Print Friendly, PDF & Email

 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å 

 

Bruk alfabetet over for å søke i registeret!

Udsigten624 - 188/132V 5xxxxx 6xxxxxxm18861881Utsikten624ØE 4-3
Udsigten624 - 188/32V 5xxxxx 6xxxxxxAlv Muri, 1953188Utsikten624ØEi Udsigten
Udsigten624 - 75/432V 5xxxxx 6xxxxxxAlv Muri, 1953754Lilleås nedre624ØE
Udsigten624 - 75/432V 5xxxxx 6xxxxxxm1886754Lilleås nedre624ØE 2-2
Uhlløkka625 - 13/32V 5xxxxx 6xxxxxxOH, s2713Solløs625NE 1-3
Uleråsen624 -32V 5xxxxx 6xxxxxxJ.Kristensen624ØE 2-4
Uleråsen624 -32V 5xxxxx 6xxxxxxNils U. Hagen, 1976624ØEM711; 1814 IV 5430; CG 043-5-4/A5uleråsenMålføreforma av hulder er uler. Men: Ullern seter er like i nærheten
Ulevann625 - 37/32V 5xxxxx 6xxxxxxOH, s7237Lysaker625NE 2-2
Ulevann625 -32V 5xxxxx 6xxxxxxOH, s64625NE 2-2
Ulevann625 -32V 5xxxxx 6xxxxxxSib-arkiv. På kart kalt Urdvann. Oppdemt sansynligvis pga industri langs vassdraget Sagelva.
Ullandsaga/Dørsjø624 -32V 5xxxxx 6xxxxxxThorkildsen624ØE 3-4/3-5/3-6
Ullandsetermyra624 -32V 5xxxxx 6xxxxxxThorkildsen624ØE 3-4/3-5/3-6
Ulleland624 - 187/232V 5xxxxx 6xxxxxxm18861872Skotselv624ØE 4-3
Ulleland624 - 189/132V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Karl S. SyllingUlleland26 mark 98 øre
Ulleland624 - 189/232V 5xxxxx 6xxxxxxm1950StatsbaneneUlleland1 mark 08 øre
Ulleland624 - 189/3732V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Skotselv cell.f.Ulleland0 mark 08 øre
Ulleland624 - 189/6832V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Skotselv cell.f.Ulleland0 mark 05 øre
Ulleland624 - 189/6932V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Skotselv cell.f.Ulleland0 mark 02 øre
Ulleland624 - 189/7032V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Skotselv cell.f.Ulleland0 mark 01 øre
Ulleland624 - 189/7132V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Skotselv cell.f.Ulleland0 mark 10 øre
Ulleland624 - 189/7232V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Skotselv cell.f.Ulleland0 mark 01 øre
Ulleland624 - 189/7332V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Skotselv cell.f.Ulleland0 mark 05 øre
Ulleland624 - 189/10432V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Ulleland0 mark 06 øre
Ulleland624 - 189/10832V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Ulleland0 mark 03 øre
Ulleland624 - 189/1-232V 5xxxxx 6xxxxxxAlv Muri, 19531891-2Ulleland624ØE
Ulleland624 - 189/1-2,3732V 5xxxxx 6xxxxxxm18861891-2,37Ulleland624ØE 4-3
Ulleland624 - 202/10432V 5xxxxx 6xxxxxxm1905202104Knive søndre624ØE 4-4
Ulleren624 - 96/132V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Ullern med Kruke og Mælens laksefiskeri, Ullern (overstrøket)Ullern10 mark 43 øre
Ulleren med Kruke og Mælens laksefiskeri624 - 96/132V 5xxxxx 6xxxxxxAlv Muri, 1953961Ullern624ØEullærn (på)
Ullerens fiske i Drammenselva624 - 96/1132V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Hellefoss (overstrøket) og Ullerns fiske i Drammenselva (overstrøket)Ullern14 mark 94 øre
Ullerens fiske i Drammenselven624 - 96/1132V 5xxxxx 6xxxxxxAlv Muri, 19539611Ullern624ØE
Ullern624 - 96/1-332V 5xxxxx 6xxxxxxm1886961-3Ullern624ØE 2-4
Ullern624 - 96/32V 5xxxxx 6xxxxxxOF, s4,71,134,14396Ullern624ØE 2-4
Ullern624 -32V 5xxxxx 6xxxxxxH.Berget 1945624ØEEiker F 35 ØullærnGamalt gudefard
Ullernbakken624 -32V 5xxxxx 6xxxxxxJ.Kristensen624ØE 2-4
Ullernelva624 - 96/32V 5xxxxx 6xxxxxxOF, s14396Ullern624ØE 2-4
Ullernkippen624 -32V 5xxxxx 6xxxxxxJ.Kristensen624ØE 2-4
Ullerns fiske624 - 96/1132V 5xxxxx 6xxxxxxm19059611Ullern624ØE 2-4
Ullernsetra624 - 96/32V 5xxxxx 6xxxxxxOF, s8696Ullern624ØE 2-4
