Print Friendly, PDF & Email

 

DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUDS BLAD

Januar 1907
01Ekers sparebank, valg
01N.Eker, noe fra året 1906
03Fra Amerika, brev fra en Fiskummand, signert N.R.
05Krogstadelven, juletrefest i søndagsskolen
06Indover skogene, Gampebak i Korvaldskogen
06Eker Skiklubb, amtsskirend i Ullernbakken (annonse)
08Konnerudgruberne, overgang til aktieselskap
08Ekers papirfabrik og dampskipsfart på elva
08N.Eker Arbeiderforening
11Skara gruber i Ø.Eker
11Jordrystelse
12N.Eker herredstyremøte, telefonsaken
12Jordskjælvet
13Mjøndalens børnemisjonsforening
15N.Eker, ugerevue
15Ekers skiklubb, amtsrend, resultater
16Fiskum prestegjeld, viede og døde 1906
19Skotselv, stationsmester Årkvisla 25 år som jernbanemand
19Peder Springer på visitt i Drammen
22N.Eker, ugerevue
23Ø.Eker, herredsstyremøte, skattesaken, ølsaken, fattigforsørgelsen, telefonskaen. Drm.-everk, veivokternes lønn, forbyde motorkjørsel, handelsskatten
24N.Eker Lærer og ordfører Ryghs jubileum, foto
24Mjøndalen ungdomsslag
25Eker sorenskrivergård, når staten bygger
25Ordfører M.O.Ryghs 25 års jubileum som lærer
25Skotselv Afholdslag 25 år, annonse
25Vestfossen. Skirend i Smørgravbakken, med resultater.
26Vestfossen Skiklub. Amtskirend i Smørgravbakken (annonse).
27N.Eker, sparekassen
28N.Eker, ugerevue
28Afholdssaken, jubileumsfest i Skotselven
Februar 1907
05Norsk Kuba, om den norske koloni
05N.Eker, ugerevue
06Mjøndalen og Stenberglandets kvegassuranseforening
13Krogstad cell.fabrikk, generalforsamling
13N.Eker, ugerevue
13N.Eker herredsstyre, diverse og pleiehjemmet Skjøl
16Mjøndalen cell.fabrikk, utbytte
16Eker sparebank regneskab for 1906
17Ø.Eker, apotheker Amundsen, gave til gravkapel
19N.Eker, ugerevue
19Stenberg brugsskole, kredsmøte
21N.Eker, overfartsforholdene på elven
21Nyt jernbaneverksted Drammen
23Ø.Eker, markedsbetraktninger, Kongsberg-marken
23Ekers skikliubb, skirend (annonse)
26Missionsstevne i Mjøndalen
26Drept for en dames skyld på Kongsbergmarken, Laurits Ludvigsen, tater
27Missionsstevne i Mjøndalen
28Missionsstevne i Mjøndalen
Mars 1907
02N.Eker, skatteligningen 1907
03N.Eker, skatteligningen 1907
05N.Eker, ugerevue
0550 års jubileum, Lærer i omgangsskolen Eker, Andr.Larsen
05N.Eker, skatteligningen 1907
06Ø.Eker, som fattigforstander valgt Ivar Hauge
09Mjøndalen ungdomslag
12Mjøndalen ungdomslag
14Fra Vestens prærier - fra en Amerikatur av Hermand Th. Portaas
19N.Eker, ugerevue
22Mjøndalens ungdomslag
23Krogstadelven, valg 17.maikomite
24Konnerud gruber
24Holtefjell sanatorium (annonse)
28N.Eker, ugerevue
April 1907
03N.Eker, ugerevue
10N.Eker, herredsstyre
11N.Eker Lærerforening
12Nordmend hjem fra Kuba - Ole og Johan Rakkestad
17N.Eker, ugerevue
24N.Eker, ugerevue
25Eker papirfabrikk, streik
28N.Eker, ugerevue
28Fra Vestens prærie, av Herman Th. Portaas
30Ildebrand hos Gulbrand Hønerud, Ø.Eker
Mai 1907
03Ø.Eker liberale samlingsparti, generalforsamling
04Flinke folk, Svendsrudaasen ved gården Hære, av Olav Røgeberg
07N.Eker, ugerevue
14Stoppestedet Stenberg
14N.Eker, ugerevue
