Print Friendly, PDF & Email

 

DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUDS BLAD

Januar 1903
03Annonse: N.Eker, landhandler Hans Hansens konkursbo
03Døde og viede, N.Eker november og desember 1902
04Hougsund mysterier
08Hougsund mysterier
09Hougsund mysterier
11Hougsund mysterier
13Foredrag i Mjøndalen, om bad
13Ekers Idrettsforening, landsrend, annonse
13Mjøndalen, indbrudd hos urmager Storfossen
14Hougsund mysterier
17Landsskirennet på Eker
18Landsskirennet på Eker
20Landsskirennet på Eker, resultater
23Hougsunds mysterier
24Annonse - Fredfoss Uldvarefabrik
27Hougsunds mysterier
29Bingen. Sønju, utsalg av manufakturvarer - annonse
29Dødsannonse, Christoffer Nielsen
29Dødsannonse, enke Anne Simensen
29Generalforsamling, Betania
30Fiskum lendsmandsbestilling, indstilling
31Hougsund mysterier
Februar 1903
04Skirend i Solbergelven. Idrettsforeningen Kvik
04N.Eker Traverselskap, Mile travbane
04Spetakkelmaker, beruset i frelsesarmeens lokale, Krogstadelven
04Dødsannonse, Ingeborg Marie Nilsen
05Hans Nilsen Hauges fengselstid
06Død gutt fra Eker ved Filtvedt
08N.Eker herredsstyre møte, mange saker
08Den døde gutt fra Eker frosset ihjel
10Politinotis, Eker
13Ekers sparebank, regnskap 1902
19Krogstad cell.fabrikk, generalforsamling
27Skattetvist, ing.Erland Kjøsterud, Krogstad Cellulosefabrikk
27Fiskum lendsmandsbestilling, fattigforstander Theodor Hauge andsatt
27N.Eker ungdomslaget April, aftenunderholdning
Mars 1903
07Døde og viede, Ø.Eker
08N.Eker, isen på Drammenselven
10N.Eker hedningsemission, fællesmøde
10N.Eker travselskap, premieliste
12Generalforsamling, N.Eker Arbeiderparti
14Hougsund arbeiderforening, medlemsmøte
21Utdrag av skatteligningen, N.Eker
24Utdrag av skatteligningen, N.Eker
25Utdrag av skatteligningen, N.Eker
26Stor auktion hos Peder Berg, slutter med gårdsdrift
26Forstanderskabs,møde, N.Eker, valg
26Utdrag av skatteligningen, N.Eker
27Uddrag av skatteligningen, N.Eker
April 1903
01Holmen Hellfos, generalforsamling
02Skotselv cell.fabr, generalforsamling
04Døde og viede, Ø.Eker marts
07Dødsfall, enke etter sorenskriveren, fru Harriet hansen, 87 år
08Auktion hos Karoline Mathilde Skinnerud, utvandrer
08Auktion hos Peder Kristian Berg
08N.Eker, bygden er vår, Arbeiderpartiet
09Indvielse av Fiskum kirke
12Til Fiskum, hilsen i andledning av kirkens indvielse, dikt
14ØE, Ægteviede og begravede
17Ugreie på N.Eker, om ungdom i påsken
18Ø.Eker jernstøberi, annonse
18Fra Øvre Eker
18Auktion hos Nils Otter Gislerud, Darbu
21Ø.Eker, Amerikafeberen
24Krabasauktion, Tinnsjø, N.Eker - trelast
24Lauritz Olsens eiendom Norli i Kantum tilsalgs
24Fra Bakke, lærer Rasmus Pettersen død, endel skolehistorie
25Fra prærien, N.Dakota, dikt av Ketil Stensrud
26Auktion. Hr. Chr. Braathen, Papirmøllen pr. Vestfossen
26Auktion. Kristian Nilsen Steenset
26Auktion. Petter Skjolden
29Ø.Eker. Lærer Lars Gulbrandsen 25 år som lærer
30Vestfossen Ungdomsforening
Mai 1903
03Springhval, går ved Hougsund
05Døde og viede, N.Eker, marts og april
10Fra Buskerud, litt fra N.Eker
10N.Eker herredsstyre, møde på Stenseth
12N.Eker, foredrag i Mjøndalen arbeiderforening
13Dampskibet Ekern. Montering.
18Fra Øvre Eker
20Udvandringen avtagende
23Ø.Eker, kirkekonsert
26Valgkamp i Buskerud. Fra Vestfossen, arbeiderpartiet
27Skogbrand, N.Eker
29Paa Ekern. Ture med det gamle dampskib.
29Pinseture på Ekern (annonse)
29Foredrag om H.N.Hauge, holdt i Drammen
Juni 1903
04Ø.Eker, kirkekonserten
04Flom i elven
06Gården Haugseth på .Eker selges
06Døde og viede, Ø.Eker, mai
10Fra Ø.Eker, skogsdrift
16Ungdomsstævnet i Haugsund
17Fra Solbergelven, faar vi politi?
19Kirkekonsert, Haug (annonse)
21Nytt dampskib paa Ekern, stabelavløpning av Stadshauptmand Schvarts. Noe historie bl.a. om Norges eldste hjulbåt, Ekern.
