Print Friendly, PDF & Email

 

DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUDS BLAD

Januar 1898
01Annonse: Fredfos Uldvarefabrik
05Embretsfos fabriker
05Lensmannsbestllingen i N.Eker, utsettelse
06Treforedlingsindustrien - hensynet til skogens bevarelse
06N.Eker herredsstyre
07Annonse: Briskehaugen i N.Eker til salgs
09Møte i Ekers og omegnes hedningemisjon
11Annonse: Utsalg av manufakturvarer i Mjøndalen
13Oldfunn i Hougsund, Semsmoen
15Fra N.Eker, herredsstyremøte
19Folkemengden bevegelse i Ø.Eker 1897
20Frække tyveknegte i Solbergelven
20Fra N.Eker - menighetsarbeidet
20Kirkelig statistikk for N.Eker 1897
20Annonse: Salg av manufakturvarer i Krogstadelven
21Mer om det frekke tyveriet i Solobergelven
21Annonse: Mjøndalen kalkfabrik
25Solbergelvens arbeiderforening
26Annonse: Eiendom ved Burud til salgs
27Annonse: Auksjon hos Hans Andersen Mosnæs
28Trælastmarkedet
29Annonse: Eker Skiklub - premieskirenn
30Distriktslege Thomas Collett, nekrolog
30Annonse: Solberg spinderis garn
Februar 1898
01Mer om distrriktslege Collett
04Dikt til distriktslege Collett, av Carl Rielsen
04Colletts begravelse
05Annonse: Møte i Bakke ungdomsforening
06Buskerud hovedgård solgt
10Møte i N.Eker herredsstyre
10Annonse: Årsfest i Skotselvens totalafholdsforening
12Drammens og oplands turistforening, beretning 1897
13Til Nedre Ekers menighed
15Ole Kolbjørnsrud på Skarberg arrestert etter at gården har brent for åttende gang!
15Fra Fiskum
17Fra Ø.Eker - stiftelsen av Unge kvinners kristelige forening for Haugsund og omegn
17Fra Skotselven, Skotselvens totalafholdsforening
17Bakke ungdomsforening, møte
18Forhør av Ole Kolbjørnsrud
20Gården Skarberg selges overordentlig billig
22Fra Ø.Eker, herredsstyremøte
22Thilesen tiltrer som statsråd i Indredept.
22Per Springer arrestert i Lier
24Annonse: Bakke ungdomsforenings basar
24Annonse: Ekers skiklubs premierenn - program
27Fra Ø.Eker - observasjon av ildkule
Mars 1898
01Fra Ø.Eker - resultater fra premieskirennet
01Annonse: Generalforsamling i Bingselvens fellesfløtning
02Fra N.Eker, bl.a. om de nye fabrikkene
04Hougsund - folkeskolens sløidbasar
04Annonse: Skotselvens Dampsag søker vel øvet sagmester til cirkelsag
05Trælastmarkedet
05Fra N.Eker, herredsstyremøte
08Annonse: Møte i Eker landmandsforening
10Ø.Eker, basar til inntekt for sløidverktøy
10Per Springer dømt til 5 1/2 års straffearbeid
11Stasjonsmester Ziener i Skotselv 25 år ved jernbanen
11Annonse: Årsfest i Mjøndalens avholdsforening
12Trælastmarkedet
13Annonse: Lilleby til salgs
15Fra Mjøndalen - Totalafholdsforeningens fest
16Annonse: Vestfossen - salg av manufakturvarer i arbeiderforeningtens lokale
16Annonse: Auksjon på Bjerkedok etter Haaken Bjerkedok
16Annonse: Auksjon på Sundbakken etter Erik Amundsen
16Annonse: Tomt til salgs på Gulskogen - egner seg fortrinnelig til fabrikkvirksomhet
18Nekrolog, Johan J. Schwartz
19Auksjon på Grimnes i Fiskum
20Annonse: Salg av manufakturvarer på Tingstuen, Haugsund
22Fra Fiskum
22Istrafikk på Fiskumvannet
23Stadshauptmand Schwartz, arbeidernes venn - nekrolog fra Morgenbladet
23Schwartz' begravelse
23Annonse: Doktor S.A.Jørgensen
25Brospørsmålet på N.Eker - to alternativer
29Dødsfall, skomakermester Chr.Syvertsen
April 1898
01Annonse: Salg av manufakturvarer i Mjøndalen
02Annonse: Snap åpner sommerruten
10Annonse: Snaps rute
10Annonse: Salg av manufakturvarer i Krogstadelven
10Annonse: Lensmann Hansen, N.Eker, tilbyr seg til auksjoner, inkassasjoner, eiendomssalg m.m.
