Print Friendly, PDF & Email

 

DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUDS BLAD

Januar1899
01Fra Ø.Eker - foto av Haug kirke
01Fra Ø.Eiker - Haug kirke - historie
04Annonse: Den praktiske jenteskole i Skotselv
07Bredsporet Randsfjordsbane - kongelig proposjon
08Fra N.Eker - arrestasjon
08Ø.Eker - ekteviede og begravede i desember
11Sæterliv i Hallingdal
11Fra Ø.Eker - gave til bedehus i Haugsund, indremisjonsfest m.m.
11Trælasthandelen i 1898
11Opførelse af et bedehus i Hougsund
14Fra Eker, Modum og Sigdal meddomsrett - hærverk og trusler på Fiskum, Karl Pettersson
15Fra N.Eker, bl.a. om industrien - foto av Krogstad Cellulose
15Annonse: Eker skiklub - premieskirenn
15Fra N.Eiker, Krogstadelven cell.fabrik - foto. Grubedrift
15Fra N.Eiker, Krogstadelven cell.fabrik - foto. Grubedrift
17Fra Ø.Eker - lærer Gudbrandsen 25 år ved Røkeberg skole
17Vestfossen - næringsliv og dagligliv
1725 aar siden lærer Gulbrandsen begynte i folkeskolen. Røgeberg skole
17Vestfossen bryggeri. Cell.fabrikken, diverse
18Fra N.Eker - voldtektsforsøk
19Møte i N.Ekers herredsstyre
21Fra Eker, Modum og Sigdal meddomsrett - to murere på rangel på Bråtabakken
24Annonse: Basar i Mjøndalens arbeiderforening
25Sammenkomst i den moderat-konservative foreningen "Vidar"
25Fest på "Vidar" for De moderat-konservatives forening, tale ved Carl Kielsen, orkesteret spilte, dans m.m.
26Dødsfall: Anne Marie Røgeberg, Skotselv, 8 år
29Kjøsterudjuvet
31Fra Eker - leserbrev om barneoppdragelse
31Fra Eker, Modum og Sigdal meddomsrett - tre saker
31Skirend - rennet i Hobbelstadbakken
31Fra Eger - til en fader paa Modum - barneopdragelse
31Eker, Modum og Sigdal meddomsrett - sak mot Martinius Martinsen Mile, Martinius Simensen Solløs, Adolf Andersen Langvik og Igvald Borgersen Ryg
31Skirenn i Hobbelstadbakken
31Til Ø.Ekers menigheder
Februar 1899
01Ø.Eker, menighetsmøte
01Ø.Eiker - Menighetsmøte. Ofring ved børnedaap paa høitiderne bør bortfalde
02Annonse: Auksjon på Stevning
04Chr.Hopen ny lærer i Mjøndalen etter T.Olsen
05Ø.Eiker - Bakke kirke Ofring ved børnedaap paa høitiderne bør bortfalde
07Drammens og omegns industrielle anlegg - en oversikt
07Ø.Eker, menighetsmøte
07Dødsfall: Anne Marie Solløs
07Dødsfall: Nils Th. Fossum
07Dødsfall: Hans Pettersen
08Annonse: Skiklubben "Gangarn", Mjøndalen
09Fra N.Eker - herredsstyremøte
09Skiklubben Gangar, Mjøndalen - annonse
09Fra N.Eker - Stenbergøand - veien til Loeselven og bro over denne. Veianlægget Strandbakken, bro over Krogstadbekken. Vei over Sjøl fattiggård + diverse
10Til Ola Kjerringlaus
11Annonse: Auksjon over Marie Kristendatter Hedenstads dødsbo
15Ekers sparebank, regnskap, 1898
16Dødsfall: Christian August Henriksen, 69 år
17Annonse: N.Jacobsens Privathotell, Vestfossen
17N.Jacobsens Privathotell, Vestfossen - annonse
18Dødsfall: Johann P. Holthe, 83 år
24Fra Hougsund, en omstreiferflokk
24Annonse: A.Reiersens forretning, Skotselv
24Fra Haugsund - omstreifere
26N.Eker, rolighetsforstyrrelse - meddomsretten
26Annonse: Moen under Varlo til salgs
Mars 1899
02Harald Bugge ansatt som disponent ved Holmen-Hellefos
04Dødsfall: Gunder Korsgaarden, 83 år
04Møte i N.Ekers herredsstyre
04Annonse: Årsfest i Mjøndalens avholdsforening
04Annonse: Hus i Skotselv til salgs
04Annonse: Gården Li til salgs
04Annonse: N.Larsen jernvare, Hokksund
05Annonse:Auksjon, John Jermundsens dødsbo, Haugsund
07Brand, Stormoens tegleverk
08ØE herredsstyre - ombygging av Kristiania-Drammen og Drammen-Randsfjordbanen til bredsporet, siden Bergensbanen er planlagt bredsporet
08Ø.Eker, herredsstyremøte
09Annonse: Generalforsamling i Bingselvens fellesfløtning
11Ekers Bryggeri, Vestfossen, gjenopptar driften
11N.Eker: Ekteviede og begravede i februar
