Print Friendly, PDF & Email

Eiker Kulturminneregister

Gamle-Hokksund og Dynge

Tettstedet Haugsund vokste opp på nordsiden av det gamle sundstedet over Drammenselva. Området har bestått av småbruk og husmannsplasser og gradvis utviklet seg til en tettstedbebyggelse gjennom eiendomsdeling og fortening i løpet av 17-og 1800-tallet. Etter at det kom bru over Drammenselva på 1850-tallet og jernbane i 1866, ble sentrum gradvis flyttet over på sørsiden. I 1920 ble navnet endret til Hokksund, som nå brukes om byen på begge sider av elva.
Bebyggelsen skriver seg for en stor del fra 17-og 1800-tallet, men mange av bygningene er vesentlig modernisert. Det er en blanding av småhusbebyggelse og større gårder, der næringsdrift har vært kombinert med boliger. Gamle-Hokksund og Dynge er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.

Hus no.83 i Hokksund (Dynge 12).
100/33Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.84 i Hokksund (Dynge 16).
100/34Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.67 i Hokksund (Storgata 79-81).
101/17Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Storgata 83.
101/25Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6. Eiendommen ble utskilt fra gbnr.101/3 i 1948.
Storgata 85.
101/30Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6. Eiendommen ble utskilt fra gbnr.101/25 i 1949
Hus no.81 i Hokksund (Dynge 8 - Solbakken).
101/40Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.59 i Hokksund (Storgata 69).
101/60Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.78 i Hokksund (Slåttebakken 4).
101/62Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.71 i Hokksund (Slåttebakken 1).
101/63Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.80 i Hokksund (Slåttebakken 6).
101/65Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.82 i Hokksund (Dynge 10).
101/70Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.53 i Hokksund (Sundgata 15).
101/92Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.54-55 i Hokksund (Sundgata 13).
101/93Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.77 i Hokksund (Slåttebakken 2).
101/94Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.79 i Hokksund (Slåttebakken 8).
101/104Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.58-60 i Hokksund (Sundgata 1).
102/11
102/20
Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.43 i Hokksund (Storgata 62-64 - Lensmannsgården/Barnesykehuset).
102/16Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.61 i Hokksund (Storgata 68).
102/21Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.62 i Hokksund (Storgata 71).
102/22Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6. Eiendommen er sammenføyd med gbnr.102/36, som var hus no.62 i Hokksund.
Hus no.63 i Hokksund (Storgata 70).
102/23Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.64 i Hokksund (Storgata 73).
102/24Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.65 i Hokksund (Storgata 72-76 - Bråthengården/Ihlengården).
102/25Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.66 i Hokksund (Storgata 75 - Falchegården).
102/26Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.68 i Hokksund (Storgata 83).
102/27Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.85 i Hokksund (Dynge 20 - Gamle Haugsund skole).
102/31Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Heimen (Dynge 22).
102/33Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.45 i Hokksund (Sundgata 2 - Misjonshuset).
102/34Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Sundhaug (Sundgata 14).
102/48Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6. Eiendommen ble utskilt fra gbnr.102/16 i 1931.
Hus no.44 i Hokksund (Storgata 66 - Sundstad).
102/51Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Sundgata 16.
102/57Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.46-47 i Hokksund (Sundgata 4).
102/59Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.43 i Hokksund (Storgata 65 - Ranvik).
102/60Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.57 i Hokksund (Sundgata 7).
102/79Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Soltun (Storgata 78).
102/84Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.70 i Hokksund (Slåttebakken 3).
102/88Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.69 i Hokksund (Dynge 6).
102/89Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.11 i Hokksund (Storgata 1 - Sanden Hotell).
103/7Nyere bygning, oppført på stedet der Braathens garveri lå tidligere. Det har vært hotelldrift her siden 1930, det meste av tiden i familien Sandens regi. Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.17 i Hokksund (Storgata 2-4 - Ekserserplassen/Ødegårdsgården).
103/10
103/40
Forretningslokale fra 1950-tallet. Eiendommen hadde opprinelig tilknytning til Lerbergmoen, som var eksersisplass for det Haugsundske kompani. De eldre bygningene brant på 1950-tallet. Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.39 i Hokksund (Storgata 58 - Tun/Østerud skysstasjon).
103/40Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.21 i Hokksund (Storgata 13-15 - Strandbu).
103/45Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.28 i Hokksund (Storgata 42).
103/62Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.24 i Hokksund (Storgata 20 - Fagertun).
103/66Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.22 i Hokksund (Storgata 17 - Elvehøy).
103/71Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no. 18 i Hokksund (Storgata 9-11 - Elvestad).
103/72Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.15 i Hokksund (Storgata 7).
103/73Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.19 i Hokksund (Storgata 18).
103/74Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.31 i Hokksund.
103/81Gate. Her lå tidligere hus no.31 i Hokksund.
Hus no.34 i Hokksund (Storgata 48-50 - Arbeidern).
103/84Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.38 i Hokksund (Storgata 57).
103/92Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.36 i Hokksund (Storgata 53-55).
103/94Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.37 i Hokksund (Arbeidergata 1).
103/98Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.23 i Hokksund (Storgata 24).
103/99Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.32 i Hokksund (Storgata 43-45 - Tingstua).
103/137Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.13 i Hokksund (Storgata 3 ).
103/139Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.14 i Hokksund (Storgata 5).
103/140Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.42B i Hokksund (Storgata 59).
103/151Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.42A i Hokksund (Storgata 61 - Madsengården)
103/152Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.33 i Hokksund (Storgata 47-51).
103/153Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.29 i Hokksund (Storgata 37-41 - Strandheim).
103/157Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.26 i Hokksund (Storgata 19-33).
103/160Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.27 i Hokksund (Storgata 32).
103/192Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.25 i Hokksund (Storgata 28).
103/192Bygningen ligger i tilknytning området "Gamle-Hokksund og Dynge ", som blant annet er regulert til kulturelt bevaringsområde etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Hus no.17 i Hokksund (Baker Moe/Kornmagasinet).
103/200Gate. Her lå tidligere hus no.17 i Hokksund.
Telthuset på Lerbergmoen. Vedtaksfredet.
103/203Telthus ved den gamle ekserserplasen på Lerbergmoen ved Hokksund. Antagelig oppført på slutten av 1700- eller begynnelsen av 1800-tallet i forbindelse med at det ble opprettet ekserserplass her for "Det ekerske Kompani". Bygningen er vedtaksfredet av Riksantikvaren. Presentert som "Månedens kulturminne" mars 2007.Digitalkart
Kildebase
Askeladden
SEFRAK
Hus no.30 i Hokksund (Storgata 44).
103/205Salmaker Larsen?
Hus no.41 i Hokksund (Storgata 56).
103/210Storgata 56
Hus no.40 i Hokksund (Storgata 54).
103/210Storgata 54