Print Friendly, PDF & Email

Eker Papirfabrikk – Nedre Eikers siste papirfabrikk

Tekst: Erling Hamarstrøm
Foto: Ukjent
11.09.2003

Eker Papirfabrik startet i 1905 med to maskiner. En «yanky»-maskin, og en «tissue»-maskin.
Papirfabrikken drev fram til 1985. Kreppapir, som utgjorde det vesentligste av produksjonen, ble omgjort i egen foredlingsavdeling til toalettpapir og tørkeruller. Papirfabrikken ble nedlagt i 1985, men foredlingsavdelingen ble overført til Sunland Papirfabrikk på Gulskogen. Grunnen til nedleggelsen var at maskinene på Eker Papirfabrik hadde en hastighet på 150 -160 meter/min. mens den nye maskinen på Sunland kunne kjøre i 800 – 1000 meter/min.
Foredlingsavdelingen på Sunland ble utvidet og modernisert slik at de kunne konkurrere med svenskene. I Norge er det kun denne fabrikken som produserer toalettpapir.

Dette bildet av ansatte på A/S Eker Papirfabrik er fra 1947. Vi ser kun 50 personer, men nattskiftet og noen andre er fraværende, slik at jeg antar at arbeidsstokken på dette tidspunkt var ca. 70 personer. Bakerst fra venstre: Magnus Berg, Søren Sperle, Frantz Øen, Petter Pettersen, Alf Antonsen, Hans Thingelstad, Myklemyr, Gunnar Berg, Kristian Karlsen, Helge Kristiansen, Olaf Korsgaard, ukjent, Johan Johansen, Oskar Nedberg, ukjent, Kåre Skistad, Per Moen, Thorolf Gundersen.
Bakerst 2. rekke: Eugen Nedberg (stående), Ragnvald Øen, Ernst Krogh, Nils Nedberg, Ivar Karlsen, Sigurd Olsen, Nesthorne Krogh, «Teis», Alf Repstad.
Bakerst 3. rekke: Gunnar Andersen, Harald Lysaker, Nils Nilsen, Daniel Øen, Anders Simensen, Petter Nilsen, Reidar Krogh Svendsen, Einar Berg.

Bakerst 4. rekke: Randi Larsen, Mabel Berg, Karl Bakken, Erling Raaen, Trygve Larsen, Oskar Vogt, Oskar Krogh.
Første rekke: Ukjent, Mary Larsen Nilsen, Åse Gundersen, Unni Elvestad, Mabel Oseth, Gunvor Berntsen Borgen, Gerd Hansen, Agnes Ruud, Olavia Gundersen, Hjørdis Berge Simensen.