Print Friendly, PDF & Email

Eiker O-lag med nytt «kulturminnekart«

Ny utgivelse av «Eiker Sør»
Tekst og foto: Bent Ek
24.04.2009

Eiker O-lag har gitt ut en rekke kart gjennom årene, både vanlige orienteringskart og turkart. Nå foreligger en ny utgave av turkartet «Eiker Sør», med undertittel «Mjøndalsskauen – Sirikjerke». Kjell Klokkerud, som har stått sentralt i dette prosjektet, var invitert til forrige møte i Kulturminnerådet. Han presenterte det nye kartet ikke bare som et turkart, men som et «kulturminnekart».

Kjelll Klokkerud viser fram det nyeste av Eiker O-lags mange kartutgivelser.

Alt på Kulturminnerådets seminar i mai 2008 stilte Kjell Klokkerud opp og fortalte om Eiker O-lags arbeid med kartfesting av stedsnavn. Navn har alltid vært en viktig del av turkart, men dette har fått stadig større oppmerksomhet, ikke minst fordi det er et kontroversielt tema. Både plasseringen av stedsnavn og ikke minst skrivemåten er noe som mange har sterke meninger om.

Eiker O-lag tok konsekvensen av dette da det populære turkartet «Eiker Sør» skulle utgis på nytt. Laget inviterte alle de visste om som er godt kjent i traktene mellom Drammenselva og Eikern, og i løpet av tre kvelder ble kartet gjennomgått navn for navn. Det dukket også opp en lang rekke navn som ikke var på kartet fra før.

Eiker Arkiv var også invitert til å være med på denne prosessen, og det har blitt starten på et samarbeid mellom O-laget, Arkivet og Kulturminnerådet. «Eiker Stedsnavnrfegister» er stilt til disposisjon for O-laget, og navnene på O-lagets kart skal inn i Stedsnavnregisteret.

Selv om det er gjort grundig arbeid, kommer de helt sikkert til å oppstå diskusjoner også etter denne kartutgivelsen. Det er noe vi ser fram til.

Stedsnavn er viktige kulturminner – fordi de kan fortelle om virksomhet og begivenheter som har foregått på stedet i tidligere tider. Nøyaktig kartfesting og opplysninger om tradisjonell uttale og skrivemåter blir dermed viktige tema, og dette er også noe som engasjerer mange. Kjell Klokkerud var invitert på siste møte i Kulturminnerådet for å diskutere nettopp dette. Det var enighet om at stedsnavn kan bli emne for seminarer. Stedsnavnarkivet kan også bli en arena der en kan diskutere både uttale, skriftform, opprinnelse og stedfesting.

Men framfor alt håper både vi og O-laget at det nye kartet vil bidra til at mange kommer seg ut på tur i sommer. Baksiden av kartet er fullt av opplysninger. Her presenteres et lite utvalg av stedsnavnene, og en kan lese om gruver og kalkbrudd, gamle boplasser, utsiktspunkter, freda naturområder, krigsminner og ander severdigheter.

Eiker Arkiv anbefaler dette nye kulturminnekartet på det varmeste!