Print Friendly, PDF & Email

 

DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUDS BLAD

Januar 1910
01Mjøndalen nye skole
01Et tidsskifte, dikt av N.Johnsen
04Mjøndalen nye skole, indvidelsen
05Mjøndalen nye skole, provst Sønderaals tale
05Kristelig ungdomsstevne i Haugsund
08Axel Espeseth slo seg ihjel paa Gulskogen cell., bosatt i Bingen, 42 år, g.m. Karen Bermingrud
08Fra skole indvielse i Mjøndalen
11Vestfos Cellulosefabrik. Skattesak.
15Mjøndalen, juletrefest
16Galogefabrikken N.Eker grundlagt av konsul Bull Kiøsterud 1896
16Juletrefest i Haugsund
18N.Eker sparekasse
20Brospørsmålet på N.Eker
22N.Eker, herredstyre, div.
26N.Eker skolestyre
28Mjøndalen skolesparekasse
30Mjøndalen, brand hos lærer O.M.Rygh
Februar 1910
01N.Eker kvegavlsforening
01N.Eker sparekasse
01Elektrisk lys i Mjøndalen
13N.Eker, brospørsmålet
17Mjøndalen, E-verk, vannverk
24Eker Hedningemisjon
Nars 1910
05Bankfelleskabet N.Eker ophæves
06N.Eker, uddrag av skatteligningen
07N.Eker, uddrag av skatteligningen
08N.Eker, uddrag av skatteligningen
09N.Eker, uddrag av skatteligningen
13Dr.Bommen og Ø.Ekers fattigstyre
19Maren Vines død i Kristiania, 84 år
20N.Eker stor grubedrift
20Broen i Mjøndalen
20Dr.Bommen og Ø.E.fattigstyre
22Brosaken, N.Eker
April 1910
7N.E.herredsstyre, brosaken + div.
24Guldbryllup, Viksetren Jonas Eriksen og hustru Berthe Marie f.Eriksen, foto
28Bjørnstjerne Bjørnson død, Nils Johnsen dikt
Mai 1910
01Vestfossen. Metodistsangere.
031.mai, N.Eker
14Fløttumgutten i Haugsund, synsk
15Konnerud gruber, foto og historie
19Hassel jernverk
24AS Hassel jernverk, generalforsamling
Juni 1910
29Fossesholm. Foto og noe historie.
Juli 1910
15Gamle dage, bergverksdrift
17Gamle dage. Sag- og møllebrug.
21Auktion Gorduvollen
28Konsul Sveaas overskjøn Hoens mølle
28Veiskjønn Ø.Eker, ny vei fra Krekling til Sandsvær dele
Avgust 1910
03Grustog knust ved Sysle 2/8, konduktør Karlsen fra Haugsund drept, Chr.Karlsen, g.m. Anna f.Hansen
04Sysle-ulykken, 3 døde
05Syselulykken og dens ofre, foto
06Elektrisk lys i Vestfossen. Kontrakt med cellulosen.
09Sysleulykken, ofrenes begravelse
10Elektrisiteten i Mjøndalen
11Broen på N.Eker, overskjøn
13Mystisk barnemord i Drammen, par fra Skotselv mistenkt
16Afholdsfolket på NE, møte
19Elektrisitet i Mjøndalen
25Eker sparebank
26NE herredsstyre, div.
27Barnemordet, Sluten tilstår
28Barnemorderens tilståelse
31Det grufulle barnemordet
September 1910
04Broen ved Mjøndalen påbegynt
10NE herredsstyre
10Brand hos Godberg Evensen Thorberg
10Barnemorderen overført til Drammen
11Elektrisiteten i Mjøndalen
13NE, Karl Sandbæk tatt for en tiur og skudt på med hagle
22Eker skytterlag, premieliste
28Christoffer Wigen, 77 år foto
29Enkefru Olea Raaen 90 år, var g.m. vognmand Haaken Raaen, f.paa Ø.Eker, foto
Oktober 1910
02Iver Huitfeldt og hans slekt
02Iver Huitfeldt og deres gravkammer
11Valglister, ØE
23NE, prøvevalg
26Kommunevalgene på ØE, resultater
November 1910
01NE, sosialistene eneraadende
02NE, herredsstyre, budget
18Legekonflikt ØE, dr.Eriksen mot dr.Jørgensen
25Konfligten Sandstranden, Mjøndalen
29NE, diverse
Desember 1910
04Amund Fossesholm 80 år. Foto.
13NE herredsstyre, diverser
14Skotselv sjømandsmisjon
25En ekværing som Kinamissionær, Steen Bugge, foto
25Svært jordras på Eker
28Jordraset på Eker
29Jordraset på Eker, foto
30Det store Ras på Eker
31Ulykken på Eker, kart