Print Friendly, PDF & Email

 

dynamic_blue_left

Tilbake til
Historielagets startside

Bygdebøkene om Eiker

 

Bøkene om Eikers historie og Øvre Eikers historie selges i de lokale bokhandlene, samt ved Øvre Eiker bibliotek og Servicesenteret i Øvre Eiker rådhus. De tre bindene om Eikers historie koster kr 300,-, og det samme gjør det første bindet om Øvre Eikers historie. For tiden har vi imidlertid pakketilbud der alle bøkene selges samlet for kr 500,-.

 

Bøkene kan kjøpes hos Eiker Arkiv på Øvre Eiker bibliotek. De kan også fås tilsendt (mot tillegg av porto og andre utgifter) og kan bestilles fra bent.ek@eiker.org!

 

Eikers historie

Bøkene om Eikers historie er et samarbeidsprosjekt mellom Eiker Sparebank og de to Eikerkommunene og er foranlediget av at Eiker Sparebank i forbindelse med sitt 150-års jubileum i 1993 ga eikværingene en jubileumsgave, 1,5 millioner kroner til utgivelse av en bygdebok.

«Fra fangstmann til viking», «Sigden og sagbladet» og «Elvekulturen» er bindene til det nye verket om Øvre- og Nedre Eiker kommuners historie.  Verket beskriver kommunenes historie fra fjellgrunnen og jordsmonnet ble dannet for mange millioner år tilbake og fram til Eiker ble delt i 1885.

Verket forteller om menneskenes historie, hvor de holdt til og hvordan de levde, hva de spiste og hvilken tru de hadde, og om livet langs elva som la grunnlag for førindustriell virksomhet og utviklingen av jord-og skogbruket i kommunene.

Øvre- og Nedre Eiker kommuners historie henvender seg til alle som har sitt hjemsted og bakgrunn i Nedre og Øvre Eiker: Det er et praktverk som bør finnes i et hvert hjem i våre kommuner!

Bind I, «Fra fangstmann til viking» beskriver geologien og forhistoria til kommunene, det vil si tida fram til ca.1050.  Forfatteren forteller om hvordan berggrunnen og jordsmonnet ble dannet, hvordan iset formet landskapet og hvorledes menneskene tok det i bruk.  Vi følger utviklingen av samfunnskulturen, fra de første jegere og samlere kom til Eiker for over 8000 år siden, fram til vikingtidas velutviklede og rike bygd, noe som bekreftes gjennom de store funn av skatter som er gjort i kommunene.

Bind II, «Sigden og sagbladet» forteller særlig om livet langs elva i perioden 1060-1650, en periode da hele Europa gjennomgikk grunnleggende og dramatiske endringer.  Om hvordan eikværingene fra middelalderen av har evnet å utnytte vassdragene til kraft, kommunikasjon og mat.  En periode med vekst, nyrydding og sentral organisering ble avløst av folketallsfall, ødegårder og lokalt sjølstyre. Boka er bygd opp som en rekortellinger om prosessene som preget den historiske utviklinga på Eiker gjennom disse 600 årene.

Bind III, «Elvekulturen» skildrer et tidlig moderne bygdesamfunn med hovedvekt på 1700-tallet og fram til Eiker ble delt i 1885.  Forfatteren beskriver et dynamisk lokalsamfunn som gjennom perioden utviklet en slående økonomisk og sosial omstillingsevne og manøvreringsdyktighet.  Boka er et lokalhistorisk arbeid som gir ny kunnskap om Eikers historie, utdyper viktige sider av vår rikshistorie, og inneholder innslag av sammenlignende materiale som rammer Eiker inn som et samfunn som opplevde en tidlig form for modernisering.

Øvre Eikers historie

Høsten 2015 kom det første av to bind om Øvre Eikers historie fra 1885 til 1935, skrevet av historikeren Jon Skeie. Boka har fått tittelen «Fra splittet storbygd til kommunalt fellesskap». Den startet der «Eikers historie» i tre bind (utgitt 1994) slutter – med kommunedelingen i 1885, der Øvre- og Nedre Eiker skilte lag.

Jon Skeie har skrevet om Øvre Eiker i en periode med store økonomiske og teknologiske endringer – innenfor jordbruk, industri og samferdsel – og med sterke sosiale og kulturelle spenninger. Det var mye som skilte: kommunen besto av flere sognekommuner, grender, tettsteder og jordbruksdistrikter. Det var motsetninger mellom arbeiderklasse, bønder og borgerskap. Samtidig var dette en periode da det ble bygd opp et kommunalt fellesskap som skulle danne grunnlaget for det moderne Øvre Eiker.

Det andre bindet, som vil fullføre historien fra 1935 og fram til vår egen tid, vil komme ut i løpet av våren 2016.

Fra splittet storbygd til kommunalt fellesskap - bind 1