Print Friendly, PDF & Email

 

Eiker stedsnavnregister
JOR-JØS

 

 

 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å 

JOR-JØS

Bruk alfabetet over for å søke i registeret!

Jordet624 - 10/732V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Vinsvold søndre0 mark 28 øre
Jordet624 - 171/732V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Kristian JensenHolte mellom0 mark 92 øre
Jordet624 - 34/1032V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Torberg0 mark 72 øre
Jordet624 - 34/1032V 5xxxxx 6xxxxxxAlv Muri, 19533410Torberg624ØE
Jordet624 - 34/1032V 5xxxxx 6xxxxxxm18863410Torberg624ØE 1-4
Jordfaldet625 - 5/232V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Narverud nordre0 mark 20 øre
Jordfaldet625 - 5/1432V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Narverud nordre0 mark 25 øre
Jordfaldet625 - 5/1432V 5xxxxx 6xxxxxxAlv Muri, 1953514Narverud nordre625NE
Jordfaldet625 - 5/232V 5xxxxx 6xxxxxxAlv Muri, 195352Narverud nordre625NE
Jordfaldet (Spærenløkken, Støen og Jordfaldet)624 - 48/432V 5xxxxx 6xxxxxxAlv Muri, 1953484Fåsen nedre624ØE
Jordfallet624 - 48/432V 5xxxxx 6xxxxxxm1886484Fåsen nedre624ØE 1-7
Jordfallet624 - 52-53-6132V 5xxxxx 6xxxxxxOF, s10652-53-61Berg/Spæren624ØE 1-7/1-8
Jordfallet624 - 96/32V 5xxxxx 6xxxxxxOF, s106 96Ullern624ØE 2-4
Jordfallet625 - 5/1432V 5xxxxx 6xxxxxxOH, s6514Narverud nordre625NE 1-1
Jordfallet625 - 5/232V 5xxxxx 6xxxxxxOH, s652Narverud nordre625NE 1-1
Jordheim624 - 73/8632V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Sem3 mark 78 øre
Jordheim625 - 13/3632V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Solløs0 mark 03 øre
Jordheim625 - 37/22232V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Lysaker0 mark 01 øre
Jordheim I625 - 37/25332V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Lysaker0 mark 01 øre
Jordhyttene625 -32V 5xxxxx 6xxxxxxSib-arkivIkke synlige i dag. Mellom Bempilkollen og Rognkleivåsen.
Judashølet625 -32V 5xxxxx 6xxxxxxSib-arkivBløtt område — sølehull — i tømmerveien. Øst for tredje Åserudbekk.
Junger624 -32V 5xxxxx 6xxxxxxH.Berget 1945624ØEEiker F 35 Øjongervatn
Junger624 -32V 5xxxxx 6xxxxxxOF, s96,143?624ØE 1-8
Junger624 -32V 5xxxxx 6xxxxxxThorkildsen624ØE 1-8/2-3
Jungerbekken624 -32V 5xxxxx 6xxxxxxH.Berget 1945624ØEEiker F 35 Øjongerbekkenbekk
Jungerbekken624 -32V 5xxxxx 6xxxxxxOF, s125?624ØE 1-8
Jungerbråten624 - 54/532V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Skarra nordre0 mark 07 øre
Junger-bygdeborgen624 -32V 5xxxxx 6xxxxxxThorkildsen624ØE 1-8CE 041Ruin
Jungerbæk II624 - 56/1432V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Kolberg store0 mark 07 øre
Jungerbæk III624 - 56/1632V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Kolberg store0 mark 03 øre
Jungerbækken I624 - 56/1532V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Kolberg store0 mark 20 øre
Jungercellene624 -32V 5xxxxx 6xxxxxxThorkildsen624ØE 1-8CE 041Bygning
Jungerdæla624 -32V 5xxxxx 6xxxxxxOF, s18?624ØE 1-8
Jungerkollen624 -32V 5xxxxx 6xxxxxxH.Berget 1945624ØEEiker F 35 ØjongerkøllenFjell
Jungertangen624 - 56-57-5832V 5xxxxx 6xxxxxxOF, s16 56-57-58Kolberg624ØE 1-8
Jungeråsen624 -32V 5xxxxx 6xxxxxxOF624ØE 1/2
Jungeråsstykket624 - 54/932V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Skarra nordre0 mark 25 øre
Jupedalen624 - 160/32V 5xxxxx 6xxxxxxHomlebekk160Paule624ØE 3-6Boplass1775
Jutebroe624 - 53/32V 5xxxxx 6xxxxxxHomlebekk53Spæren søndre624ØE 1-7Boplass1774
Jutebroen624 - 53/732V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Spæren søndre0 mark 10 øre
Jutebroen624 - 53/932V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Spæren søndre0 mark 05 øre
Jutebroen624 - 53/732V 5xxxxx 6xxxxxxAlv Muri, 1953537Spæren søndre624ØEjytebrua elle rjutebrua (i)
