Print Friendly, PDF & Email

FAKTA OM
EIKER HISTORIELAG

Stiftet 19. mars 1948

313 Medlemmer

Årskontingent:   kr. 300,-

 

Styre:

Stein Andersen (leder)
Marit Sauren (nestleder)
Nils Skarra (kasserer)
 Kjell Klokkerud (sekretær)
Per Erik Knive (styremedlem)
Gunnar Nicolai Halvorsen (styremedlem)
Mina Loe Elde (1. varamedlem)
Pål Ødemark (2. varamedlem)

Siste nytt fra Eiker Historielag:

Informasjon fra Eiker Historielag

Eiker i krig Takk for alle gode tilbakemeldinger for nyutgaven av Eiker i krig. De gjelder i høyeste grad også forfatter Odd Myklebust, Øvre Eiker og Drammen kommune, og Lions Øvre Eiker, som gjorde det mulig å gi den ut. En forutsetning for den økonomiske støtten fra...

Eiker i krig

Eiker i krig

Godt nytt år til alle våre medlemmer, og andre historieinteresserte i Eikerbygda.God ettermiddag.Vi trenger av flere ulike årsaker fortsatt noen dager på å få tatt avgjørelsen for trykking av nytt opplag. Vi beklager dette sterkt. Vi kommer tilbake tidlig...

Eikerminne og Eiker i krig er i salg!

Eikerminne og Eiker i krig er i salg!

Salget av Eikerminne 2020 og Eiker i krig, nyutgivelse, er bra i siget. Takk til alle dere som allerede har kjøpt god lokalhistorie!Lørdag 19.12 har vi salgsbod på Torget i Mjøndalen sentrum, fra klokka 1200 - klokka 1400.Eikerminne kr 200 og Eiker i krig...

Protokoll fra Historielagets årsmøte

Her er protokollen fra Eiker Historielags årsmøte, som ble avholdt på Fossesholm Herregård 27. september 2020: [pdf-embedder url="https://eikerarkiv.no/wp-content/uploads/2020/10/Eiker-Historielag-protokoll-fra-arsmote-2020.pdf" title="Eiker Historielag -...

Thomasgården

Thomasgården

Til Historielagets medlemmer Den ærverdige Thomasgården i Vestfossen måtte i sin tid rives. Historielaget fikk bygningsrestene i gave på slutten av 1980-tallet med tanke på en evt. restaurering/ny oppsetting et annet sted. Økonomi og mangel på planer om...

Årsmøte i Historielaget

Årsmøte i Historielaget

Ref tidligere meldinger om utsatt årsmøte.Årsmøtet vil bli avholdt på Fossesholm herregård søndag 27 september 2020 kl. 1800. Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende seinest 6.september.Vi sender fullstendig innkalling til årsmøtet...

Tur med Eiker Historielag lørdag 29. august

Tur med Eiker Historielag lørdag 29. august

Det var stor interesse og full sal (170 tilstede) på Mjøndalen bibliotek da vi i februar hørte Jonn Ryghseter fortelle og vise bilder fra livet i marka vår på Mjøndalsida.Nå inviteres du med på en skautur til et utvalg av disse boplassene, LØRDAG 29 AUGUST...

Info til medlemmene av Eiker Historielag

God kveld. Vi viser til tidligere informasjon om utsatt årsmøte. Det er fortsatt usikkerhet/restriksjoner på arrangementer. Styret har derfor vedtatt å utsette årsmøtet ytterligere. Vi håper det kan gjennomføres i løpet av august. Plan for medlemsaktiviteter blir det...