Print Friendly, PDF & Email

Eiker Kulturminneregister

Semssiden i Vestfossen

 

Semssiden er den nordlige halvdelen av tettstedet Vestfossen i Øvre Eiker. Bebyggelsen har vokst fram i tilknytning til sagbruksvirksomheten under Sem, men stedet ble også tidlig et knutepunkt for varetransporten til Kongsberg Sølvverk. På 1900-tallet var dette et typisk industristed, men fungerte også som handelssentrum for jordbruksområdene omkring.
Bebyggelsen består dels av bolighus, dels av større forretningsgårder med eller uten leiligheter. Med noen ganske få unntak er bygningene i området reist etter den store brannen i 1880. Mange av bygningene fra denne gjenreisningsperioden har imidlertid blitt revet og erstattet av nybygg i de seinere år.

 

Vestfossen jernbanestasjon .Registrert.
4001/Stasjonsbygning i pusset teglstein, oppført 1910 etter tegninger av arkitekt Harald Kaas. Utvidet med toalettavdeling i 1951 og et mindre tilbygg med tekniske installasjoner i 1967. Stasjonen har vært ubetjent siden 1982, og lokalene leies nå ut til restaurantdrift. Den opprinnelige stasjonsbygningen står også på stasjonsområdet, men er sterkt ombygd. Dette var en panelt tømmerbygning, tegnet av arkitekt Georg Andreas Bull og oppført i 1872.Digitalkart
Kildebase
Askeladden
SEFRAK
Møllergården - Hus No.27 i Vestfossen .Vedtatt revet.
48/26;
48/28
Forretningsgård i Vestfossen, på hjørnet mellom Storgata og Møllergata. Oppført av kjøpmann Nils Møller på 1880-tallet, tilbygg fra 1920-tallet. Gården inneholdt flere forretninger samt bakeri. L.G.Nedberg overtok som eier i 1895, mens Vestfossen Kooperative Handelslag har drevet handelsvirksomhet her siden 1921. Gården er antagelig Øvre Eikers eldste teglsteinsbygging. Kommunestyret ga tillatelse til riving våren 2006. Presentert som "Månedens kulturminne" mai 2006.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK