Print Friendly, PDF & Email

 

DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUDS BLAD

Januar 1906
05Ø.Ekers skolestyre, valg
06Eker, kurs i turnipsdyrking, annonse
06Noe fra N.Eker
06Fra NE
09Ø.Eker , folkemengden bevegelse 1905
09N.Eker, div.valg
09N.Eker, arbeiderakademiet
09Haugsund, ingen ungdomsklubb
11Ø.Eker, Varlo kreds, ungdomslaget, valg
12N.Eker, brospørsmålet
12Auktion
13Dansk vandrelærer på Eker, turnipsdyrking
13N.Eker, sparekassen
14Mjøndalen Kinamisjon, barneforeningen
16N.Eker, Stenberg brugsskole, juletrefest
18Ø.Eker, Røkebergskole, kretsmøter, valg
19Ø.Eker, Bakke, basar til indtekt for flytebroen (annonse)
19Auktion
19Dannelse av innkjøpssamlag
21Generalforsamling, Hoens øvre mølle
21Fredfos Uldvarefabrik (annonse).
21Kongsberg travselskap, sløyfekjøring, Fiskumvannet
23Kretsmøte, Mjøndalen skole
23Foredrag, Mjøndalen arbeiderakademi
25Den eldste kjørevei i landet, Kongsberg-Hougsund
25N.Eker, forskjellig
25N.Eker skolestyre, valg
26Grubedrift, Fiskum, Spidsholdt
27Skotselven, deputerede til Kirkelig landsmøte
28Jonas Lie om kong Håkon
Februar 1906
01N.Eker, bro over elven, herredsstyremøte
02N.Eker, Sparekassen, generalforsamling
02N.Eker, konsert
03Ekers sparebank, regneskap 1905
06N.Eker, skomakerkurs
06Kongsberg travselskap, Fiskumisen, resultater
13N.Eker, Den nye fagforening
13Mjøndalen skolekrets
15Mjøndalen cell.fabrikk, generalforsamling
17Vestfossen. Innsamling til menighetssøster.
20Mjøndalen afholdsforening
20N.Eker, utdrag av skatteligningen for 1906
21N.Eker, skatteligningen fortsatt
22N.Eker, kredsmøte, Krogstad skole
22N.Eker, skatteligningen fortsatt
24N.Eker, Arbeidernes fagforening
27Mjøndalen, foredrag i Arbeiderakademiet
Mars 1906
01Ø.Eker, politisk samarbeid
01Vestfossen. Lærerindeansettelse i småskolen.
03Krogstad cell.fabrikk, generalforsamling
03Skotselv cell.fabrikk, generalforsamling
03Liberalt samlingsparti, Ø.Eker
06Mjøndalen cell.fabrikks musikkorps, konsert
06Annonse - Fiskum, salg av kunstgjødsel
06N.Eker, foredrag i Arbeiderakademiet
06N.Eker, foredrag i Mjøndalens afholdslokale
06Eker skiklubb, amtsrend, annonse
07Ø.Eker, Spærret vei i Bingen
07Ø.Eker, Liberale Samlingsparti, valg
08Hedningemisjonens, fellesmøte
09N.Eker, brospørsmålet
13Pass på fillerne. Fredfos Uldvarefabrik (annonse).
1317.mai på N.Eker
16N.Eker, herredsstyremøte
16N.Eker, Lærerforeningen (Fritt skolemateriell)
17Brand i Skotselven (Landhandler Røgeberg)
20Ekers nye prestegård, av D.Bull (også i Morgenbladet no.139)
20Mjøndalen Afholdsfolkets organisasjonsmøte
20Mjøndalen ungdomslags møte
20Nu kommer vaaren, dikt av Christen L Dahler)
22Mjøndalen, Afholdsmøte
23Mjøndalen skiklubb, rennresultater
27Ekers gamle prestegård, af biskop Dr.Bang
April 1906
01Holmen Hellefoss, generalforsamling
05N.Eker arbeiderakademi
10Mjøndalen, Olaf Johannesens danseskole
12N.Eker, herredsstyremøte
12Ø.Eker, deputerde til stiftsmøte
15Ø.Eker fortsettelsesskole
25Årsberetning N.Eker, skolekjøkken
26Dr.Th.Kamstrup død på Killingrud
Mai 1906
03Vestfossen Ungdomsforening.
03Skotselv, Thorvald Braathen druknet
10N.Eker Lærerforening
23N.Eker arbeiderakademi
Juni 1906
01Jonas Lie vender hjem til Norge
03Ungdomslaget Vårbrud
03Jonas Lie og frue til Kristiania
09Ø.Eker Liberale samlingsparti, program
12N.Eker, sølvbryllup, prost Sønderaal og frue
12Eker, misjonsfest
16N.Eker herredsstyre
20Vestfossen for 50 år siden. Røyertbåtene. Av Inga Friis.
21Den siste sagfogd. Inga Friis.
22Vestfossen for 50 år siden. Røyertbåtene. Av Inga Friis.
22N.Eker arbeiderakademi, generalforsamling
Juli 1906
10Ø.Eker Samlingsparti, nominerende møte
13Fager er lien, dikt av Hermand Portaas
14Haugset tilsalgs
15En trevarefabrikk, O.Bøhns
15Ø.Eker, Slåtten, visitas Haug kirke
25Mjøndalen brugsforening, medlemsmøte
25Grubedrift på Ekerskogen, Ole Olsen Løkka funnet malm i Petter Hvambs havnehage
August 1906
01Jonas Lie
08Ø.Eker Venstre, prøvevalg
10Gardbruker B.B.Sand på Temte, N.Eker
14Ø.Eker samlingsparti, nominasjon
22Ny smie i Skotselv, Hovengen og Trogstad
22Premieliste Buskerud skyttersamlags skyting på Ekers bane
28Buskerud skyttersamlag, forts.fra 22/8
29Nu gjælder det. Fredfos Uldvarefabrik (annonse).
29N.Eker, Lærerforeningen, møte
September 1906
09Hans P.Rudstand, stortingsmand for Numedal f.på Fiskum, med foto
12N.Eker, herredsstyre, div.saker
13N.Eker folkebad
21N.Eker Lærerforening
23Guldbryllup, Ole Pedersen og Marte Andersdatter, han var møller ved Hoens mølle i 24 år
Oktober 1906
02Mjøndalen afholdsforening, 25 års jubileum
03Mjøndalen skytterlag, resultater
09Cellulosefabrikkenes arbeidstid.
12Auktion hos Johannes Andreassen Skjelbredeie på grund av fraflyttelse, annonse
13N.Eker herredsstyre, flere saker
13Stenberglandets ungdomslag, kapproing, annonse
14N.Eker, Polen, foredrag i arbeiderakademiet
17Hougsund kristelige ungdomsforening startet
17Fra Nedre Eker
20Ved høst, dikt av Nils Johnsen
21Høst, dikt av Nils Johnsen
24Ø.Eker, herredsstyre, møte
25Ø.Eker herredsstyre, møte
25Ø.Eker, lærerinneansettelse, Darbo og Lunde
26N.Eker, forligelseskom.,valg
26Vestfossen Ungdomsforening.
28Ekværing blant menneskeetere i 3 år - Simen Hansen Krog fra Mjøndalen
30Flere nordmend til Kuba, også eikværinger
November 1906
08Amerikabrev fra Ole Sveia
10Ø.Ekers skolestyre valgt
11N.Eker, flere saker
11Dødsannonse, Martin O. Skogen
11Dødsannonse, Haagen S. Eknæs
11Dødsannonse, Hjørdis Agnethe Sletten
13Nordmend på Cuba
17Ulykke i Vestfos Cellulosefabrik. 24 år gamle Otto Olsen drept.
21Vestfossen. Sparsomhet.
25Drammen-Randsfjordbanen, ombygd til bredt sport
27N.Eker arbeiderakademi, foredrag
29Ø.Eker, basar til indtekt for gatebelysning i Hougsund
Desember 1906
01N.Eker Lærerforening
02N.Eker, brændt ihhjel 2 1/2 år gammel pike på Bjærkedok
04N.Eker, stationsmester Gulbrandsen 25-årsjubileum
05N.Eker herredsstyre, diverse
06Kubafarerne
06Annonse, LG Dæhlin
09N.Ekers skolestyre, møte
11N.Eker, folkeskolens undervisning
14Ø.Eker, Haugsund kristelige ungdomsforening
15Brand, gården Daler tilh. Gulbrand Molandssveen
16N.Eker herredsstyre, diverse
18N.Eker herredsstyre, diverse
18Gaardssalg i Fiskum
19Stoppestedet Stenberg
23Juleminde, H.K.Busland
23Druknet Adolf Olsen Myrvold,22, fra Mjøndalen
28Ekers Tresliperi i Vestfossen nedbrendt.
julSorenskrivergården i Haugsund, bilde
julJulaften, dikt av Nils Johnsen.