Print Friendly, PDF & Email

 

DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUDS BLAD

Januar 1908
Annonse, tannlege Galtung, Vestfossen
04Fra Nedre Eker
04Brand i Vestfossen
07Ungdomsmøte i Hougsund
08Ø.Eker Arbeiderakademi
09N.Eker, sparekassen
09N.Eker, kirkebok, statistikk for 1907
09N.Eker herredsstyre, diverse saker
09Ø.Eker. Røgeberg skole. Juletrefest.
11Ø.Eker, julestria - ny fabrikk ved Hoenselven (planer) - stortinget - ligningskomisjonen - det nye herredsstyret
14Mjøndalen afholdsforening, foredrag
14Ekers skiklubb, Ullernbakken, annonse
19Cellulosefabrikk ved Hoenselven, planer
19Krogstad cell.fabrikk
19And.Mehlum, Nus redaktør, tegning og litt om han
21Ekers skiklubb, resultater fra Ullernbakken
23Cell.fabrikk ved Hoenselven
23Hassel jernverek, ny stordrift
25Isbryting, N.Eker, overgang over råken
28Stenberg bruk
28N.Eker ugerevue
29Vestfossen. Skirend i Smørgravbakken. Resultater.
31Vestfossen kristelige ungdomslag.
Februar 1908
04N.Eker ugerevue
09N.Eker herredsstyre, møte, diverse, folkeboksamlingen
11AS Hoens øvre mølle, generalforsamling
11N.Eker, litt av hvert
13Cell.fabrikk ved Hoenelven
18Mjøndalen afholdslag, årsfest
19N.Eker heredsstyre, skolestyre
19Mjøndalen, ildebrand hos cell.bestyrer Magnus Hansen
20Ø.Eker arbeiderakademi, generalforsamling
23N.Eker skolestyre
25Cell.fabrikk ved Hoenselven
25Bingen, kapelsaken, Stensrudbroen, Borge skole
27Hassel Jernverk, aktieindbydelse (annonse)
27Mjøndalen, sølvbryllup, skomakermester Ellef Nilsen og frue
27Ø.Eker, 2500kr. i gave til gravkapell ved Haug kirke
27Annonse, LG Dæhlin
Mars 1908
03Fredfoss. Vaarudsalg (annonse).
04N.Eker skatteligningen med navn og utlignet skatt
04Annonse, Fredfoss
05N.Eker skatteligningen med navn og utlignet skatt
05N.Eker skatteligningen med navn og utlignet skatt
06N.Eker skatteligningen med navn og utlignet skatt
10Mjøndalen cell.fabrikk, brand
10N.Eker herredsstyre, flere saker
17Eker og omegns hedningemisjon
22Hassel gruber
22Annonse, Fredfoss
24Solbergelven skirend med resultater
24Stenberglandets idrettsforening, skirend i Futebakken med resultater
27Mjøndalen cell.fabrikk, ulykke, Peter Simensen Berget, 24 år
27Holmen Hellefoss, generalfrosamling
31Mjøndalen kinematograf
April 1908
02Hoenselven cell.fabrikk
07Krogstadelven, 17.maifeiring
08N.Eker herredsstyre, mange saker
09Fredfos Uldvarefabrik (annonse).
11Mjøndalen skole, lærerinneansettelse
12N.Eker, skolestyre
14Mjøndalen, brand i Johan Eriksens bryggerhus
24Ø.Eker samlingsparti, valg
28Ole Halvorsen bjørneskytter (ikke eikværing)
Mai 1908
02Lysaker mølle, erstatning etter brand
02ØE, Ægteviede og begravede
031.mai, N.Eker
05N.Eker, afholdssaken
06Postbefordring, ny skole i Mjøndalen
06N.Eker herredsstyre, div., skattesag Petter Simensen Berget
09Dampbåten Snap, en nær druknet
12N.Eker, sjømandsmisjonen
12Dødsannonse, Nikoline Marie Kaspara Østerud
17Mjøndalen kvinneforening, hedningemisjonen
1917.mai, Ø.ogN.Eiker
22Kirkekonsert, N.Eiker
26N.Eker arbeiderakademi
26N.Eker kirkekonsert
31Lidt om laxen og laxefiske med tilhørende elve, Hellefoss
Juni 1908
02Hoenselven sulfatfabrik
02Flom i Drammenselven
03N.Eker, flom
07Laxefiske, fortsatt fra 31/5
07Haugseth tilslags, annonse
13N.Eker herredsstyre, diverse
17Automobilplagen
17Henrik Wergeland, dikt av HK Busland
17Hendrik Wergeland, dikt av Nils Johnsen sammen med en større artikkel om Wergelands 100 års minne
19Vestfossen Cellulosefabrik.
19Ekers prestegård
28Laxefiske i eldre tide
30N.Eker, telefonkrisen
