Print Friendly, PDF & Email

 

DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUDS BLAD

Januar 1901
0150 års jubileum som lærer O.Sæter Stenberg Brugsskole.
01Juletrefest Krogstadelvens Bedehus.
04Hundeskatt N.Eker. Annonse.
06Frossen mand N.Eker.
08Indvielse av Krogstadelvens Skolehus.
08Vestfossen Ungdomslag. Sammenkomst på Vidar.
08Ekers Idrætsforening. Landsrenn (Annonse).
11Skotselvens Totalafholdsforening. Fest.
11Egteviede og døde N.Eker november og desember 1900.
12Frørenseri på Eker.
18Folkemengdens bevegelse i Ø.Eker 1900.
18Viede og døde desember 1900. Ø.Eker.
19Morderen Johannes Løkka.
20Landsskirennet på Ø.Eker. Resultater.
22Ekers Idrætsforening. Hopprend.
23Chr. Ihlens begravelse. Ø.Eker.
30En gardbruker fra Eker
30Fra Meddomsretten
30Druknet Karl Kristoffersen Verket 19 år gml. fra Haugsund.
Februar 1901
05Ø.Eker Grundlovsforening Generalforsamling. Annonse.
05Afholdssaken Mjøndalen.
07Ø.Eker. Haugsund Indremisjon. Årsfest.
12Øvre Ekers Grundlovsforening. Gjenvalg.
12Ungdomsstevnet Haugsund.
26Ildebrand hos en hjemvendt amerikaner. Solberg ved Vestfossen.
Mars 1901
05Viede og døde februar. Ø.Eker.
08Krogstad Cellulosefabrik. Generalforsamling.
08Lendsmanden N.Eker. Fyld til veien.
10Bingselvens Fællesflødning. Generalforsamling. Annonse.
13Lendsmanden i N.Eker. Veisak.
17Varieteforestilling med artister fra Kristiania i Hoogsund Arbeidersamfund.
19Skirend Lysagerbakken Krogstadelven.
19Ulykke Krogstad Cellulosefabrik. Edvard Olsen Stenberg 24 år drept.
21Skotselv Cellulosefabrik. Notis.
21Ekers Skytterlag. Annonse.
21Ekers Traverselskap. Fiskumisen. Annonse.
26Begravelse. Edvard Stenberg.
27Musikalsk Aftenunderholdning. Mjøndalen.
29Amund Fossesholm prestens medhjelper i 25 år.
30Auktion hos Jes Skar. haugsund.
31Holmen Hellefoss. Generalforsamling.
April 1901
07Bryggeri i Vestfossen.
07Konkurs. Auktion. Annonse.
07Fiskum Ungdomsforening. Basar.
10Ø.Eker. Lærer Gulbrandsen 25 år som organist.
10N.Eker. Fyllefant kastet av toget.
11Viede og døde Marts mnd. Ø.Eker.
16Nytt fra Galogefabrikken.
16Fra Mjøndalen. Berusede på Mjøndalen st.
17Solbergelven. Mandskvartetten Brage.
19Fra Mjøndalen. Avholdssaken.
20Ulykke ved Krogstad Cellulosefabrik. Olaus Jørgensen skadet.
23Ø.Eker. Begravelse. Elvearbeider Peder Rasmussen f.1822.
23Arbeidermøte i Haugsund.
24Arbeidermøtet fortsetter.
25Skattelikningen N.Eker 1901.
26N.Eker Herredsstyre. Møtereferat.
26N.Eker. Skattelikningen fortsetter.
27Ø.Eker Dameforening i Haug til modarbeidelse af omstreifervesenet.
27N.Eker. Skattelikningen fortsetter.
28Skattelister N.Eker.
30Skattelister N.Eker.
Mai 1901
05Amtskolen på Nedre Eker.
09Viede og døde. Ø.Eker.
10Dampbaaden "Snap". Stenberg-Drammen.
12Fest. Mjøndalen Avholdsforening.
12Solbergelven. Ungdomslaget "April".
21Eker Idretsforening. Sykkelløp.
22Kværkhengslet sprunget.
22Småpluk fra N.Eker.
24Ø.Eker. Kinamisjonen.
25Mjøndalen. 17de Mai Fest.
31Eker Sparebank. Regnskap.
Juni 1901