12Ø.Eker: Ekteviede og begravede i februar
12Annonse: Aftenunderholdning på "Vidar", Vestfossen
14Nekrolog, Otto K. Rømcke
14Dødsfall: Laurentius Rydgren
14Annonse: Auksjon på Lilleby
15Solbergelvens arbeiderforening, fest
15Solbergelvens arbeiderforening
16Klage over en cellulosefabrik - rettssak mellom Vestfos og David Swensen
18Annonse: Auksjon på Brekke
18Annonse: Hellerud ved Skotselv til salgs
19Dødsall: Ludvig Lindseth, Vestfossen
19Dødsfall: Kristian Nilsen Skotsmoen
19Annonse: Frelsesarmeen, musikkfest i Mjøndalen arbeiderforening
19Annonse: Auksjon, Thorleif Fjerdingstads dødsbo
21Fra Hougsund, underholdning i Arbeiderforeningen
21Annonse: Auksjon på Fossum
23Fra Eker, om industrien
24Eker, Modum og Sigdal meddomsrett - tre saker
25Elektrisk kraftoverføring fra Hellefos til Holmen, søknad om konsesjon til Arbeidsdepartementet
25Pikestreik ved Kalosjefabrikken
26Annonse: Auksjon på Langebro
26Annonse: Auksjon på Milestein, dødsbo etter Jens Johnsen og Karen Thoresen
28Holmen-Hellefos, planer om flytting av papirfabrikken til Haugsund
28Meddomsretten, tre saker
28Fest i Haugsund meieribolag
28A/S Holmen-Hellefos
April 1899
02Haugsund, lærer Rogndokken
07N.Eker, møte i herredsstyret
07Dødsfall: Hans Rakkestad, 3 mnd. gammel
07NE, møde i herredsstyrelsen
08Fra Hougsund - et par hundre mann jobber dag, natt og i helgene med utvidelse av anlegget ved Hellefos
08Dampbåten Snap" beegynner ruten
08Møte i N.Ekers herredsstyre
08Annonse: Auksjon på Evjen ved Hoen
08Annonse: Paulsaasen til salgs
08Annonse: Hvidsten til salgs
09Dødsall: Anne Karine Hellefos, 81 år
12Annonse: Utsalg av manufakturvarer i Mjøndalen arbeiderforening
13N.Eker, Ole Ulleberg ny lærer ved Krogstadelven
13NE, skolestyret, ansettelser
16Annonse: Utsalg av manufakturvarer, Kristen Stenbergs hus, Krogstadelven
19Annonse: Auksjon på Fredfos
20Cementfabrik i Mjøndalen
22Annonse: Fiskum, politisk foredrag ved sekretær Diesen
22Annonse: Tvangsauksjon på Tingstuen, Haugsund
22Annonse: Auksjon, Hans Iversen Ryperns dødsbo
22Annonse: Auksjon på Skistad, Kari Madsdatter
23Sogneprest D.Bull viet til frk.Otilie Wiig
23Brospørgsmaalet paa N.Eker
23Sogneprest D.Bull, gm. Frk. Otilie Viig
25Annonse: N.Ekers Idrettsforening - fotløp, 5000 meter
26Fra Mjøndalen - pøbler på jernbanen
27Annonse: Auksjon, Kristian Nilsens dødsbo
28Annonse: Krabasauksjon, Tinnsjø hengsle
30Annonse: Snap, rutetider
Mai 1899
02Annonse: Auksjon, Karen Thoresdatter Milestens dødsbo
03Annonse: Eiendommer til Salgs i Ø.Eker: Sem, Hedenstad, Fossum, Fossesholm, vannfall i Skotselv
05Originaler paa Strømsø og Tangen i gamle Dage
05Mjøndalens Cementfabrik, konstituerende generalforsamling
05Annonse: Ole Olsen Brækkes dødsbo
06Krabasauksjon, Tinnsjø
07Eiendommer til salgs, Ø.Eker - bl.a. Varlo (Hukerud)
11Sølvbryllup: Søren Hansen og hustru
11Ekteviede og begravede, Ø. og N.Eker
14Annonse: 17.mai i Krogstadelven - N.Ekers moderat-konservative forening, Krogstad Celluloses hornmusikk spiller
14Annonse: Ekern
15Annonse: Auksjon, Dalsaker - Leif Lurdalen
17Sange ved Gudstjenesten i Ø.Eker
17Dødsfall: Erland Kjøsterud, 73 år
17Sange ved gudstjenesten i ØE 17.mai
19Annonse: Lærerkursus på Eker , G.Anderson
20Annonse: Vaske-, rense-, og farvekurs, Mjøndalen - fru Sophie Andersen fra Kjøbenhavn
20Annonse: Haugsund meieri til bortforpaktning
24Drukningsulykke ved Fallaxøen
26Kalosjefabrikken, ekstraordinær generalforsamling
26Til bortforpagtning - Haugsund meieri - annonse
27Annonse: Misjonsmøte i N.Eker
28Møte i N.Ekers herredsstyre
Juni 1899
01Fra Ø.Eker, litt av hvert
03Brann i Mjøndalen, to uthus
03Annonse: Auksjon på Haugseth
03Annonse: Aas til salgs
06Annonse: M.O.Orning - inkasso, auksjoner m.m.