15N.Eker: Begravede i mars
15Annonse: Fredfos Uldvarefabrik
16Annonse: Auksjon på "Vidar" i Vestfossen
17Bakke ungdomsforening
17Annonse: Kortvedt til salgs
21Annonse: Auksjon på Stevning, Nils Olsen Braathens dødsbo
23Annonse: Krabasauksjon på Stenberg
27Overfall i Krogstadelven
27Annonse: Generalforsamling i Ø.Ekers grundlovsforening, på Folkvang i Hougsund
27Annonse: Auksjon på Røren, overrettssakfører Bruun
28Sogneprest Chr.Knudsen fratrer, flytter til Kristiania
Mai 1898
01Annonse: Lensmann Olsen agent for Brandforsikringsselskabet Norden
03Annonse: Ekern
05Litt om skoleordningen i Mjøndalen
05Generalforsamling i Ø.Ekers grundlovsforening
05Aktieselskabet Holemn-Hellefos dannet
11Fra Skotselven - kirkesanger Knudsens sølvbryllup
11Fra Skotselven - Bakke ungdomsforenings deputerte til kretsmøtet
11Brev fra Ø.Eker, om diverse saker
15Ekteviede i april, Ø.Eker
15Ekteviede i april, N.Eker
15Annonse: Møte i Bakke ungdomsforening
17Holmen fabriker, ekstraordinær generalforsamling
17Annonse: Konstituerende generalforsamling i Holmen-Hellefos
1917.mai i Skotselven
195-åring gikk alene fra Krogstadelven til Drammen
24Den nye kalosjefabrik
24Annonse: Auksjon i Mjøndalen arbeiderforenings lokale
24Annonse: Auksjon på Mosnæs
27Annonse: Årsfest i Krogstadelvens bedehus
29Annonse: Manufakturutsalg i Mjøndalen, Kristoffersens hus ved jernbanen
Juni 1898
03Sogneprest Kaurin i Sande død (tidligere på Eiker?)
03Møte i N.Eker herredsstyre
09Ø.Eker: ekteviede og begravede i mai
11Randsfjordbanen bredsporet - leserbrev
12N.Eker: ekteviede og begravede i mai
12Skotselv, manufakturutsalg i Hans Nævras hus
14Prostevisitas i Ø.Eker
18Hungersnød på papir i USA p.g.a. krigen
18Landhandlerne i Øvre og Nedre Eker
18Annonse: Fredfos Uldvarefabrik
19Brev fra Stenbergarbeidere til Drammens Trælasthandlerdirektion
21Annonse: Hedningemisjonens basar i Bakke ungdomsforenings lokale
Juli 1898
05Dødsfall: Anne Kirstine Skarra, 74 år gammel
05Annonse: Skotselvens Privathotell, i landhandler Johnsens hus
08Annonse: Generalforsamling i Ø.Ekers grundlovsforening
09Skotselvens Totalafholdsforening, deputerte
10Annonse: Daler i N.Eker til salgs
12Annonse: Auksjon i Vestfossen arbeiderforenings lokale
15Berserker i Vestfossen (fyll og slagsmål)
17Annonse: Vestfossens private middelskole
20Fra meddomsretten - tyveri på Krekling stasjon
24Annonse: Hougsund, manufakturutsalg på Tingstuen
26Tyveri i Solbergelven
26Møte i N.Eker herredsstyre
29Kirkekonsert i Haugsund
29Annonse Fallaxøen teglverk trenger arbeidere
25Dr.Jørgensen flytter til Arbeiderforeningens lokale, "Folkvang".
