Print Friendly, PDF & Email

Eiker Kulturminneregister

Kulturminner knyttet til bergverksdrift

Denne katalogen inneholder en oversikt over faste kulturminner som er knyttet til bergverksdrift på Øvre- og Nedre Eiker, gruppert topografisk etter gårds- og bruksnummer.
Materialet skal etter hvert bli knyttet opp mot et digitalt kartverk, samt til Eiker Arkivs base over kilder og dokumentasjon.

Skarragruvene.Registrert.
54/4; 55/1: 55/9; 56/9; 163/1Gruveområde under gårdene Skarra og Kolberg . Betydelig drift under Kongsberg Sølvverk i perioden 1769-98. Området skjøttes av Sølvverkets Venner/Skarragruvenes Venner i samarbeid med Ormåsen skole. Kulturminneskilter ble satt opp høsten 2007. Presentert som "Månedens kulturminne" i november 2007. Registrert som kulturminneprosjekt.Digitalkart
Kildebase
Bergsgruvene.Registrert.
61/12; 61/13; 61/14Kobbergruver under gården Berg, like ved tettstedet Ormåsen. Trolig drevet alt på 1680-tallet, samt på 1700-tallet under Kongsberg Sølvverk. Privat drift i perioden 1848-1889. Omfatter flere skjerp og store områder med berghaller, samt ruiner etter bygninger. Stigerboligen fra 1800-tallet er bevart og brukes som privat hytte. Presentert som "Månedens kulturminne" i mai 2008.Digitalkart
Kildebase
Hassel Jernverk.Registrert.
186/89Jernverk anlagt 1649, nedlagt omkring 1860. Omfatter gruveområde (på Modum) og flere tekniske anlegg, som spikerhammere, stangjernshammere, demninger, kullmiler m.m. Smelteovnen lå på gården Daler ved Skotselv. Skotselv grendeutvalg arbeider for å bevare de kulturminnene som er igjen etter jernverket. Presentert som "Månedens kulturminne" i juli 2007. Registrert som kulturminneprosjekt.Digitalkart
Kildebase