Print Friendly, PDF & Email

Eiker prestegård

Av Einar Sørensen

Ett sett gamle fotografier fra 1890-årene viser Eiker prestegård fullt utbygd før anlegget ble revet i 1902. Man kan merke seg at rivingen skjedde eksakt 100 år etter den forrige bebyggelsens brann i 1702. Begivenhetene sammenfalt ikke helt, da brannen i 1702 inntraff 5. april, mens rivningen først skjedde i mai.

Les mer på Terra Buskerud – historieboka.no