Print Friendly, PDF & Email

 

dynamic_blue_leftTilbake til
Historielagets startstide

 

ehl05-dokument02

EikerGotiskGruppe

ehl05-dokument01

ehl0001-web08

Eiker Gotisk Gruppe er en underavdeling av Eiker Historielag. Vi møtes annenhver torsdag (uke 2 – 4 – 6 o.s.v.) kl.18.00 – 21.30 på Eiker Arkiv ved Øvre Eiker bibliotek i Hokksund. 
Vi transkriberer kirkebøkene fra Eiker, samt dokumentar fra tingbøker, pantebøker, skifteprotokoller m.m.
Du er velkommen til å delta i dette arbeidet!  Å lese gotisk skrift lærer du sammen med oss. Du kan også levere gamle brev, skjøter o.a. som vi kan transkribere. Det tar litt tid.
Det er kaffe og kringle i pausene.Deltakelse koster kr. 40,- pr. gang og betales ved frammøte.

Mye av det vi har transkribert, er lagt ut i

Nedenfor finner du også en del av det materialet vi har transkribert de siste årene:

2015:

No. 10

Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri
Tingbok I-24, folio 3a – 5a

Almindelig Sageting på Temte tingstue
Februar 1695
Diverse saker

No. 9

Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri
Tingbok II-1, folio 2b – 5a

Almindelig Sageting på Temte tingstue
Februar 1695
Diverse saker

No. 8

Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri
Tingbok II-16, folio 24b

Tingstuen i Haugsund
August 1816
Skyldsetningsforretning på Vestby

No. 7

Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri
Tingbok II-16, folio 23b – 24b

Eger tingstue i Haugsund
August 1816
Alminnelig månedsting – diverse saker

No. 6

Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri
Tingbok II-16, folio 23a – 23b

Sorenskrivergården Lille Stenset
Juli 1816
Tukthusrett for løsgjengeri, Engebret Erichsen

No. 5

Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri
Tingbok II-16, folio 23a

Den almindelig Tingstue i Haugsund
Juli 1816
Åstedssak i Vestfossen

No. 4

Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri
Tingbok II-16, folio 13b – 14a

Ekstrarett på Eker tingstue i Haugsund
Juni 1816
Løsgjænger Examination

No. 3

Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri
Tingbok I-24, folio 2a – 3a

Ekstraordinært ting på Temte tingstue
Desember 1694
Christian Weinschenck stevner Egers allmue for resterende landskyld

No. 2

Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri
Tingbok I-24, folio 1a – 1b

Temte tingstue
November 1694
Tvist om eiendomsretten til Temte

No. 1

Eiker sogneprestembete
Pakkesaker I-1

Brev:
Angående ombygging av Bakke kirke