Print Friendly, PDF & Email

 

DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUDS BLAD

Januar 1909
01L.G.Dæhlin, Vestfossen. Forretningsannonse.
06Jernbaneulykken i Mjøndalen i lagtinget
07Hougsund, O.Fjerdingstads forretning overtatt av T.Langeland
07Jernbaneulykken ved Mjøndalen, stasjonsmester Nygaard og telegrafist Ruud tiltalt, foto
08Jernbaneulykken forts.
09Jernbaneulykken forts.
10Ekers skiklubb, landsrend i Ullernbakken, annonse
12Ø.Eker liberale samlingsparti, gen.forsamling
13Fiskum, tømmerhugger Arne Eriksen Krekling
13Folkemengdens beveglse i Ø.Eker, statistikk
14N.Eker, skolestyre
15N.Eker herredsstyre, diverse, bro, skole, bank
15Stenberglandet, stor fest, annonse
17N.Eker, brosaken
19N.Eker sparekasse
19Formand i Mjøndalen afholdsforening i 20 år, Olaves Krog
19Løvland om maalsagen, Haugsund, foredrag med foto
20Kommunale læger i N.Eker
21N.Eker kommunale folkeboksamling
23Bogsamlingen fortst.
26N.Eker, telefon, brosagen, frit skolemateriel
28N.Eker, kirkesanger Skarsten jubileum, med foto
30Hassel gruber
31N.Eker herredsstyre, skolesager, diverse
31Kirkesanger Skarstens 25 års jubileum
Februar 1909
02Idf. Birkebeineren, skøyteløb
02Mjøndalens skytterlag, generalforsamling
03N.Eker skolestyre
03Gro Kollansrud, med foto
03Mjøndalsulykken, st.mester Nygaard søker benådning
04Bakke skiklub, Spitbakken, annonse
09N.Eker sparekasse
09N.Eker folkebadet
10N.Eker, skolestyre
12Eikværing død i Amerika, Kristoffer Aas, Ø.Eker
14N.Eker, brosagen
16Fra rigsmaalsforeningen for Ø.Eker
16N.Eker, brand på gården Ryg
16Eker, man nasker ved i skogen
17Vestfossmarken eller Islandsmarken.
21Skotselven, Hans Nilsen Hære død 77 år gml.
23N.Eker, uddrag af skatteligningen for 1908
24Skatteligningen forts.
25Mjøndalen, når vil kvindene våkne?
28Vestfossen. Auktion over bryggeriet.
Mars 1909
03Ekstrakt af Ekers sparebanks regnskaber for 1909
05N.Eker, skolesaker mm.
06Fredfoss (annonse).
09Mjøndalen, afholdssagen
12Mjøndalen cell.fabrikk, underskudd
13Apothek i Mjøndalen
16N.Eker herredstyre, diverse
17Ekers skiklubb, landsskirend i Ullernbalkken, annonse
17Bakke skiklub, hopprend i Spitbakken, annonse
23Landsskirendet på Eker, Ullernbakken
23N.Eker, skatteligningen
30N.Eker Liberale samlingsparti
30Skotselven, ungdomssagen
April 1909
01N.Eker skolestyre
01Ø.Eker, bygdens 2 eldste døde, Jøran Gleine f.20/11 1812 i Flesberg og Kaisa Løf, f.12/4 1814 i Jernskog, Sverige.
03N.Eker, brosagen
03Hans Nilsen Hauge
04Holmen Papirfabrikk med foto
06N.Eker Liberale samlingsparti
06Hans Nilsen Hauge, fest til hans minne
08N.Eker herredsstyre, brosagen, div.
11Fiskum med foto
11Brand i Mjøndalen kinematograf
17Guldbryllup, Anders Fossesholm og hustru Helle f.Hægstad.
17Guldbryllup, Anders Fossesholm og hustru Helle f.Hægstad.
20Auktion hos Jørgen Brekke på Bagstevold, annonse
27Vestfossen. 25 års jubileum som jernbanemand. Gustav O. Drognæs.
28N.Eker, herredsstyre, brosagen, badehus mm
28N.Eker, lægesagen
29Guldbryllup, Lars B.Stormoen og hustru f.Myhra
Mai 1909
02Stubberud tilsalgs, annonse
04Ekers sparebank
