Print Friendly, PDF & Email

 

DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUDS BLAD

Januar 1904
03Døde og viede N.Eker, desember 1903
06Juletrefest, Varlo skole
07Ø.Eker. Juletrefest med lærer Gulbrandsen.
10Vandledning i Haugsund
12Folkemengdens bevegelse i Ø.Eker 1903
12Lærerindeplads i Solbergelven
12Solbergelven, avholdssaken
12Døde og viede i Ø.Eker desember 1903
16Ø.Eker, en grubesak
16Ø.Eker, gave til pleiehjemmets beboere
19Melkesak, Skotselv meieri
19Ole Bjørhus, f.21/7 1821 på Eker, død 29/12 1903 i Amerika
20Fra Solbergelven
21N.Eker lærerforening
23Mjøndalen cell.fabrikk musikkorps
27Solbergelven, tale av emisær Madsen
27Ungdomslaget Eikværingen, Haugsund
28N.Eker herredsstyre, flere saker
28N.Eker herredsstyre
30Hellefos træsliberi nedbrent
31Branden på Hellefoss
Februar 1904
04Ø.Eker. 92 år, enke etter røyert Ole Rasmussen, Marte Rasmussen i Vestfossen.
06Varlo aftensskole
07N.Eker skolestyre, møte
09Krogstadelven skole
09Døde og viede Ø.og N.Eker, januar
10Skogstrafikk på Vestby i Bingen
14Dørsjøelven og Langvaselven, fløtning (annonse)
19Darbu, dødsfall - amtsdyrlege Anders Kristoffersen død 15/2
23Mjøndalen, Karlsø-presten, foredrag i arbeiderforeningen
23Krogstadelven, skirend med resultater
25Grubedrift ved Skotselven
Mars 1904
01N.Eker, uddrag av skatteligningen med mange navn
02N.Eker, uddrag av skatteligningen med mange navn
03N.Eker, uddrag av skatteligningen med mange navn
04N.Eker, uddrag av skatteligningen med mange navn
05Vestfossen. Theaterforestilling i Vidars lokaler.
06Døde og viede Ø.Eker, februar
08Ungdomsstevne i Hougsund
08N.Eker, resultater fra Mile travbane
09Ø.Eker herredsstyre, Skotselv skole og flere saker
12N.Eker herredsstyre, flere saker
13Mjøndalen brugsarbeiderforening, læøseforening
13Hougsund, 37 søkere til vagtmesterposten ,med navn
17Gbr. Iver Ødegaarden død, f.1819
19Ø.Eker, foredragskurs og foredrag av direktør Hirsch
20Ø.Eker, foredragskurset, noe om landbruk
20N.Eker sparebank
20Bingen, aftenskole på Borge skole, lærer Thune
22Ø.Eker, foredragskurset om landbruk
29Hellefos træsliberi
29N.Eker sparekasse, valg
April 1904
07Krogstad cell.fabrikk, generalforsamling
12Døde og viede, N.Eker, februar og mars
14Solbergelven, sosialistleder i N.Eker, lærer Orning
16Ø.Eker, brand på Dramserud
20Solbergelven Avholdslag
24Grubedrift på Eker, The Royalberg Copper Mines Ltd.
24Holmens Papirfabrikk (Hellefoss)
28Vestfossen. Katrine Larsen f.Hee, 92 år, enke etter sagmester Lars Larsen.
28Vestfossen. Katrine Larsen f.Hee, 92 år, enke etter sagmester Lars Larsen.
28N.Eker herredsstyre, flere saker
Mai 1904
01Mjøndalen misjon
03Grubedrift ved Fiskum
04Dyreplageri, plassen Lia i Lurdalen
04Dampbåten på Ekern (annonse).
04N.Eker husflidskole, utstilling
06Dørja og Langvaselven fellesfløtning
08Dampskipet på Ekern
11Noe fra Ø.Eker
19Ø.Eker. O.P.Foss, født og oppvokst på Fossesholm, død på sin 63 årsdag.
21Ø.Eker, Varlo ungdomslag, 17.maifest på Fossum
22Fiskum kirke, kirkesanger Hans Jørgen Hansen død
28Ø.Eker, mand fra Grøsland, Hans Tippen druknet seg
29N.Eker, fru Kollandsrud, husflidskole
31Ullern laxefiske
Juni 1904
01Fredfos Uldvarefabrik (annonse).
