Print Friendly, PDF & Email

FAKTA OM
EIKER HISTORIELAG

Stiftet 19. mars 1948

313 Medlemmer

Årskontingent:   kr. 200,-

Styre:

Stein Andersen (leder)
Sissel Hole Brenden (kasserer)
 Kjell Klokkerud (sekretær)
Eldar Steen (styremedlem)
Marit Sauren (styremedlem)
Dagfinn Stenseth (styremedlem)
Mina Loe Elde (varamedlem)
Pål Ødemark (varamedlem)

 

Siste nytt fra Eiker Historielag:

Eiker Historielags vintermøte

Eiker Historielags vintermøte

Eiker Historielag holdt sitt tradisjonelle vintermøte på Fossesholm Herregård søndag 10. februar. Tema for kvelden var "gamle boplasser", og Bent Ek fortalte om plassene i Åssetrene skolekrets, med utgangspunkt i folketellingen fra 1891. I alt er det...

Årsmøte i Eiker Historielag

Årsmøte i Eiker Historielag

Eiker Historielag avholder årsmøte på Temte Gård søndag 28 april kl. 1700. Vanlige årsmøtesaker:1. KonstitueringGodkjenning av innkallingen og sakliste. Valg av dirigent, sekretær og 2 personer til å underskrive årsmøtereferatet.2. Beretning for...

Godt nytt år!

Godt nytt år!

Godt nytt år. Håper dere alle har kommet godt i gang med året. På denne siden vil vi framover legge ut meldinger om lagets virksomhet; viktige saker som styret arbeider med, og informasjon om arrangementer. Vi vil også legge ut bilder, av historiske minner...

Historielagets høstmøte

Historielagets høstmøte

Søndag 28.10.2018 inviterte Eiker Historielag til høstmøte på Temte gård. Det ble en interessant kveld, med varierte temaer, for den på det nærmeste fullsatte salen. Geotekniker Reidar Andresen. Krokstadelva, fortalte og viste bilder / filmklipp, der var...

Fin stedsvandring i Gamle-Hokksund

Fin stedsvandring i Gamle-Hokksund

Søndag 19.08 2018 inviterte laget vår til stedsvandring i Gamle-Hokksund, med Hans Normann Kristofersen, tidligere ingeniør ved Hellefoss Papirfabrikk, som lokalkjent guide. Det ble en fin opplevelse for 32 deltakerne i det fine sensommerværet. Vi starta...

Eiker Historielags vintermøte

Eiker Historielags vintermøte

Hei alle; Vi ønsker våre medlemmer et riktig GODT NYTT ÅR 2019. Det er i år 71 år siden laget ble stiftet for å fremme kunnskap om og ta vare på Eikerbygdenes rikholdige historie. Du er nå hjertelig velkommen til vårtVintermøte i Eiker Historielag Søndag...

Høstmøte på Temte gård

Høstmøte på Temte gård

Eiker Historielags høstmøte er søndag 28/10-2018 kl 18 på Temte gård, Horgen i Krokstadelva. Foredrag ved geolog Reidar Andresen om «Spor av tidlig industri på Eiker». LokalhistorikerTore Hæg forteller om sin nye bok «Oddvar Aas-journalist og...