09Begravede og ekteviede, Ø.og N.Eker
11Annonse: Dannelse av sykkeklubb på Ø.Eker
14Arbeidsforholdene i landbruget, av dr,Sofus Jørgensen, Ø.Eker
14Hjulryttere i ØE - annonse - dannelse af sykleklub
18Annonse: Møllerjordet i Vestfossen til salgs
20Buskerud amts landhandlerforening, generalforsamling i Hougsund
21Annonse: Thorvald Lammers holder konsert i Haugsund arbeiderforening
24Vore veie i gamle Dage
24Annonse: Hvidsten til salgs, John Hvidstens dødsbo
25Annonse: Vestfossen meieri bortforpaktes
Juli 1899
04Annonse: Skarberg til salgs
08Annonse: Skotselvens meieri bortforpaktes
09Annonse: Auksjon på Spæren
11Dødsfall: Hans Eriksen Østerud, 74 år
15Ekteviede og begrav ede i Ø.Eker
16Fredfos Uldvarefabrik
22Gullfunn i Mjøndalen
23Annonse: Ødegaarden til salgs
25Mjøndalen Totalafholdsforening, møte
26Hyggelig udflukt - slagsmål ved Haugsund
30Annonse: Auksjon og Nils Thronsen, Vestfossen
30Annonse: Auksjon, Hans E. Østeruds dødsbo
August 1899
02Fra Ekerskogen, enkemann på frieri
05Lærerkurset i Ø.Eker
09Skogbrann i N.Eker
10Ekteviede og begravede i Ø.Eker
10Annonse: Auksjon på Skotsmoen
10Annonse: Amtsjenteskolen på Sansouci
11Dødsfall: Hans Tandberg Kamstrup
11Ekteviede og betravede, N.Eker
13Dikt ved Hans Kamstrups båre - av arbeiderne ved teglverket
15Stor brann i Mjøndalen
15Dødsfall: Ingeborg Ødeværp f.Haugen
15Hans Kamstrups begravelse
16Dødsfall: Olaf og Andreas Kristofersen , 3 og 4 år gamle
16Dødsfall: Edvart Lundteigen, 38 år
18Brannen i Mjøndalen
20Annonse: Auksjon på Horsrud
20Annonse: Gård på N.Eker til salgs
22Annonse: Ø.Ekers fortsettelsesskole
23Annonse: Dr.Nygaard, Mjøndalen
25Brannen i Mjøndalen, rettslige forhør
25Annonse: Møte i Eker landmandforening
26Dødsfall: Poul P. Hauge, 74 år
28N.Eker - Mjøndalen blir egen bygningskommune?
29Dødsfall: Lærer Nils Kristian Andersen, Solberg kretsskole, 53 år
30Dødsfall: Hans Andreas Vigen, 21 år
30Annonse: Søndre Leversby til salgs
September 1899
01Dødsfall: J.E.Rydgren, Solberg spinderi, 76 år
01Dødsfall: Alfhild Hanssen
03Annonse: Auksjon over skog, H.E.Østeruds dødsbo
03Annonse: Gummislanger, Kalosjefabriken
05Brann i Krogstadelven, Anders Osets hus
05Bjørn på Ekerskogen, Fjeldbudalen
05Dødsfall: Christian Johnsen, Hougsund
06Annonse: Auksjon på Braathen, N.Eker
09Kalosjefabrikken
09Annonse: Auksjon på Knive
10Sogbrann i N.Eker
10Annonse: Amtsskolen på N.Eker
10Annonse: Gård i Skotselv gtil salgs
10Annonse: Auksjon over J.Johnsens konkursbo, Skotselv
10Annonse: Fredfos Uldvarefabrik
14Dødsfall: Valborg Borchsenius, den første lærerinne ved amtsskolen på Eker og Modum
15Kristen Kristensen ansatt som lærer ved amtsskolen på N.Eker
16Annonse: Auksjon på Lerberg
17Jernbanesaken, ombyggingen av Randsfjordbanen
20Jernbanesaken, ombyggingen av Randsfjordbanen
22Dødsfall: Trygve Røgeberg, 3 år
23Fiskum kirke
23Randsfjordbanens ombygging
24Annonse: Auksjon på Nordre Myhre
24Auksjon på Semsmoen
27Jernbanesaken
28Dødsfall: Helene Andersen, 77 år
29Sølvbryllup, fhv. sogneprest Knudsen
30Dødsfall: Peder N. Krogstad, 74 år
Oktober 1899
01De norske glasværkers historie
01Fra Eker m,eddomsrett - brutal svensk arbeider i Solbergelven
01Et og andet fra gammel tid, av Andr.D.
