Print Friendly, PDF & Email

Ryddet rundt gravminner ved Haug kirke

IVRIGE ELEVER FRA HOKKSUND BARNESKOLE
Tekst: Bent Ek
27.9.2009

Også i år har Hokksund Barneskole tatt initiativ til å rydde viktige kulturminner i nærmiljøet og fått støtte til dette fra Stiftelsen Norsk Kulturarv. I år var det noen av de gamle gravminnene ved Haug kirke som sto for tur.

45 elever i 6. klasse rydda åtte gravminner ved Haug kirkegård i Øvre Eiker. Det var stor iver da det dukket fram store gravplater under gammel torv og gressplen. Det ble også vaska gravstøtter, slik at navn og symboler ble leselig igjen elevene fikk også en innføring i gravskikker før og nå samt en omvisning for å se på gravminnenes mange symboler.

Ved Hokksund barneskole brukes ”budstikka” der alle elevene skriver navnet sitt på et ark. Arket legges i budstikka og overføres til neste ”rydd et kulturminneprosjekt”.