August 1898
07Annonse: Manufakturutsalg i Christoffersens hus
16Annonse: Møte i Eker landmandsforening
16Annonse: Manufakturutsalg i Kristen Herlofsens hus, Krogstadelven
16Annonse: Manufakturutsalg i Solbergelvens afholdsforenings lokaler
16Venstre i N.Eker, prøvevalg
20Den praktiske jenteskolen Sansouci
20Annonse: Bakke ungdomsforening
20Annonse: Eker skytterlag
23Ved Landfald Tjern
25Annonse: Auksjon på Daleseter, Lurdalen
27Annonse: Auksjon på Hægstad
28Annonse: Buskerud amts praktiske jenteskole
September 1898
01Innbrudd i Haug kirke
02Annonse: Aasen kalkfabrik
03Annonse: Bakke ungdomsforening, årsfest
03Annonse: Kirkekonsert i N.Eker kirke
06Fra N.Eker - diverse
06Kirkekonsert i N.Eker
06Annonse: Auksjon ved Sandstranden, N.Eker
08Overtro i Norge
10Annonse: Konsert i Vestfossen (Vidar)
11Annonse: Auksjon på Sørby, K.Halvorseth
11Nogle meddelelser om Den norske kirke i middelalderen
13Konserten i Vestfossen
13Dødsfall: Kristine Johanne f.Varsted, 67 år gammel, på Verp
14Portaasen til salgs
15Fortsettelsesskolen i Ø.Eker
16Annonse: Møte i Bakke ungdomsforening
22Annonse: Dr.Jørgensen, Haugsund
23Offisielle valglister, Bakke sogn
25Om krokfiske i Drammenselven
25Offisielle valglister, Haug sogn
25Annonse: Auksjon i Haugsund
28Embretsfos - utvidelser
Oktober 1898
01Annonse: Møte i Bakke ungdomsforening
02Annonse - Vesta Hygea, agenter på Eker
02Annonse - Storebrand, agenter på Eker
04Annonse: Kalosjefabrikken ønsker halm for dekning av turbiner
05Dødsfall: Else Marie Aas, 59 år
05Møte i N.Ekers herredsstyre
06Fra N.Eker - overefall, slagsmål, ansettelse av politibetjent
06Annonse: Fest i Mjøndalens avholdsforening
08Æresfest for Gudbrand Gregersen
09Æresfest for Gudbrand Gregersen
09Annonse: Distriktslege Bull
09Annonse: Brandforsikringsselskapet Norden, agenter på Eker
12Gulbrand Gregersen i Budapest
12Cellulosemarkedet
12Ø.Eker - valgresultater, Bakke sogn
12Kommunevalget i N.Eker
13Forts.: Gulbrand Gregersen i Budapest
13Fiskum, valgresultater
13Annonse: Stor auksjon på Lilleby
13Annonse: Snap
14Forts.: Gulbrand Gregersen i Budapest
15Stasjonsmester Hansen i Haugsund, 30-årsjubileum
15Annonse: Bakke ungdomsforening, konfirmantfest
19Annonse: Auksjon på Hære
19Kommunevalget på N.Eker
21Kommunevalget på N.Eker
21Annonse: Ekern
22Fra N.Eker, litt om kommunevalget
22Vestfossen og omegns kristelige ungdomsforening, fest på Vidar
26Dødsfall: Anne Sofie Heyerdahl Sundt f.Storm, 83 år (sogneprest Rømckes svigermor), på Fiskum
27Annonse: Møte i Bakke ungdomsforening
30Dødsfall: Stasjonsmester Uhl, Mjøndalen, 73 år
November 1898
03Ombygning av Drammen-Randsfjordsbanen med sidelinjer
04Fra N.Eker
04Ombygning av Drammen-Randsfjordsbanen med sidelinjer
05Randsfjordsbanens omlegning
05Annonse: Fest i Skotselvens Totalavholdsforening
06Eker, Modum og Sigdals meddomsrett - flere sager, bl.a. Julius Berget (Ulruggen), Andreas Hansen fra Vestfossen, Marinius Holst-Anders Brække og en 17 år gammel pike fra Vestfossen
10Fra Bingen - Store Per Hovengen, levde for ca.100 år siden
10Vor Træmasseindustri
10Fra N.Eker
11Fra N.Eker
11Annonse: Møte i Bakke ungdomsforening
12Fra N.Eker, herredsstyremøte m.m.
13fra N.Eker
13Dødsfall: Ingeborg Sveaas, 72 år
16Ulykke på N.Eker
17Fra Mjøndalen - dødsfall ved Mjøndalen dampsag
20Fra Ø.Eker - strid om oppsigelser ved Hellefos
20fra N.Eker - flere nye fabrikanlegg
22N.Eker, Venstre
24Eker kalkfabrik solgt
27Røkeberg skog til salgs
27Ødegaarden til salgs
29Gullbryllup: Spinderimester Rydgren og frue Emilie f.Olsen
29Hougsund jernbanestasjon, tas i bruk om en måneds tid
29Jernbaneulykke ved Darbu
29Fra Hougsund stasjon
December 1898
03Fra Solbergelven - spinderimester Rydgrens gullbryllup
04Ulykken ved Darbu
06Fra Ø.Eker, Hougsund stasjon
06Dødsfall: Mari Østerud f.Hobbelstad, 78 år
07Dødsfall: O.B.Fjerdingstad, 75 år
13Møte i N.Ekers herredsstyre
14Fra Ø.Eker, valg på skolestyreformann
14Annonse: Den praktiske jenteskole i Skotselv
18Drammenselven, ferdsel over elva ved Mjøndalen
18Fra Eker - meddomsretten
20Om Marcus Thrane - Marcus Thrane-festen på Tivoli
21N.Eker herredsstyre
21Annonse: Mjøndalens barberstue
28Forbedringer i teglverksdriften
29Til N.Ekers menighet
31Dødsfall: Rønnaug Gorud f.Loe, 85 år
31Annonse: Basar på bedehuset i Mjøndalen