30Jonas Lie
Juli 1908
02Jonas Lie
03N.Eker herredsstyre, folkehøyskole, brug av motorvogn, skogeiendommer
04Laxen og laxefiske, udklekking av laxeyngel
07Skotselven, telefonsak
07Haugsund, telefonsak
07Jonas Lie død, mye historie om dikteren med tegning av ham og bilde av Hoen
07Jonas Lie, dikt av Nils Johsnen
09Jonas Lies bisettelse
11Biografi, Jonas Lie
12Laxen, Statens udklekkinganstalt ved Ullern
12Hassel jernverk
12Jonas Lies verker, register
14Jonas Lies begravelse
15Den hallingdalske fæhandel
23Jørandrud gruber til salgs
26N,.Eker herredsstyr, diverse
28Mjøndalen, jernbanesammenstød, Bergenstoget kjørte inn i grustog
29Mjøndalen, jernbaneulykke
30Togsammenstøt i Mjøndalen, med bilder
31Middagsmat for landligt kosthold, fru Fidje
August 1908
01Ole Foss. Digt av Nils Johnsen.
01Ole Foss. Digt av Nils Johnsen.
02Middagsmat for landligt kosthold, fru Fidje
04Stor eiendomshandel - skog i Ø.og N.Eiker
04Jernbaneulykken i Mjøndalen, forhør
04Ulykken på Thorrud
07Vestfossen. Om kapellet og prester.
08Ulykken ved Mjøndalen
11Kongens første reise med Bergenstoget, Haugsund stasjon nevnt
16Kirkesanger Gunstein Andersen 25 års jubileum som lærer i Hougsund skole
18Laxefiske ved Hellefoss, overligningskommisjonen
18Grubedrift i Gomsrudkollen, streik (Modum)
19N.Eker herredsstyre, diverse
21NE, Stenberg Brugs Tømmerfløderforbund
26Den store skogsag under behandling i ØE Herredsstyre
26Fra Mjøndalen, diverse
30Eker skytterlag, premielisten
September 1908
01Jonas Lie og hans publikum
03Fra Stenberglandet, tømmerfløterne
03Mjøndalen, moderne brandvesen
04Jernbaneulykken i Mjøndalen
15Mjøndalen, Brand i Gustav Sands huse i Lysakereie
26Kirkekonsert i Haugs kirke
Oktober 1908
03N.Eker, læger på fast lønn
11N.Eker herredsstyre, diverse
11Bakke kirke, 25 år, foto og noe historie
13N.Eker ligningskommisjon, valg
13Bakke kirkes jubileum, referat
16N.Eker, forslag til budget for 1909
18Ø.Eker, fattigdommens saga om Anna Johansen som bodde på en plads under Stenshorne
20Ved høst, digt av Nils Johnsen
21Faste automobilruter Drammen-N.Eker, søknad fra sykelfabrikant Fagerli, Haugsund
23N.Eker og Hofgaards skoge
24Hendrik Dramdal død paa gaden
25Da Hans Nielsen Hauge ble konfirmert
25Forsvunnen kone fra Flesberg var budeie hos gbr. Chr.Eknæs på N.Eker
27Brand i Krogstad cell.fabrik
28Ø.Eker herredsstyre, budget for 1909
29Ø.Eker fattigstyre, om Anna Johansen
November 1908
01N.Eker herredsstyre, om bilruten Krogstadelva-Drammen + diverse
03Haugsund, rigsmålsmøde
10Mjøndalen cell.fabrikk, arbeiderne oppsagt
12Hermand Wildenvey, om hans nye samling digte
19Ø.Eker fattigstyre, endelig svar, Anna Johansen
20Ø.Eker, doktor Bommen, fattigstyret
20Vestfossen. Brand hos kjøbmand Spæren.
22Om komfligten i celluloseindustrien.
25Komfligten. En redegjørelse. Div. fabrikker.
26Vestfossen. O.A.Glesne. Forretningsannonse.
27Læger på fast lønn
29Fredfos Uldvarefabrik (annonse).
Desember 1908
02N.Eker, kommunalt møllebrug
02N.Eker herredsstyre, mange saker
06Konnerud kirkes historie
06N.Eker, skolestyre
08Cellulosekomfligten slutt.
09Jernbaneulykken i Mjøndalen, stasjonsmesteren og telegrafisten tiltalt
13Da Drammen blev by, fra sammenslåingen med Strømsø og Bragernæs
13Piger før og nu, af B.D. i Urd
16Fredfos Uldvarefabrik (annonse).
19N.Eker herredsstyre, mange saker
20N.Eker, ligningskommisjonen, takst av verker og brug
20Luren, Buskerud amtstidende (annonse)
29Varlo skole, Ø.Eker, utvides
31Mjøndalen, Buskeruds fylkesårsmøte, afholdssagen
julFlere bilder fra Buskerud