Print Friendly, PDF & Email

 

Tidsskriftartikler

 
 
Oversikt over tidsskrifter i det digitale biblioteket:
 

 

Budstikken

1813, s.477-486 (Selskabet for Egers Vel)

Les her
Eikerminne

Eikerminne 1949

Eikerminne 1950
Hver 8.dag


1898-99, s.648-650 (Jonas Lies fødested)

Les her
Klev -91

1991, s.44-54 (Treforedlingsindustrien i Drammensvassdraget 1870-1920)

Les her
Samleren

1790, s.341-352 (Anmærkninger paa en Reise 1788 fra Eger til Blaafarveværket paa Modum, av professor Hans Strøm)
Skilling-Magazin

1862, s.756-757 (Fra Mjøndalen)

1863, s.692-695 (Fossesholm)

1866, s.7-8 (Parti fra Drammens-Elven)
Vidar

1889, s.181-206 (En søndag hos gamle Professor Strøm paa Eker. Av Maren Vinsnes)
Årbok for Øvre Eiker

Årbok for Øvre Eiker 1989 (72 sider) - innholdsfortegnelse

Årbok for Øvre Eiker 1990 (77 sider) - innholdsfortegnelse