03Auksjon, John Jermundsens dødsbo
05Ombygging til bredt spor
05Amtsskolen i Mjøndalen
06Solberg spinderi stanser p.g.a. vannmangel
06Dødsfall: Paul Solløs, 17 år
08Møte i N.Ekers herredsstyre
10Jernbaneanleggenes budsjett
11Auksjon over eiendommer på Eiker - Langengen under Ø.Fåsen, Møllerløkken under N.Fåsen, og Lille Hals
13Hallingjentene - på "Jentemarken" i Drammen
13Dødsfall: Christoffer Røgeberg, 77 år
14Dødsfall: Ole Hansen Lie, 73 år
15Auksjon, Lauritz Olsen i Skotselv
17Dødsfald, Christoffer J. Røgeberg
17Lysbildeforedrag på "Vidar", Vestfossen
19Auksjon hos Nil Paulsen, Hougsund
19Mjøndalen jernbanestasjon, ombygging
24Til Ø.Ekers menigheter
26Dødsfall: Anne Sønju, 57 år
28Auksjon, Anne Kathrine Kristoffersdatters dødsbo
29Haug menighetshus innvies
29En ung ekværings reise til Australien (18-årig gutt fra Vestfossen)3
31Fra Vestfossen - overfall
31Auksjon, Fredfoss
November 1899
01Fra Ekers meddomsrett - ulovlig klesvask i Vestfossen
01Brann i Solbergelven
01Annonse: disponent Fladmark søker etter kokkepike
02Brannen i Solbergelven
03Annonse: Eker skytterlag
04Fest i Krogstadelvens bedehus
04Auksjon, Myre (Pølen)
04Auksjon, John Hvidstens dødsbo
09Ekteviede og begravede, Ø.og N.Eker
10Basar, Mjøndalen avholdsforening
10Møte i N.Ekers herredsstyre
11En ulykke ved Hellefos, to fløtere
11Dødsfall: Edvard Jørgensen Kjæmperud, 25 år
18Fra Mjøndalen, medlemmer av brannkommisjonen
21Fra Vestfossen, stasjonsmester Plyen 25 år ved jernbanen
21Dødsfall: Iver Winnes, 77 år
25Fra N.Eker, litt av hvert
26Dødsfall: Karen Egge, f.Bjørhus, 51 år
28Dødsfall: Gunda Pedersen f.Nilsen, 27 år
29Annonse: Skøyteløp - Ø.E.Cycleklub og N.Ekers Idrætsforening
Desember 1899
01Gummiavfal og gamle kalosjer kjøpes av gummivarefabrikken
06Kalosjefabrikken, annonsen om brukte kalosjer
06Ekteviede og begravede i Ø.Eker
06Dødsfall: Anette Marie Varlo, 32 år
06Auksjon, handelsmann Berghs bo, Krogstadelven
09Ekteviede og begravede i N.Eker
09Annonse: Haugset til salgs
10Auksjon, Poulsplasen i Ø.Eker
15Annonse: Sammenslåing av alle idrettsforeninger til "Ekers Idrætsforening"
15Auksjon på "Folkvang" i Haugsund, landhandler Hoel m.m.
16Sagmester Anders Larsen, Mjøndalen, 45 år
16Annonse: Fjøsskuer på Ø.Eker
24Dødsfall: Johan Paulsen Lysager, 79 år
24Annonse: Indremisjonsstevne i Haugsund 4.juledag
24Auksjon, meierisalen i Skotselv, landhandler Høien
29Dødsfall: Else Martine Havnevik f.Eknes, 47 år
31Annonse: Aasen kalkfabrik
julEnkefru Thea Haug (Svend Haugs enke), Villa Fridheim