellulose - utvidelse av fabrikken
30Planer om to nye kalkfabrikker på N.Eker
30Snøstorm på Ø.Eker
April 1897
10Skotselv Cellulosefabrik utvider
11N.Eker, nye kalkstensfabrikker
15Annonse: Snap begynner ruten Drammen-Hougsund 21.april
25Eiendommer til salgs: Pølen ved Burud, Korvald, Ulverud, Lobben, Varlomoen, Hærebro, Burud stasjon
29Daniel Bull ny sogneprest i Ø.Eker
30Annonse: Krabasauktion ved Stenberg
28Foredrag av venstremannen Ullmann.
Mai 1897
02Eiendomssalg: Nedre Borge, Søndre Holte
04Fra Eker: Ulykke med hest og vogn, gårdbruker Lars Solums hustru skadet
06Annonse: Ekern i rute fra 8.mai
07Cirkus Eleonore til Hougsund
12Streik på teglverkene
14Annonse: Lillaas ved Haugsund stasjon til salgs
19Teglverksstreiken
20Teglverksstreiken
20Fra Mjøndalen - 17.maifeiringen
20Brann i Haugsund - fire hus nedbrent
20Teglverksstreiken
27Teglverksstreiken
Juni 1897
01Ing. Th.Sommerfeldt ny bestyrer ved Holmen
01Annonse: Snaps rute innstilt p.g.a. flommen, bortleies til turer på fjorden
02Fra Ø.Eker - mest om været
03Ø.Eker: Begravede og ekteviede
04Flommen i Drammenselva
11Annonse: Nils Baches legat
18Annonse: Velocipedrend Haugsund-Drammen
22Velocipedrend Haugsund-Drammen, resultater
24Fra Krogstadelven
26Et og andet om Eker (fra Kongsbergs Adresse) - mest om Papirmøllen
27Annonse: Buskerud kreds av D.N.T. - sommerstevne i Skotselv
29Kredsmøtet for kristelige ungdomsforeninger avholdt i Fiskum
Juli 1897
01Kretsmøte i Buskerud kristelige ungdomsforeninger, på Darbu
01Annonse: Buskerud Krets av DNT, stevne i Skotselv
02Utvalgsmøte i kristelige ungdomsforeninger, i Vestfossen
20Chr.Knudsen uttaler seg om den nye ekteskapsloven
23Eidsfos verks arbeidere, utflukt til Vestfossen
13Det 11. landsmøte i DNA, Kristiania. Gårdbruker Retvedt ordstyrer.
August 1897
07Ny industri ved Mjøndalen (kalkovn, teglverk, kalosjefabrikk)
08Annonse: Snaps rute på Syvertsvollen innstilles, gjenåpner ruten til Stenberg
21Fra Krogstadelven
29Annonse: Eker Kalkfabrikk (A.Narverud)
September 1897
02Annonse: Mjøndalens kalkfabrik
14Annonse: Pukerud i N.Eker til salgs
21Byggingen av kalosjefabrikken
22Ing.Qviller slutter ved Mjøndalen Cellulosefabrik
24Annonse: Snap går bare en tur om dagen
Oktober 1897
02Ø.Eker - læreransettelser
03Venstreforeningen på Eker
03Fra Hans Nielsen Hauges tid. Av sogneprest Johnson
05Valget, Ø.Eker
05Stasjonsmester Ruud i Vestfossen 25 år ved jernbanen
06Valgene i Buskerud Amt
08Sosialistene og Buskerudvalget, åpent brev fra Ludvig Meyer til Anders Jensen
08Annonse: Snap innstiller ruetn til Haugsund for høsten, fortsetter å gå til Krogstadelven inntil videre
14Valget på Eker
24Annonse: Ekern innstiller passasjerruten, godsruten fortsetter
31Fra Ø.Eker
November 1897
09Nytt tresliperi oppføres ved Hellefos
16Pastor Chr.Knudsen, politisk foredrag
17N.Eker - søkere til lensmannsbestillingen
Desember 1897
07Tyveri i Haugsund, Olsens urmakerforretning
08Sogneprest Knudsen søker sognekallet i Fagerborg
08Ø.Eker; Ekteviede og begravede i november