Print Friendly, PDF & Email

 

DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUDS BLAD

Januar 1902
04Ungdomsmøte i Hougsund
04Viede og døde i N.Eker, november og desember
05Ungdomsmøtet i Hougsund
10Nedbør. Fra Eker. Observatoriesteder Vestfossen og Bingen.
10Nedbør. Fra Eker. Observatoriesteder Vestfossen og Ristvedt i Bingen.
11Folkemengdens bevegelse, Ø.Eker 1901
14Fiskum kirke nedbrent
14Missionsfællesmøde i Skotselven
19Ekers Idrætsforening, Landsskirend. Annonse
Februar 1902
07Viede og døde Ø.Eker, januar
11Fra Solbergelven
12Ø.Eker, Sundhetskommisionens møde
13Fiskum gamle kirke, historie
16Landsskirennet på Eker, resultater
18Ekers Sparebank, regneskap 1901
20Landsskirennet på Eker, resultater
Mars 1902
05N.Eker. Skatteligningen 1902
06Generalforsamling Krogstad Cell.fabrik
08N.Eker, travkjøring på Mile travbane
08Skatteligningen N.Eker 1902
11Skatteligningen N.Eker 1902
12Travkjøring N.Eker, resultater
15Haug prestegård rives
15Skatteligningen 1902, N.Eker
18Arbeiderakademi på N.Eker
19Solbergelven, Ungdomslaget April
20Auktion hos Martin Spærenseter
20Auktion hos Johannes Johannesen Semsmoen
20Skotselven. Bakke Hedningemisjon
21Ungdomsstevne i Hougsund. Annonse
22Et frieri, Krogstadelven
23Vestfossen. Bolette Olsens hus selges. Utvandrer.
23Vestfossen. Bolette Olsens hus selges. Utvandrer.
25Ungdomsstevne i Hougsund
30Kjørt grassat. To herrer fra Eker i Drammen
April 1902
02Buskerud Amts arbeiderforening. Årsmøte i Mjøndalen
03Arbeiderforeningen, forts. fra forrige nr.
05Viede og døde, Ø.Eker, marts
06Generalforsamling i AS Holmen Hellefoss
06Aution hos Hans P. Berg på grund av utvandring
09Viede og døde i N.Eker, marts
12Ø.Eker kommunale middelskole, lærere - annonse
16N.Eker, arbeiderakademi
Mai 1902
01Fiskum kirke
03Vestfossen kappel. Indvielse
06Basar på Vidar til indtekt for Vestfossen kappel.
08Grubedrift på Ø.Eker. Skarra
13Solbergelven. Fodløb, Idrettsforeningen Kvik
15Tente fyr på huset. Ole Myhrvold, Mjøndalen
17Litt fra N.Eker - Stenbergarbeidet
17Pinseture. Dampbåten Ekern (annonse).
17Møllenhof, N.Eker Tyveri av dynamitt
18Fiskum kirke tegning
21N.Eker, 17.maifeiring
24Bingen - tømmerfløting, ungdomslaget, veisak
31Fest for gamle, Hougsund
Juni 1902
01Ildebrand Mjøndalen, Ole Gregersens lade
03Skotselv Indremisjonsmøde
10Viede og døde, mai Ø.Eker
15Fredfos Uldvarefabrik (annonse).
17Den kulturhistoriske udstilling paa Eker. Endel historie, flere sider. Foredrag av Tord Pedersen
18Hestetyver i Spæren, Vestfossen
20Hestetyven, 14 år fra Gjeithus i forhør
26Mjøndalen. Deltager i krigen på Cuba
Juli 1902
03N.Eker Herredstyre. Mødereferat
05Brand på ubeboet husmandsplads u/Korvald
09N.Eker, Mjøndalen st. snart ferdig
09N.Eker, Mjøndalen - Bedehus
11Skotselven maskinverksted solgt av Peder Lobben
12Gamle minder. Kalkovn i Mjøndalen med gamle dører
17Uhyret på Ekern
17N.Eker arbeiderakademi
22Fra Mjøndalen cell.fabrik
30Hestebytte, N.Eker
30Skolesak, N.Eker
August 1902
06Haug prestegård. Historie skrevet av D.Bull
08Lynnedslag, Krogstad cell.fabrik
10N.Eker folkebad
12Ø.Eker nye middelskolebygning snart ferdig
17Skolesaken N.Eker, tiltalte dømt
19Brand i Langebro, hos smeden
23Huggorm bidt ved Løvtj. og Øytj.
24Mjøndalens geografi
24N.Eker basar folkebad
26Gården Hegstad solgt
30Basaren i Mjøndalen, folkebadet
September 1902
02Fodløb på N.Eker, Kvik Solbergelven
06Viede og døde, N.Eker, juli og august
13N.Eker, lærer Rygh, hønseri
17Skolesaken på N.,Eker
18N.Eker, ulykke med sykler
25Hougsund-Drammen rekord av Andreas Solbakken (løp)
30Ekers Idrætsforening, syklerit
Oktober 1902
01Fra Bakke, skjærping - Bakke Arbeidersamfund - Kulden
04Ø.Eker. Misjon
08N.Eker Budgetforslag 1903
09Skotselv cell.fabrik, overskattekommisjonen
10Eker, Modum og Sigdal skifterett, sak fra Solbergelven
22N.Eker, stald ved kirken
29N.Eker herredsstyre, møte
30Nytt dampskib på Ekern.
November 1902
02Til N.Eker menighet
08Skotselv cell.fabr. Skade for røg på Ulveland skog
12Dampskipet på Ekern
14N.Eker - valg, Sandstranden og Mjøndalen brand- og bygningskommuner
15N.Eker diakonisse-basar
16Ø.Eker middelskole
18Ungdomsstevne i Mjøndalen
19Begravelse, Christian Lytzen, Ødegården, Skotsmoen
20Mjøndalen, guldbryllup Lars Jensen og hustru Maren f.Arnesd. Berget
23Fiskum, lendsmandsstillingen ledig
23Aftenunderholdning, Hougsund - Eikværingens dramaklub (annonse)
26Ekers middelsskole, indvielsen
30Ekers Idrætsforening, skøyteløb i Stryken (annonse)
Desember 1902
02Fiskum kirke
09Brand på Calogefabrikken
09N.Ekers Sparekasse
09Viede og døde, Ø.Eker november
11N.Eker, valg, vergeråd
17Bakke arbeidersamfund, nytt lokale
17Nytt lokale innviet med fest, "Varden", tale ved formannen fanejunker Moe - Folkets Hus har plass til alle. Hyldestsang fra Andersson til Varden gjengitt. Tale av Vraa. Dans til kl.3 om natten.
20N.Eker herredsstyre møte
28N.Eker, orgelet gjorde streik
30Hougsund Mysterier, begynt som serie (fra 1847)
31Ekers sparebank, valg
31Hougsund mysterier
julØ.Eker middelskole, 2 foto