12Viede og døde. N.Eker. Mai.
13Fra Skotselven. Misjon.
13Vestfossen. Sangkvartetten Brage.
13Annonse - fotograf Oscar Løberg, Krogstadelven
13Kuttet av sin finger. Gantum. Eker.
15Kvægutstilling i Haugsund.
16Kvægutstilling i Haugsund. Præmielisten.
16N.Eker. Smånytt.
18Ildebrand. Hellefoss.
21Ø.Eker. Kuer beiter i veien. Burud.
26Ungdomssagen i Haugsund.
Juli 1901
10Fra Bingen. Sagn. Oldfunn. Ulykke. Kristian Sørlieie - selvskudd.
13Ø.Eker. Kommunalt mandtall.
16Slått seg ihjel. Ulykke Vestfos Cellulosefabrik.
18Indremisjonsstevne Skotselv. Annonse.
August 1901
06Stenberglandets Afholdsforening.
08Misjonsmøte. Fiskum.
10Forsvunnen gaardbrugerkone fra Ø.Eker rømt med frier.
10Viede og døde N.Eker. Juni og Juli.
13Fra misjonsmøte i Fiskum.
14Fra misjonsmøte i Fiskum.
20Vestfossen meieri. Annonse.
21Slått seg ihjel. Johan Olsen Stenberg. 65-70 år.
31Auction. Ullern. Haugsund. Annonse.
September 1901
01Ø.Eker. Valg.
01N.Eker Herredsstyre.
07Buskerud skyttersamlag. Skyting. Eker
07Viede og døde. August.
11N.Eker Konservative Parti. Liste kommunevalg.
11Kino i Skotselv. Annonse.
13Valglister. N.Eker.
14Begravelse i N.Eker. Ole Kværk. Emisær.
14Misjonsstevne. N.Eker.
17Misjonsstevne. N.Eker.
18Fra Eker. Foredrag Hougsund Arbeiderforening.
18N.Eker. Kommentar til herredsstyremøte.
21N.Eker. Mjøndalen jernbanestation.
21Valglister Bakke og Fiskum.
21N.Eker. Herredsstyret.
24Ekers Idrætsforening. Kapritt.
26Amtskytterfesten på Eker. Premieliste.
27Valglister. N.Eker.
28Officiel valgliste. Ø.Eker.
29Officiel valgliste. Ø.Eker.
Oktober 1901
01Officielle valglister Ø.Eker.
012 arbeidere vinder 37.500 kr. Fra Vestfossen.
02Skudte elgsdyr. N.Eker.
04Officielle valglister N.Eker.
04Officielle valglister Fiskum.
04Socialistene på Ø.Eker. (Torgeir Vraa).
05Høyesterettsdom. Øvre Hoens mølle (Frk. Thea Braathen).
05Officiell valgliste. Bakke.
05Viede og døde Ø.Eker. September.
06Til Ø.Ekers Herredsstyre.
08Kvinderne deltager i valget. Ca. 150 fra Ø.Eker.
08Viede og døde N.Eker. August - September.
09Ø.Eker. Valgresultat med navn.
11Valgliste N.Eker.
13Ø.Eker. 25 år ved jernbanen. Peder Olsen Åsen.
15Rettelse. P.Olsen først om et år.
18Auktion. Haugseth dampsagen.
18N.Eker. Osbroen gled ut.
19N.Eker. Valgresultat.
22Solbergelven. Ungdomslaget "April".
27Urtyveri i Vestfossen. Urmaker Ødegård
30Smaabreve fra skogen (Per Hovengen).
November 1901
02Guldbryllup Skotselv. Smed Jens Røgeberg og hustru.
07Viede og døde. N.Eker. Oktober.
19Ulykke i Krogstadelven.
23N.Eker. Solbergelvens afholdsforening.
26N.Eker Afholdsfest.
Desember 1901
08Årsmøte. Mjøndalen afholdsforening.
08Viede og døde. Ø.Eker. November.
08Brand i Hougsund. Skrivergården nedbrent.
10Ø.Eker. Ordførervalg.
14N.Eker. Værker og brug. Ligning.
14N.Eker. Ordførervalg.
14N.Eker. Lærerlønninger. Kr. 22 pr. skoleuge.
18Nyt skydevåpen. Smågutter i Mjøndalen.
19Snetorm i Mjøndalen. Ferdslen over elven stoppet.
22Bakke Ungdomslag. Årsmøte.
25Røveri. Bonde fra Eker i Drammen.