Print Friendly, PDF & Email

Eknessaga flyttet til Solbergelva

Tekst og fotos: Anne Gallefos Wollertsen NE
03.11.2006

Eknessaga har fått ny plassering ved Solberg Spinneri.

På grunn av veiutbygging i forbindelse med nytt boligfelt ved Eknes i Krokstadelva, måtte den gamle gårdssaga til Ole Johan Eknes rives. Eieren besluttet da å gi saga til Eiker Arkiv og Stiftelsen Verkstedet – Nedre Eiker industri- og kulturhistoriske senter.
Saga er nå plassert i sitt rette element – nemlig ved Solbergbekken like ved Solberg Spinneri i Solbergelva. I dette vassdraget lå tidligere flere møller, og granittfundamenter fra denne virksomheten ses fremdeles i bekken like ved saga.
Eknessaga blir satt i stand av dugnadsgruppa til Stiftelsen Verkstedet og folk fra Eiker Arkiv, bl a skal taket på plass før vinteren kommer. noe man er godt i gang med. Maskineri og annet utstyr fulgte med i flyttinga, og håpet er at saga igjen kan komme i drift ved enkelte anledninger.
I følge Einar Stueflaten er Eknessaga fra omkring 1860, og sto opprinnelig mellom Kassefabrikken og kraftstasjonen i Borgebekken.
Ole Johan Eknes forteller at saga kom til Eknes i 1905.

Eknessaga har fått ny plassering ved Solberg Spinneri.