Jutebroen624 - 53/732V 5xxxxx 6xxxxxxAlv Muri, 1953537Spæren søndre624ØE
Jutebroen624 - 53/32V 5xxxxx 6xxxxxxHomlebekk53Spæren søndre624ØE 1-7Boplass1774
Jutebrua624 - 52-5332V 5xxxxx 6xxxxxxOF, s107,12852-53Spæren624ØE 1-7
Jutebrua624 - 53/732V 5xxxxx 6xxxxxxm1905537Spæren søndre624ØE 1-7
Jutehaugen624 - 28-29-3032V 5xxxxx 6xxxxxxOF, s10728-29-30Røkeberg624ØE 1-4
Jønsløkken624 - 27/932V 5xxxxx 6xxxxxxm1905279Arneberg624ØE 1-4
Jørandrud Brug624 -32V 5xxxxx 6xxxxxxThorkildsen624ØE 3-4
Jørandrudstryken624 - 132/1432V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Nils Krekling, Ole N. Krekling og Hans MuggerudBasserud0 mark 02 øre
Jørandsløkken624 - 71/332V 5xxxxx 6xxxxxxThorkildsen713Haugset624ØE 2-1CF 042Ruin
Jøranrud624 - 133/132V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Ole KreklingJørandrud2 mark 10 øre
Jøranrud624 - 133/132V 5xxxxx 6xxxxxxAlv Muri, 19531331Jørandrud624ØEjørannru (på)
Jøranrud624 - 133/1-232V 5xxxxx 6xxxxxxm18381331-2Jørandrud624ØE 3-4
Jøranrud624 -32V 5xxxxx 6xxxxxxH.Berget 1945624ØEEiker F 35 Øjøranru
Jøranrud625 - 14/6832V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Viken søndre0 mark 03 øre
Jøranrud625 - 14/6832V 5xxxxx 6xxxxxxAlv Muri, 19531468Viken søndre625NE
Jøranrud sag og møllebruk624 - 133/232V 5xxxxx 6xxxxxxAlv Muri, 19531332Jørandrud624ØE
Jøranrud Sag- og Møllebruk624 - 133/232V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Nils Krekling, Ole N. Krekling, H. MuggerudJørandrud0 mark 20 øre
Jøranrud vannfall624 - 133/1732V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Ole N. Krekling og Hans MuggerudJørandrud0 mark 90 øre
Jøransplassen624 - 71/32V 5xxxxx 6xxxxxxHomlebekk71Haugset624ØE 2-1Boplass
Jørgen Aasens vei625 -32V 5xxxxx 6xxxxxxOH, s17625NE 1-2/1-3/1-4
Jørgensen-saga625 -32V 5xxxxx 6xxxxxxSib-arkivI sammenhengende drift fra 1936 — 1962. Sporadisk drift etter dette. Saga ble dratt av en Fiat ved at Karl Jørgensen tro på gassen, mens sønnene Martin, Sverre og Jørgen Jørgensen skar. Nord for Kvernhusveien. Fiat-motoren ble byttet ut like før krigen men en råoljemotor som måtte startes ved forvarming med blåselampe. Motoren er sansynligvis bygd rundt 1900, og er fremdeles inntakt. De siste stokkene som ble skåret her, ble hugget i Kjevlingen i 1968-69 av Thorolf Henriksen og Martin Jørgensen. Saga var eid av Martin og Jørgen Jørgensen. Saga står inntakt den dag i dag.
Jørgensrud624 - 77/32V 5xxxxx 6xxxxxxAlv Muri, 195377Haug prestegård624ØEjørrgænsruHm påstod at ho hadde høyrt dette namnet på einplass under prestegarden. Oppført under "Forsvundne navne"
Jørnseplass624 - 119/132V 5xxxxx 6xxxxxxThorkildsen1191Bollerud624ØE 3-2CF 040Ruin
Jørnsgata624 - 153/32V 5xxxxx 6xxxxxxAlv Muri, 1953153Fiskum  624ØEjørnsjegata (i)1875 husmannspl under Fiskum
Jørstad624 - 101/932V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Hobbelstad søndre0 mark 04 øre
Jørstad625 - 37/20532V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Lysaker0 mark 03 øre
Jøslia32V 5xxxxx 6xxxxxxOH, s87Modum
Jøssjøen624 -32V 5xxxxx 6xxxxxxH.Berget 1945624ØE/ModumEiker F 35 ØjøssjønnVatn
Jøstanrud624 -32V 5xxxxx 6xxxxxxH.Berget 1945624ØEEiker F 35 Øjøsstannsru
Jøstansrud624 - 145/132V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Ole Torgersen VatnåsJøstansrud2 mark 51 øre
Jøstansrud624 - 145/232V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Olav NørsterudJøstansrud1 mark 30 øre
Jøstansrud624 - 145/132V 5xxxxx 6xxxxxxAlv Muri, 19531451Jøstansrud624ØEjøsstansru (på)
Jøstansrud624 - 145/1-232V 5xxxxx 6xxxxxxm18861451-2Jøstansrud624ØE 3-5
Jøstansrud skog624 - 145/532V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Olav NørsterudJøstansrud1 mark 28 øre