Print Friendly, PDF & Email

Eiker Kulturminneregister

Kulturminner knyttet til vassdragsregulering,
kraftproduksjon og tømmerfløting

Denne katalogen inneholder en oversikt over kulturminner som er knyttet til vassdragsregulering, kraftproduksjon og tømmerfløting på Øvre- og Nedre Eiker, gruppert topografisk etter gårds- og bruksnummer.

Materialet skal etter hvert bli knyttet opp mot et digitalt kartverk, samt til Eiker Arkivs base over kilder og dokumentasjon.

 

Masterenna.Registrert .
39/442Renne som var eid i fellesskap av sagbrukene ved Vestfossen og ble brukt til å fløte tømmer og bord forbi fossen. Den opprinnelige renna ble trolig bygd litt etter midten av 1700-tallet, men den er blitt fornyet flere ganger, seinest på begynnelsen av 1900-tallet. Nedre del av renna ble revet på midten av 1950-tallet, og den har siden ikke vært i bruk. Den øvre delen ble revet i 2003, men en mindre del er bevart som kulturminne og står ved inngangen til "Vestfos Bruget". Inngår i prosjektet "Det historiske Vestfossen". Presentert som «Månedens kulturminne» (Juni 2008)Digitalkart
Kildebase
Himsjødammen.Registrert.
82/5; 82/10Stein-og torvdeming i Hoenselva ved Himsjø, oppført i 1771 av trelasthandler og sagbrukseier Jens Hofgaard. Demningen var ledd i en omfattende regulering av vassdraget. En nyere betongdeming ble bygget omkring 1915 og restaurert i 2007, men den opprinnelige murdammen er fortsatt gods synlig fra nedsiden. Presentert som "Månedens kulturminne" i juni 2007. Inngår som en del av prosjektet "Kulturminner langs Hoenselva"Digitalkart
Kildebase
"Spellet" på Hagaøya.Registrert.
107/25Vinsj som ble brukt til å regulere den store skrålensa ved Stenberg Hengsle, som ble brukt for å styre tømmeret inn i Tensjø eller rett ned til hengslet. Var i bruk så lenge det var fløting i Drammenselva, det vil si fram til 1970. Selve vinjen med en del vaier er godt sunlig, samt fundamentet etter mannskapsbrakka for de som betjente "Spellet". Registrert som del av prosjektet "Kulturminner på Hagaøya".Digitalkart
Kildebase
Strekkfisker ved "Lensehølet" på Hagaøya.
110/4Fester for vaierne som holdt den store skrålensa ved "Lensehølet", der båter kunne slippe gjennom hovedlensen ved Stenberg Hengsle. Strekkfiskene er godt synlige når vegetasjonen fjernes. Registrert som del av prosjektet "Kulturminner på Hagaøya". Digitalkart
Kildebase
Strekkfisker for lensene ved Stenberg Hengsle.
Nedre EikerFester for vaierne som holdt lensene i forbindelse med Stenberg Hengsle. Det finnes trolig flere slike fester på den østlige delen av Hagaøya. Registrert som del av prosjektet "Kulturminner på Hagaøya". Digitalkart
Kildebase
Rad med dopper på sørøstsiden av Hagaøya.
Nedre EikerDopper i Drammenselva i området mellom Hagaøya/Tensjø og Stenberg Hengsle. En rekke slike dopper var i bruk i forbindelse med fløtningen i elva fram til 1970. Doppene i dette området er blant de få som er bevart. Registrert som del av prosjektet "Kulturminner på Hagaøya". Digitalkart
Kildebase
Hakavik Kraftstasjon .Registrert.
115/31Kraftstasjon bygget 1916-22. Dette er den første og eneste kraftstasjon som er spesielbygd for å levere elektrisk kraft til jernbanen - enfase vekselstrøm med 16 2/3 perioder. Anlegget omfatter selve kraftstasjonen, med det opprinnelige inventaret, røregater og demininger. Stasjonen eies av Statkraft og er fortsatt i drift. Presentert som "Månedens kulturminne" i august 2006. Registrert som kulturminneprosjekt.Digitalkart
Kildebase