21Nytt dampskib paa Ekern, stabelavløpning av Stadshauptmand Schvarts. Noe historie bl.a. om Norges eldste hjulbåt, Ekern.
Juli 19031. January 1970
0125 års jubileum som håndtverksmester i Drammen, byggmester Andreas Eilertsen f.1844, Bakke Ø.Eker
02Fredlysning, laxefiske i Hellefoss (annonse)
02Byggmester Andreas Eilertsens jubileum
02Fra Solbergelven, overfall, hærverk (tatere)
04Slagsmaalet i Solbergelven
05Fra Amerika, reisebrev fra en eikværing (overfarten)
07Døde og viede, N.Eiker, mai og juni
08Skoleudflukter, Ekers folkeskole
08Afholdsstævne i Hougsund
09N.Eker herredsstyremøte, sagbroen, folkebadet mm.
10Ø.Eker, sorenskriver Urbye
11Konsert i Haugsund ved Drammen sangforening
12Dampsag til nedrivning. Eker dampsag, Vestfossen (annonse).
14Valgalliance, N.Eker
15Dampskibet på Ekern ferdig neste uke
18Stadshauptmand Schwartz. Sommerrute fra og med lørdag 25/7.
18Tyveri i Langebro på Eker
23Det nye dampskib på Ekern.
24Dampskibet på Ekern. Prøvetur i dag. En præktig turistrute.
25Over Ekern med Stadshauptmand Schwartz. Prøvetur i gaar.
28Valgforberedelse i N.Eker
28Socialisternes stevne i Skodselven med Torgeir Vraa
29Valgting, Ekers valgsogn (annonse)
August 1903
01Fra Eker
01Fredfoss, annonse
02N.Eker, veiomlegg, Slaaten
02Viede og døde i N.Eker, juli
05Statsbanerne, Flesager holdeplass aapnes, annonse med ruter
06Eker-Nummedal, en reise
07Socialistmøde i Skotselven
08Huggorm med 10 unger på gården Røgeberg
08Ø.Eker, slaaten
08N.Eker, allianse Høyre-Venstre
12N.Eker, kompromisset med Høyre
14Ø.Eker, misjonsstevne
15N.Eker, foredrag, Høyre
16Fra Eker, politisk indlegg
18Skattebøls foredrag, N.Eker
20N.Eker herredsstyre - vei-og skolesaker m.m.
22N.Eker Høyres liste
23Fredfoss Uldvarefabrik (annonse).
23N.Eker, jernbanerutene
28N.Eker, Krogstadelven cell.fabrikk
28N.Eker, socialistene
September 1903
09Fhv. lendsmand P.A.Sønju død 6/9 1903 paa Gutterud i Nore, født på Sønju i Bingen 1840
10Valgmænd i Buskerud 1903
10Døde og viede Ø.Eker, august
13Ekers maskinverksted, N.Larsen (annonse)
13Til inntekt for N.Eker folkebad
19Marked i Mjøndalen til inntekt for folkebadet
20Drammensvassdragets industri, Skotselv cell.fabrikk
22Forligelseskommisær, valg
22Misjonsstevne, N.Eker
26Dampskibet på Ekern og Vestbanerne.
Oktober 1903
07Viede og døde Ø.Eker, september
10N.Eker, husflidsagen
14En voldsom herre, N.Eker
20N.Eker, kommunal sparebank
27Brand i Skotselv cell.fabrikk
27Hans Nielsen Hauge, noe historie
31Ekers meddomsrett. Tiltale mot gårdbruger fra Fiskum, kjørt på en eldre mand med velociped. Ved Brekke
November 1903
01Jonas Lie, hjemmets dikter 70 år, med stor portrettegning
03Mjøndalen Totalavholdsforening
06Jonas Lie
06Jonas Lies nye bok
07Jonas Lies fødestad, gården Hoen på Ø.Eker. Tegning av Hoen
07Døde og viede på Ø.Eker i oktober
07Titlernes tak fra Jonas Lie (fra Morgenbladet)
10Brand på en plads under gaarden Sønju i Bingen, eier Ole A. Sønju
11Guldbryllup. Smed Hans Jørgen Evensen og Maren f.Klunderud
12Mjøndalen sangkor, underholdning
13Mjøndalen bygningsræpresentanter, møte
13N.Eker arbeiderakademi
14Jonas Lies 70-årsdag
15Ø.Eker om Hans Nielsen Hauge og Jonas Lie
20Ø.Eker, jordbrukere og samarbeid
20N.Eker arbeiderakademi
24N.Eker sparekasse
27N.Eker arbeiderakademi
Desember 1903
02Litt fra Solbergelven
03Tingleste dokumenter, Ø.og N.Eker
08Døde og viede N.Eker, oktober og november
10Jonas Lies ny bok, omtale
15Eker sparebank, forstanderskapsmøte, valg
15N.Eker herredsstyre, mange saker
15Ø.Eker, lærer-og skolestyremøde
19Ø.Eker, skolestyre, valg
22Ø.Eker, mange saker, bl.a. Helge Kolbrek, bygdas eldste, død på Skar 13/12, født i Rollag 5/11 1811, 92 år gml
23Guldbryllup, skomakermester Nils Larsen, Mjøndalen og hustru Karen Marie
24Mjøndalen, Gro Kollandsruds husflidsskole
25Bakke ungdomsforening, valg
julDampskibet paa Ekern. Med bilde.