Ullernsetra (Nedrevollen)624 - 96/132V 5xxxxx 6xxxxxx961Ullern624ØE3 km NA for Ullern, 216 moh, på kart, ikke i bruk, vår eller heimseter, nedl for 50 år siden
Ullernsetra (Øvrevollen)624 - 96/132V 5xxxxx 6xxxxxx961Ullern624ØEUppå Ese, 5 km NA for Ullern, 500 moh, ikke på kart, ikke i bruk, alm eller langster, nedl lenge sidan
Ullernskogen624 - 96/2432V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Ullern6 mark 93 øre
Ulvann625 -32V 5xxxxx 6xxxxxxOH, s89625NE 2-2/3-1
Ulvann625 -32V 5xxxxx 6xxxxxxOH, s94625NE 2-2/3-1
Ulvannet625 -32V 5xxxxx 6xxxxxxH.Berget 1945625NEEiker F 35 ØulvanneVatn 
Ulvannet625 -32V 5xxxxx 6xxxxxxK.Røsås, 146 (RK Oslo)625NEulevanneDet er urer rundt omkring
Ulverud625 - 46/132V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Ulverud5 mark 16 øre
Ulverud625 - 46/232V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Ulverud0 mark 15 øre
Ulverud625 - 46/332V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Ulverud0 mark 04 øre
Ulverud625 - 46/132V 5xxxxx 6xxxxxxAlv Muri, 1953461Ulverud625NEulveru (i)
Ulverud625 - 46/1-332V 5xxxxx 6xxxxxxAlv Muri, 1953461-3Ulverud625NE
Ulverud625 -32V 5xxxxx 6xxxxxxOH, s94625NE 2-2/3-1
Ulverud625 -32V 5xxxxx 6xxxxxxOH, s96625NE 2-2/3-1
Ulverud625 -32V 5xxxxx 6xxxxxxOH, s98625NE 2-2/3-1
Ulverud625 -32V 5xxxxx 6xxxxxxK.Røsås, 146 (RK Oslo)625NEulveru
Ulverud skog625 - 46/1832V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Ulverud1 mark 80 øre
Ulverudbakk625 -32V 5xxxxx 6xxxxxxNils U. Hagen, 1976625NEM711; 1814 IV 6137; CH-042-5-4/A3ulverubakkUlverud er gårdsnavn. En bratt bakke i Ulverud skau.
Ulverudbakk625 -32V 5xxxxx 6xxxxxxSib-arkivOmrådet fra der Skytterbaneveien slutter til Gladbakk-veien deler seg mot Midtstøkket. Etter gården Ulverud.
Ulvestad624 - 77/16632V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Haug prestegård0 mark 02 øre
Ulvestudalen624 - 78-7932V 5xxxxx 6xxxxxxOF, s94,13078-79Hoen624ØE 2-2
Ulvestuen624 - 72/32V 5xxxxx 6xxxxxxHomlebekk72Røren624ØE 2-1Boplass
Ulvestuhaugen624 -32V 5xxxxx 6xxxxxxOF, s94?624ØE 2-3
Ulvik624 - 202/12232V 5xxxxx 6xxxxxxm1905202122Knive søndre624ØE 4-4
Ulykka624 - 71/32V 5xxxxx 6xxxxxxOF, s6471Haugset624ØE 2-1
Underberg624 - 189/9032V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Olav MederudUlleland0 mark 02 øre
Underberg624 - 189/9032V 5xxxxx 6xxxxxxAlv Muri, 195318990Ulleland624ØE
Underberg624 - 189/9032V 5xxxxx 6xxxxxxm190518990Ulleland624ØE 4-3
Underhaugsetstykket624 - 71/1532V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Haugset1 mark 08 øre
Underlandet624 - 12 og 1332V 5xxxxx 6xxxxxxOF, s113,13012 og 13Skistad624ØE 1-1
Unionen624 - 202/3832V 5xxxxx 6xxxxxxm190520238Knive søndre624ØE 4-4
Unionen624 - 202/3932V 5xxxxx 6xxxxxxAlv Muri, 195320239Knive søndre624ØE
Unnheim624 - 202/15732V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Birger JensenKnive søndre0 mark 07 øre
Urda624 - 164/32V 5xxxxx 6xxxxxxOF, s31164Myre624ØE 4-1
Urdeberget624 - 61/32V 5xxxxx 6xxxxxxOF, s3161Berg624ØE 1-8
Urdevannsveien625 -32V 5xxxxx 6xxxxxxNils U. Hagen, 1976625NE/ØEM711; 1814 IV 5531; CG 043-5-4/C5yttevannsvæjenSe Yttervannsveien
Urdevannsveien625 -32V 5xxxxx 6xxxxxxNils U. Hagen, 1976625NE/ØEM711;1814 IV 5732; CG 043-5-4/G3Se Vrangleveien
Urdevannsveien625 -32V 5xxxxx 6xxxxxxNils U. Hagen, 1976625NE/ØEM711; 1814 IV 5631; CG 043-5-4/E4ulevannsvæjenSkogsbilvei. Ble først bygd inn til Yttervannet og da kalt Yttervannsveien, siden ført videre innover til Urdevann og gjerne i dag kalt Urdevannsveien. Veien er i dag ført enda videre, til Vranglevann, og navnet Vrangleveien finnes på ØK.
