Print Friendly, PDF & Email

 

Eiker stedsnavnregister

 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å

 

Bruk alfabetet over for å søke i registeret!

Velkommen til denne første offisielle versjonen av stedsnavnregisteret, som legges ut på internettet i februar 2009. Målet er å bygge opp et register som omfatter samtlige stedsnavn på Øvre- og Nedre Eiker. Vi har et stykke igjen dit, men foreløpig er alt mer enn 16.000 navn registrert. Dette blir også en alfabetisk inngang til Eiker Kulturminneregister, siden de fleste faste kulturminner er knyttet til et stedsnavn.
Det videre arbeidet med registeret vil foregå på flere områder. For det første vil vi arbeide med å få flere stedsnavn inn i registeret, samtidig som vi fjerner dobbeltregistreringer, som det nok finnes en god del av i denne versjonen. For det andre vil vi begynne å linke hvert enkelt stedsnavn til faktaark, med informasjon om stedets historie, navnets opprinnelse, foto o.s.v., samt link til kommunenes kartverk på internett.
Vi vil gjerne ha hjelp av publikum på begge disse områdene. Send oss derfor gjerne informasjon om stedsnavn som bør komme med i arkivet eller send oss tekst og bilder om stedsnavn som alt er registrert der.

Kilder som er registrert i denne versjonen av registeret: 

Matrikkelen 1886Trykt matrikkel med navn på alle eiendommer på Øvre-og Nedre Eiker i 1886. 724 navn er registrert herfra.
Matrikkelen 1905 Trykt matrikkel med navn på alle eiendommer på Øvre-og Nedre Eiker i 1905. Eiendommer som også sto i 1886-matrikkelen er ikke registrert. 588 navn er registrert herfra.
Matrikkelutkastet 1950 Utkast til ny matrikkel. Dette er lagt ut på internett gjennom "Dokumentasjonsprosjektet". 7046 navn er registrert herfra.
Setertellingen 1933 Registrering av eksisterende og nedlagte setervoller, registrert i 1933. 128 navn er registrert herfra.
Oddvar Foss Hovedoppgave i norsk ved Universitetet i Oslo 1949: Stedsnavn på Eiker. 1253 navn er registrert herfra.
Arne Thorkildsen Registrering og kartfersting av kulturminner, vesentlig boplasser, gjennomført på 1980-tallet. 580 navn er registrert herfra.
Olav Homlebekk Registrering av boplassnavn i skriftlige kilder, med angivelse av årstall for når plassen første gang er nevnt. 425 navn er registrert herfra.
Ole Hammerborg Registrering av stedsnavn på Nedre Eiker, gjennomført på 1990-tallet. 1963 navn er registrert herfra.
John Kristensen Registrering av stedsnavn på østsiden av Hokksund, gjennomført i 2002. 99 navn er registrert herfra.
SiBs stedsnavnregisterRegistrering av stedsnavn i Solbergelva, publisert på eiker.org i 2004. 118 navn er registrert herfra.
H. Berget Registrering av stedsnavn fra 1945. Finnes på kartotekkort ved Seksjon for navnegranskning ved Universitetet i Oslo. 2835 navn er registrert herfra.
Alv Muri Registrering av stedsnavn fra 1953. Finnes på kartotekkort ved Seksjon for navnegranskning ved Universitetet i Oslo. 2835 navn er registrert herfra.
B. Hafslund Registrering av stedsnavn, årstall ikke oppgitt. Finnes på kartotekkort ved Seksjon for navnegranskning ved Universitetet i Oslo. 3 navn er registrert herfra.
K. Røsås Registrering av stedsnavn, årstall ikke oppgitt. Finnes på kartotekkort ved Seksjon for navnegranskning ved Universitetet i Oslo. 114 navn er registrert herfra.
Nils U. Hagen Registrering av stedsnavn fra 1976. Finnes på kartotekkort ved Seksjon for navnegranskning ved Universitetet i Oslo. 493 navn er registrert herfra.

Kilder som er vil bli registrert i neste versjon av registeret:

Per Ivar Søbstad Registrering av stedsnavn på Holtefjell. Publisert i boka "Holtefjell" og på nettstedet eikerbygda.no.
Narve Klægstad Registrering av stedsnavn i Bingen og på nordre del av Holtefjell, som ledd i "Prosjekt Bingsvassdraget". Innlevert til Eiker Arkiv i 2008.
Stedsnavn på Østsida Registrering av stedsnavn i boka "Glimt fra Østsidas historie".
Gjengjerden 1528Matrikkel med fortegnelse over gårder på Eiker som betalte gjengjerd (skatt) i 1528. Finnes i Norske Regnskaper og Jordebøker (NRJ).
Bygningsskatten 1593Matrikkel med fortegnelse over gårder på Eiker som betalte bygningsskatt i 1593.
O.Rygh: Norske GårdsnavnFortegnelse over gårdsnavn i Buskerud med forklaring på opphave, utgitt av Oluf Rygh i 1888.
Økonomisk kartverk Økonomisk kartverk er brukt somkilde for en del av de registreringene som er nevnt ovenfor, men det eksisterende kartverket er foreløpig ikke gjennomgått.
Eiker O-lags kartverk Eiker O-lags kartverk skal gjennomgås. Eiker Arkiv er også med i et prosjekt som O-laget startet i 2008 for å få inn nye stedsnavn på sine kart og kvalitetssikre plasseringen av disse.
Kirkebøker og folketellinger Kirkebøkene og folketellingene inneholder mange opplysninger om bosted, som blant annet kan brukes til å datere når boplasser har vært i bruk. Disse kildene er digitalisert av Eiker Arkiv og Gotisk gruppe og vil bli gjennomgått med tanke på stedsnavnregisteret.