04Ø.Eker samlingsparti
05Broen på N.Eker
09Sølvbryllup, ing.Harald Bugge og frue f.Steen, Skotselv
11N.Eker, apothek
11N.Eker herredstyre, diverse
11N.Eker, lægesagen
12Dampskibsfarten på Ekern (annonse).
2017.mai festligheter,bl.a. på Eiker
25Oskar Holst, violinkonsert, annonse
26Hassel gruber
28Hassel jernverk
30Hassel gruber
30Ved pinse, dikt av Nils Johnsen
Juni 1909
02Konsul Sveaas og Hoens møller
02Oskar Holst, violinkonsert
13N.Eker, herredsstyre, brosagen
13Ø.Eker, valgstyre
15Stor gave. Amund P. Fossesholm gir 7 1/2 mål jord til kirketomt i Vestfossen.
16Oskar Holst, konsert i Krogstadelven
25Fra og om Vestfossen m/foto.
29Fiskum Telefonstation
Juli 1909
02Hassel jernverk
03Hellefos-Haugsund, med foto
04Haugsund, stor afholdsstevne, annonse
08Øvre Hoens mølle, generalforsamling, annonse
13Haugsund, afholdsstevnet
14Ø.Eker, premie i skrivning
17Auktion hos maler Karl Hansen, Vestfossen på grund av udvandring
20N.Eker, lensmand Hansen flytter til Bærum
24N.Eker, lendsmandsbestilling, liste over søkere
25Eker skytterlag 50 års jubileum, foto
29Vandledning til Mjøndalen
August 1909
01Skytterlagets jubileum forts.
06Ole Aasen på Ø.Eker, 89 åpr 8/8, begynte på Blaafarveværlket 11 1/2 år gammel
12Lægeforeningen på N.Eker
14N.Eker skolestyre
21N.Eker herredsstyre, diverse
24N.Eker skolestyre
September 1909
04N.Eker, lægesagen
07N.Eker lendsmandsbestilling, Haglund ansatt
15Mjøndalen skytterlag, resultater
16N.Eker, herredsstyre,. div.
16N.Eker, de kommunale læger
17Slibemester Joh.Simensen Torvhallen, Drammen, f.Ø.Eker 1855, med foto
21N.Eker arbeiderakademi, generalforsamling
25Laxefiske i Drammenselven
28Auktion Svartskurn
28Automobilruten Drammen-Krogstadelven
Oktober 1909
03N.Eker, prost Sønderaal med foto
03Norge, dikt av N.Johnsen
05N.Eker, lægesaken
08N.Eker, automobilomnibus, afgangstider, postfører K.Wilthil
09Fiskum, sogneprest Rømcke, med foto
10Broen ved Mjøndalen
13Peder Springers barn
15Haug menighetshus
21Bautasten over Jonas og Thomasine Lie, foto
23N.Eker herredsstyre
26Broen ved Mjøndalen
November 1909
02Fredfoss. 14 dagers høstsalg (annonse).
03Ø.Eker, ildebrand hos Laurits Grøsland
14Broen, N.Eker
14Lokaltog Drammen.Haugsund
16N.Eker Arbeiderparti
17Brosagen, N.Eker
17N.Eker, herredsstyre, div.
17N.Eker, financer
20N,.Eker, financer
21Hr.Horgen og N.Ekers laan
23Olaus Simensen Krog død 61 år gml
24Druknet i Dørja
25N.Eker, kommunale financer
26N.Eker, brofondslaan
27Bergensbanens åpning
30Flødningsassistent Olaus Simensen Krog, med foto
30Ekers sparebank
Desember 1909
01Mjøndalens nye stasjonsmester, M.N.Nilsen
03AS Hassel gruber
05N.Eker brofonds laan
08N.Eker herredsstyre, div.
09N.Eker skolestyre og lærermøte
11Ø.Eker, hjelp en haardt prøvet familie
14Mjøndalen afholdsforening
18Hassel jernverk, extraordinær generalforsamling
21N.Eker kommunale financer
21N.Eker, kommunale læger
22N.Eker, herredsstyre, den nye skole
22Ø.Eker herredsstyre, et eiendommelig brev fra Anton Brekke
24N.Eker, de kommunale leger
25Fra Vestfossen m/foto.
julJonas Lie, dikt av Nils Johnsen