Print Friendly, PDF & Email

 

DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUDS BLAD

Januar 1900
03Fra Krogstadelven. Julebukker
09Fra N.Eker. Isen på elven ødelagt. Dampbåten må stoppes eller brok skaffes.
09Ø.Eker. Valg. Tilsynsmedlemmer Varlo skolekreds.
12Ildkule over Krogstadelven.
12N.Eker. Overenskomst over elven.
12Fra Solbergelven. Juletrefest ved Solberg Kretsskole.
18Ekers Idrettsforening avholder skirenn.
19Folkemengdens bevegelse i Øvre Eker 1899
26En bonde fra Eker (utydelig filmet).
Februar 1900
4N.Eker 1899. Bøder til Herredskassen.
14Øvre Eker. Fundet Liig. Kolberg skog.
15Ekers Idrettsforening. Større skirenn.
18Eker Meddomsrett. Vold mot politiet.
22Mødtet i Hougsund Venstre.
22Kritikk av Dagbladets støtte til Arbeidermøtet i Hokksunds krav om "1 Representant og en Suppleant" på Stortinget - spørsmål om Venstre vil innfri dette kravet.
25Eker Meddomsrett. To arbeidere ved Spidsholdt gruver.
25Skogbrand i Ole Dramdahls skog.
Mars 1900
04Eker meddomsrett. Flere saker.
13Vestfos C. gis tilltaelse av Indredept. til å drive med helgeskift.
April 1900
01Stor brand i Vestfossen.
03Brand i Vestfossen. Amund Slettens hus.
11Egteviede og døde Mars mnd. Ø.Eker.
11Underslag av 200 kroner. Arbeider fra N.Eker.
20Fra Skotselv. Forskjellig.
20Fra N.Eker. Slæbebåt brøt isen på elven.
24Dampbåten "Snap". Rute Drammen-Stenberg.
25Auktion. Mosnæs Vestfossen.
28Fra Skotselven
Mai 1900
04Viede og døde Ø.Eker. April.
04Viede og døde Mars og April. N.Eker.
11Fra Mjøndalen. Auktion Stenberg Hengsle.
15Møte i Embretsfos Arebeidersamfunds lokaler mellom Venstre-politikere og representanter for arbeiderforeningene - Anders Jensen (A.J.Horgen) blant talerne.
19Eker Idreætsforening. Fodkappløb. Annonse.
2017de Mai Solbergelven.
2017de Mai Skodselven.
Juni 1900
07Skolemødet i Mjøndalen.
13Amtsarbeidsmødet i Hougsund (Chr. Hornsrud).
15Olaus Ulland 19 år. Fra Fiskum. Druknet.
17Lynnedslag i Krogstadelven hos Johan Hansen.
27Gaard tilsalgs. Kaasa.
30N.Eker. Lærerindeansettelse ved Stenberg Brugsskole.
Juli 1900
03Auktion. Skjøl Ø.Eker.
03En mand stanget til døde. Rygsætren N.Eker.
04Den saakaldte Olavsdag.
04Fra Mjøndalen
05Buskerud Amts Lendsmandsforening. Generalforsamling. Haugsund.
05Ekteveide og døde Juni mnd. Ø.Eker.
17N.Eker. Antall stemmebrettigede antages at blive ca. 825. Ved forrige valg var det ca. 460.
24Fra Mjøndalen. Nedbrendt Meieribygning.
25Stats- Amtskvægudstilling. Haugsund (Annonse).
August 1900
2Fra Ø.Eker. Frk. Hilda Olsen 19 år poståpner Haugsund.
4Annonse: Auktion over Huse i Haugsund.
4Viede og døde Ø.Eker juli måned.
11Værgerådet for Ø.Eker. Valg.
11Gjendfundet liig. Druknet Gustav Olafsen Pladsen Ø.Eker.
11Forsvundet fra Stenset Ø.Eker. Lorents Hjalmar Hermandsen fra Kongsberg.
15Kirkekonsert Haug.
16Vestfossen private Middelskole (Annonse).
23N.Eker Herredsstyre mødte. Lønn for lærerne.
23N.Eker Herredsstyre mødte. Lønn for lærerne.
23Druknet hest. Vinnes N.Eker.
24Bjørnunge v/ Prestvannet.
26Partiliste Ø.Eker AP.
28Forslag til Valgmend Ø.Eker.
28Valgmandsliste for N.Eker. Høyre og Moderate.
28Valgmandsliste for N.Eker. Høyre og Moderate.
September 1900
01Brugt kniv. Tater i Skodselven.
05Forbrendt barn. Krogstadelven.
05Begravede, ØE
09Buskerud Amt. Valgresultat.
11Øvre Eker. Vakker gave. G.P.Braathen i Sundsvald har til sin fødebygd Ø.Eker skjænket tyve tusen kroner til opprettelse af en kommunal middelskole.
14Viede og døde N.Eker juli og august.
15Døde Ø.Eker august.
16Fra Ø.Eker. Regine Braathen død. Enke efter Farver Hans Braathen. Artikkel. Legat.
18Amtsskolen paa N.Eker (annonse).
20Fattig enke i Finnemarken. Modum.
Oktober 1900
03Fra Eker. Ole Tollefsen Eknes død 89 år. Artikkel.
03Guldbryllup Ø.Eker. Husmand Kristen Pedersen Sveia og Hustru Anne Sørine f.Knudsd. Bergseie.
03Guldbryllup Ø.Eker. Ole og Katrine Braathen i Vestfossen
03Viede og døde i september. Ø.Eker.
04Ø.Eker. Valg på Forlikskommisjon.
06Havebrugsutstilling i Fiskum gamle kirke. Premieliste med mange navn.
06Øvre Eker. Rovhugst.
17Brand i Vestfossen Dampsag.
18Ø.Eker. Sølvbryllup. Lærer Gulbrandsen og hustru. Røgeberg skole.
19Fabrikvirksomhed i Drammen for 40 Aar siden.
21N.Eker. Overformynder valgt.
30Ø.Eker. Forligelseskommissær valg.
November 1900
07Viede og døde Ø.Eker oktober mnd.
09Øvre Eker Ligningskommission.
09Viede og døde N.Eker oktober mnd.
13Guldbryllup. Vagtmand Ole Braathen og hustru Katrine i Vestfossen.
21Ildebrand i Solbergelven.
Desember 1900
01Johannes Ludvigsen tater fra Eker. Overfall i Hedrum.
02Fra Mjøndalen. En Politihistorie. Øx og Revolver.
04Viede og døde november. Ø.Eker.
07N.Eker. Sprænger sine huse i luften. Ole Myhrvold.
12Ø.Eker kommunale middelskole.
16N.Eker herredsstyre. Saker til behandling.
18N.Eker. Folketellingen 1900. Antall personer.
19Forskjellige strøg med antall personer i N.Eker.
20Vestfossen. Snedker Ole Hansen (annonse).
20Vestfossen har nu 884 indbyggere.
25Drap på Kongsberg. Helge Bakken drept av Johannes Løkka fra Fiskum
29Andreas Verp skudt Gaupe på Ø.Eker.
julGaloge og Gummivarefabrik (Krogstadelven).
julFossesholm. Ø.Eker.
julFra det Vestfossen som svinder