05N.Eker, døde og viede i april og mai
08Den nye turistrute. Drammen-Flesaker-Eidsfoss-Tønsberg-Drammen. Endel historie.
09Krogstadelven bedehus
15Kvægudstillingen i Haugsund, resultater
18Oskar Dahler, 27 år, fra N.Eker druknet, arb.v.Buskerud paper
26Skotselven kristelige ungdomsforbund, kretsstevne
28Ullern laxefiske
28Skotselven, ungdomsstevne
29Fra Ø.Eker, stevnet i Skotselven
29Skotselven, ungdomsstevne
Juli 1904
02Ø.Eker herredsstyre, skolesaker mm.
03N.Eker herredsstyre
05N.Eker, 25 års jubileum, Ryghs tale
05Fra Ø.Eker, av D.Bull
05N.Eker herredsstyre
05Ø.Eker, døde og viede, juni
06Norges undergang, med liste over passagerene, noen fra Eker - blant de reddede Hermand Portaas, student, Mjøndalen
07Dampskibet Norges forlis, med bilde av skipet
077/7-4/9 er det flere artikler om Peder Springer
08Norges forlis
09Døde og viede N.,Eker, juni
09Norges forlis
10Ullern laxefiske
10Hans Nielsen Haugens bauta på Bredtvedt, dikt ved afsløringen
10En bauta, Hans Nielsen Hauge
10Norge, flere reddet
10Norges forlis
12Afsløringen av Hauges bautra
16Ø.Eker, brand på Fossum
17Ekers jernstøperi
24Fra flatbygden til fjellbygden, reise med noe historie
28N.Eker, brand hos Andreas Hauge (lade)
31N.Eker, lærerindeansettelse
August 1904
03Kongsberg-Ekern-Eidsfoss, en reisebeskrivelse
13Hougsund, kirkekonsert til indtekt for menighetshuset (annonse)
September 1904
01Stadshauptmand P.Ltz.Aass død 31/8, 68 år gml., født på Eker 1836
03N.Eker, sosialistenes møde
04Hougsund, stationsmester Hansen 50 år som jernbanemand
06Stadshauptmand P.Ltz.Aass begravelse, portrettegning
06N.Eker, moderat konservative parti, liste med navn
07N.Eker, Venstres liste til kommunevalget
08N.Eker, lister til kommunevalget
009Døde og viede, Ø.Eker august
18N.Eker herredsstyre, mange saker
25N.Eker, 25 år somn eget præstegjeld
27Valglister, Fiskum
29Valglister Haug
29Ø.Eker, tyveri av cycle hos Anton Dramdalsbakken
Oktober 1904
01Valglister, Ø.Eker
05Artikkel om Peder Springer
06Fredfos Uldvarefabrik (annonse).
07Valglister Fiskum
08Valgliste Bakke
08Døde og viede i Ø.Eker, september
11Mjøndalen, kvinners stemmerett, avholdssaken
15Hougsund, fremvisning av levende bilder, annonse
15Ø.Eker, skatteligningen
18Mjøndalen, guldbryllup Ole Pedersen Dambraaten,f.1829, og hustru Olea f.Olsen,f.1824
20Lærer ved Stenberg brugsskole O.Sæther, afskjed
22Litt fra N.Eker
22N.Eiker, kommunevalget med resultrater
25Ø.Eker ligningskommisjon, valg
25Rapporter fra jordskjelvet, Eker og omkretsen
26Jordskjelvet den 23/10
27Jordskjelvet den 23/10
29Mjøndalen cell.fabrikk, elektrisk kraft
30Humlebækseteren til salgs, med nye huse (annonse)
30N.Ekers herredsstyre, skolekjøkkensaken mm
Desember 1904
02Døde og viede Ø.Eker,november
03Hos Jonas Lie i Paris
06Fløtningen ved Stenberg
08Døde og viede N.Eker oktober og november
09Driften av Hoens mølle overtages av aktieselskab fra 1/1
09Ekers sparebanks forstandermøte
17N.Eker herredsstyre møde med mange saker
20Mjøndalen brugsskole, lærer Tollef Olsen død 10/12, 88 år gml
20Afskjedsfest for lærer O.Sæther
24Tollef Olsens begravelse
julNoe fra Skotselven med bilde
julHaugsund jernbanestation med bilde