Print Friendly, PDF & Email

Eikværinger på frimerker

Tekst: Gjermund Glittfjell NE
Avfotografering og tilrettelegging: Anne Gallefos Wollertsen NE
14.06.2012

To eikværinger, eller personer som har hatt en tilhørighet til bygda vår, har vært så heldige å bli hedret på frimerker.

Den første er presten Hans Strøm, født i 1726 på Sunmøre.
Hans Strøm var prest, naturforsker og topograf. Av kjente navn i Hans Strøms familie kan vi nevne forfatter Hanna Winsnes – Strøm var hennes farbror.
Strøm var sogneprest i Volda før fra 1764, deretter reiste han til Eiker og virket som sogneprest der fra 1779 til sin død i 1797.

For Eikers vedkommende er det Strøms Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger prestegield (1784) som er av stor interesse. Denne boka blir ofte sett på som Eikers første historiebok.

Ved Haug kirke i Øvre Eiker finnes et minnesmerke over Hans Strøm.
Frimerket ble utgitt i 1970.

Les mer om Hans Strøm.

 

Den neste eikvæingen som er hedret på frimerke er dikteren Herman Wildenvey. Han ble født i Mjøndalen i 1885. Hans fødenavn var Herman Theodor Portaas.

Herman Wildenvey bodde sammen med sin mor Hanna Thoresdatter Grosvold de første leveårene. I en alder av tre år flyttet han til gården Portåsen i Mjøndalen. Da var det Hermans far som skulle overta ansvaret for gutten.

Herman viste store poetiske talenter i ungdomsårene. Han utga sin debutsamling Nyinger i 1907.
Wildevey ble regnet som kjærligheten, våren og forelskelsens dikter.
Han giftet seg med Gisken, og de bosatte seg i Stavern i 1923. I 1927 flyttet forfatteren inn i villaen Hergisheim. Der bodde han sammen med Gisken og datteren Hanna fram til sin død i 1959.
Herman Wildenvey er begravet i æreslunden på Vår Frelsers Gravlund i Oslo.

Hvert år åpner Hanna Wildenvey dikterhjemmet for publikum i samarbeid med Wildenvey-selskapet. I Nedre Eiker er det Portåsen – Wildenveys rike og Portåsens venner som hedrer en av landets store diktere.
Frimerket som vises her utkom i 1986.

Les mer om den unge Herman Wildenvey.