Urdsdokka624 -32V 5xxxxx 6xxxxxxOF, s31,128?624ØE 4-1
Urdvann625 -32V 5xxxxx 6xxxxxxOH, s89625NE 2-2/3-1
Urevann(et)625 -32V 5xxxxx 6xxxxxxNils U. Hagen, 1976625NEM711; 1814 IV 5831; CG 043-5-4/G4ulevann(e)Av ur, steinur, ei stor ur i den østre enden av vannet
Urholt625 - 45/12232V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Solberg0 mark 04 øre
Urmakerbråtan624 - 86/632V 5xxxxx 6xxxxxxThorkildsen866Grøsland624ØE 2-3CE 042Ruin
Urmakerbråtan624 - 82/32V 5xxxxx 6xxxxxx82Bermingrud624ØEVonleg i nerleiken av Bermingrudsetra, ikke på kartet, ikke i bruk, Plass-seter. Nedlagtm seinare plass
Urmakerbråtan624 - 87/32V 5xxxxx 6xxxxxxOF, s9987Solberg624ØE 2-3
Urmakerbråten624 - 87/32V 5xxxxx 6xxxxxxAlv Muri, 195387Solberg624ØEurmakerbråtan (i)Tidlegare h.pl under Solberg
Urstad624 - 181/32V 5xxxxx 6xxxxxxAlv Muri, 1953181Ødeskogen624ØEusjtaBustad? Under Ødeskogen. Ligg i ein fælt djup dal. Skulle ha vore skrive Alfstad?
Ursvannet624 -32V 5xxxxx 6xxxxxxH.Berget 1945624ØEKongsberg 14AulsvanneTjern. Det skal væra urder attmed vatnet. Ligg noko nord for Råtavann
Utby624 - 202/8932V 5xxxxx 6xxxxxxm190520289Knive søndre624ØE 4-4
Utenfjellskogen624 - 1/232V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Horne søndre0 mark 36 øre
Utenfjellskogen624 - 11/1832V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Stenshorne2 mark 20 øre
Utengene624 - 11/2432V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Stenshorne1 mark 40 øre
Utgangen625 - 15/3832V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Viken nordre0 mark 01 øre
Utgangen625 - 15/3832V 5xxxxx 6xxxxxxAlv Muri, 19531538Viken nordre625NE
Uthagan624 - 45-46-4732V 5xxxxx 6xxxxxxOF, s11445-46-47Lunde624ØE 1-6
Utklekningsanstalten625 - 8/7632V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Rygg øvre0 mark 02 øre
Utsikt624 - 11/4632V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Stenshorne0 mark 01 øre
Utsikten624 - 17/7232V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Lo østre0 mark 05 øre
Utsikten624 - 188/132V 5xxxxx 6xxxxxxm1950RudmoenUtsikten0 mark 04 øre
Utsikten624 - 189/14432V 5xxxxx 6xxxxxxm1950De kristelige venner i BakkeUlleland0 mark 05 øre
Utsikten624 - 27/1632V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Arneberg0 mark 14 øre
Utsikten624 - 62/32V 5xxxxx 6xxxxxxOF, s29 62Skjøl624ØE 1-8
Utsikten624 - 75/432V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Lilleås1 mark 48 øre
Utsikten625 - 13/12532V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Solløs0 mark 04 øre
Utsikten625 - 14/32V 5xxxxx 6xxxxxxOH, s3214Viken søndre625NE 1-3
Utsikten625 - 20/32V 5xxxxx 6xxxxxxOH, s4320Pålsåsen625NE 1-4
Utsikten625 - 34/1232V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Horgen søndre0 mark 09 øre
Utsikten625 - 34/1232V 5xxxxx 6xxxxxxOH, s693412Horgen søndre625NE 2-1
Utsikten625 - 38/6632V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Krokstad0 mark 03 øre
Utsikten625 -32V 5xxxxx 6xxxxxxNils U. Hagen, 1976625NEM711; 1814 IV 5628; CG 042-5-4/D2utsiktenPunkt frampå en bratt ås
Utsikten625 -32V 5xxxxx 6xxxxxxOH, s9625NE 1-1
Utsikten625 -32V 5xxxxx 6xxxxxxOH, s99625NE 2-2/3-1
Utslagsberga624 -32V 5xxxxx 6xxxxxxOF, s91?624ØE 4-1/4-2
Utsyn625 - 10/8732V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Rygg mellom0 mark 01 øre
Utsyn625 - 14/23332V 5xxxxx 6xxxxxxm1950Viken søndre0 mark 01 øre