Print Friendly, PDF & Email

 

DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUDS BLAD

Januar 1905
05Kristelig ungdomsmøte i Haugsund
07Barbro contra Holmen-Hellefos
08Litt om året 1904, fra N.Eker
08Fra N.Eker herredsstyre
10Ulykke ved Krogstad cell.fabrikks, Andreas Kværk,25, drept
10Ø.Eker, folkemengdens bevegelse 1904
14Stenberglandets skolekrets møte
14Stedets ungdomslag valgt
17N.Eker lærerforening
19Borgerdaadsmedaljen til lærer O.Sæther N.Eker
25Hoens øvre mølle, generalforsamling (annonse)
26Kopper i Mjøndalen
31Mjøndalen skole, kretsmøde
Februar 1905
01N.Eker skolestyre
07Juletrefest i Skotselv
07Jordrystelsen i Ø.Eker
11Fredfos Uldvarefabrik (annonse).
11Husflidkurs i N.Eker
14Fra husflidskurs i Krogstadelven
14Mjøndalen afholdsforening, fest
15Sanatorium i Numedal, Fundsetskogen
19Ø.Eker, noe om forandringer
19N.Eker, Gro Kollandsruds husflidskole
22N.Eker Sparekassen
22N.Eker Lærerforening
23Barneafholdsforeningen Thordenskjold
25Utdrag av skatteligningen, N.Eker
26Utdrag av skatteligningen, N.Eker
28Kurs, Ø.Eker Landhusholdningsselskab
28Utdrag av skatteligningen, N.Eker
Mars 1905
03Skotselv cell.fabrikk, generalforsamling
07Foredrag i Arbeiderakademiet i Mjøndalen
09N.Eker herredsstyre, veivedlikehold
10N.Eker herredstyre, stoppested Stenberglandet
23N.Eker Lærerforening, møde
23Christoffer Knudsen, dikt av H.K.Busland
25Holmen Hellefos generalforsamling
25Møte, Ø.Eker skolestyre
April 1905
01Ø.Eker skolestyre
04N.Eker Aktiebank, generalforsamling
12N.Eker herredsstyremøte
13Drama på Ekerskogen, Nils Oluf Jensen brukte jernstaur på Ole Olsen Løkka
14N.Eker skogeieres jaktforening
18N.Eker, ang.17.maifeiringen
19Tatre på Semsmoen, Kristoffer Nilsen Fjeldstuen stukket
27Landmandsstevne i Hougsund
30Vestfos Cellulosefabrik. Skatteklage.
Mai 1905
09Mjøndalen Afholdsforening, møte
17N.Eker herredstyre, møte
19Ny grubedrift ved Krekling, Darbo - Fiskum Syndicate Ltd.
1917.mai-referat
30En sommerdag ved Hellefos (laksefiske)
Juni 1905
01Ungdomstevne, Stenberglandet
20Stor brand i Mjøndalen, Mjøndalen hotell, landhandler Evensens gård, Mjøndalen kalkfabrikks ene bygning
23Middelskole, N.Eker
25Ø.Eker middelskole, eksamensresultater
25Stor brand i Vestfossen.
Juli 1905
01Fra Kongsberg, med noe om grubedrift på Ø.Eker
02Forsvunnet for 3 år siden, gbr. Johan Viken fra Mjøndalen
06Grosserer Braathen fra Eker
12Grubene på Konnerud
13N.Eker herredstyre
14Ø.Eker middelskole
18Grubene på Konnerud
25Fra Skotselven
25Religiøst møte i Mjøndalen
25Religiøst møte i Mjøndalen
25Afholdsstevne, Mjøndalen
August 1905
10Fra Bingen - Bjørn
10Fra Bingen - læreransettelse i Borge krets
10Fra Fiskum, med dikt
15Valgresultater Buskerud, unionsoppløsningen med Sverige
29Afholdsstevne i Skotselven
September 1905
07N.Eker, motorbåt Mjøndalen-Krogstadelven
12N.Eker, folkebad
14N.Eker herredsstyre
Oktober 1905
04Litt fra N.Eker
12Eker ungdomsskole (annonse)
25Wenn jemand eien reise tuth, Julius Berget fra Ø.Eker med hustru Gustava
25N.Eker herredstyre (Lagrette og domsmend)
26N.Eker, Mjøndalen skytterlag, resultater
November 19051. January 1970
01Mjøndalen Mandskoret Ulabrand
25Ø.Eker, telegram til kong Håkon, svar fra kongen
28Mjøndalen Afholdsforening
Desember 1905
08Eker og Ekværingene, prof.Hans Strøm, av.D.Bull
09Eker og Ekværingene, prof.Hans Strøm, av.D.Bull
17Ø.Eker kretsinddeling
19Brand på Søndre Hauge, Ø.Eker
20Tømmertrafikken i Bingen
23Hilsen til kongen på julekvelden, dikt av Nils Johnsen
24Konnerud gruber
24N.Eker herredsstyre
25Fra Vestfossen. Med foto.
30Guldbryllup, tømmerdrager ved Stenberg hængsle N.Eker, Lars Eriksen Berget og hustru Johanne Marie f.Pedersen