Print Friendly, PDF & Email

«Eiker før og nå»

 
Tilrettelegging: Eiker Arkiv

24.11.2017

 

 

Bidraget fra Sparebankstiftelsen gjorde at dette store prosjektet kunne gis grønt lys

Fantastisk støtte muliggjorde prosjektet

I 2016 fikk Eiker Arkiv økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Drammen museum og Buskerud fylke til konvertering av flere tusen timer med levende film. Her finnes bl.a.de første bedriftsfilmene fra Solberg Spinderi, jubileumsfilmer fra Drammen, propagandafilmer fra politiske partier, nyhetssendinger fra nærtvstasjoner med mer. Av stor interesse er de mange portrettintervjuene fra kulturliv og industrien i nedre del av Buskerud. Filmmateriellet strekker seg over en periode fra ca. 1918 til 2006. I antall dreier dette seg denne gangen (november 2017) om 75 kasser med en samlet vekt på over et tonn! (Estimatet er gjort av Nasjonalbiblioteket). Etter konverteringen sendes kassetter og film til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, og dette var forsendelse nr. to. Første forsendelse var i 2016 og denne var også på mange hundre kilo!

 

Ulike typer profesjonelle kassetter og film fra den gangen det ikke fantes noen standard.

Det ble mange måneder og ofte lange kvelder på «Videoviktor», Viktor Olsen, som har hatt jobben med konvertering til digitalt format.

 

 

Redningsaksjon og skoleprosjekt

De ulike medier dette er oppbevart på har vært lite tilgjengelige, og sto i fare for å gå tapt på grunn av lagring og ikke minst av mangel på avspillingsutstyr. Derfor blir dette også en redningsaksjon fra Eiker Arkivs side. Nå har elever ved Hokksund barneskole fått i oppdrag, med  utgangspunkt i det gamle filmmaterialet, å filme fra samme ståsted i dag der dette er mulig.  Elevene skal også etter hvert få i oppdrag og lage portrettintervjuer med ”historiske” personer.  Arkivet har benyttet seg av vår fotograf Arne Johansen som læremester til dette oppdraget. Han filmer også «filmen bak filmen» der elevene er ute i felten. Vi ser jo at barn lever i en rask flimmerverden, noe de første opptakene nok bar noe preg av…  Prosjektet gir utfordringer både for mester og elever, og vi gleder oss derfor til fortsettelsen!

«Eiker før og nå» er et prosjekt Hokksund barneskole vil legge inn i sine årsplaner under kunst og håndverksfaget.

Under kan du se det første bidraget.