15Fra Stenberglandet
19N.Eker, 17 mai
19Skotselven, 17.mai
28N.Eker, ugerevue
29N.Eker, søvbryllup, Anton Engen og frue
Juni 1907
02N.Eker, sølvbryllup feires av møller Karl Hansen og hustru Emma f.Person Lysaker
04Stenberglandet, stoppestedet
08Bingen, ildebrand hos Christian Sørli, Vestbymoen
12N.Eker herredsstyre, diverse
14Det nye bergverk på Ekerskogen
18Ø.Eker. Ildebrand Sandholdt mek.verksted. Eier Karl Besseberg.
26Gjennomsnittslønn. cellulosefabrikkarbeiderne i Buskerud og Telemarken
26Fiskum, ungdomsstevne
27Calogefabrikken
30Hassel gruber
30Maleren Chr. Skredsvig
Juli 1907
02Fiskum, grubedriften
05N.Eker, diverse
07N.Eker, skolesaker
16Mjøndalen cell.fabrikk og gården Aasen
17Hassel jerngruber gjenopptages, noe historie
21Tordenvære på Ekerskogen, pladsen Lie ved den gamle Kongsbergvei mellom Kongsberg og Darbu
27Lock out i cellulose-og papirbranchen.
28Den store konflikt. 7.500 mann.
30Hassel jerngruber
30Den store konflikt.
31Streik og lock out.
August 1907
02Den store konflikt.
03Lock outen.
06Øvre Hoens mølle, konsul Sveås dømt
07Vestfossen. Lock outen. Av Nils Johnsen.
09Eker skytterlag, resultater
10Vestfossen og konflikten.
13Skotselven, gjendaap, Mari Tollefsen og Kristiane Lie
15Forholdene på Kuba
16Ø.Eker, skjærpefeberen
16Skotselven jenteskole
17Forholdene på Kuba
18Den store konflikt. Arbeidet gjenoptages.
21N.Eker herredsstyre
22Omkring lock outen og Vestfossen.
24Forholdene på Cuba
24Haug kirkegård, andbud på gravkapell
25Fiskum, kirkesanger Kristian Knudsen død
28Jarlsberg gruber
29Vestfossen. Ølballet.
31Trælasthandler Torger Stensrud død, bodde på Lobben
31Guldbryllup, former ved Hassel verk Johan Andersen og hustru Anne Martine f.Gabrielsen, med foto
September 1907
01Ø.Eker, kvinderne og valget
02N.Eker, Venstre, prøvevalg, lister
03Ø.Eker samlingsparti lister
04Skotselv cell.fabrikk
04Stenberg brugsskole
05Vestfossen. Svar til lærer Johnsen.
05Edvard Grieg død, noe i flere nr.fremover
06Mjøndalen, brand hos Anton Engen
12Ø.Eker arbeiderakademi
21N.Eker, lærerlønn
21Ø.Eker arbeiderakademi
22Høst, dikt av Nils Johnsen
25N.Eker, valglister
27N.Eker, skjærer halsen over, Temte
Oktober 1907
01Vestfossen. Ølballet.
03Mjøndalen, diverse
06N.Eker, forslag til valg av lagrette-og domsmend
06N.Eker, herredsbudget for 1908
08Thomasine Lie død, dikteren Jonas Lies hustru, foto
09Fiskum, valglister
10Bakke, valglister
11Ø.Eker, valglister
12Thomasine Lies begravelse
15Skotselven, salg av skjerp ved Stabbetjern
16Ø.Eker, indbydeløse til dannelse av arbeiderakademi
19Ø.Eker herredsstyre, mange saker
22N.Eker arbeiderakademi, foredrag
23N.Eker, valget
23N.Eker, herredsstyremøte, diverse
24N.Eker herredsstyre, møde
24Darbu, kirkesanger og lærer ansatt
24Hougsund kinematograf, annonse
25N.Eker, kommunevalget
25Simen Bjørhus fyller 85 år, fra N.Eker, foto
26N.Eker, kommunevalget, herredsstyremøte
29Guldbrudeparet Mari og Amund Fossesholm. Dikt av Nils Johnsen.
29Mjøndalen, stor brand hos kjøbmand Krogsrud
31Guldbryllup på Fossesholm
November 1907
01Norge-Amerika, brev fra Anton Bergan, Bingen i Modum