Print Friendly, PDF & Email

 

Eikerminne 1950
Side 5-6

Sokneprest Gudbrand Tandberg Rømcke

Det eldste ættledd i Fiskum husker ennå den milde og elskelige gamle prest. Hans vakre, gjestfrie hjem fulgte den gode tradisjon fra de norske prestegårders glanstid for hundre år siden. Hans far, Otto Knoph Rømcke, var av de gamle privilegerte landhandlere og hadde hjem sitt på Nes i Hallingdal. Hans mor var Maren Mathea Tandberg. Gudbrand Tandberg Rømcke ble født den 27.januar 1842- Han ble student fra Drammens lærde Skole i 1859 med laud. Først i 1871 fullførte han sin theologicum, også denne gang med laud. Litt over et år holdt han privat skole på Nes. I 1872 ble han personell kapellan i Sigdal, i 1879 residerende kapellan i Sandsvær. I 1887 blev han utnevnt til sokneprest i det minste av Eikers tre prestegjeld, og her forblev han resten av sin embetstid. I 1909 tok han avskjed og flyttet til Kristiania, der han døde 31.desember 1917. Han vokste sammen med sitt sokn, kjente alle og blev kjent med alle i Fiskum. For en deilig have, yppig og skjønn, vokste her frem under hans vernende og kjærlige hender! Han har ikke orket å skilles fra dette hjem og denne bygd. Den bandt ham. Han søkte ikke nye og større prestekall.

Hans egen kjærlighet til Fiskum klinger igjennom de tolv strofer, som så beskjedne og enkelte minner oss om presten Rømcke.

Av diktet er det ikke vanskelig å se at han må ha kjent og elsket Jørgen Moe’s poesi. Den samme fine, nensomme ånd, den klinger som fra «Den gamle Mester». Det ville være synd å endre dens gammeldags bløte rettskrivning.

R.T. (Roar Tank)

Gudbrand Tandberg Rømcke .

Fra Fiskum prestegård for 60 år siden. Maleri av Herman W. Anker.