Elvebåt

Elvebåt – etter Julius Borgersen

Frode Caspersen 2012

Foto: Frode Caspersen

Trolig har de kjappe, lette elvebåtene vært i travel virksomhet i godt over 1000 år på Drammenselva. Litt av vikingeskipenes eleganse avspeiles i konstruksjonen, men selvfølgelig har båten utviklet seg gjennom århundrene. Tidligere hadde alle langs elva båt, og denne var like viktig som bilen er i dag. Båten på bildet er en «nersetterbåt» som også fantes i en transportversjon, der lasteevnen kunne være opp mot 10 tonn. Disse ble brukt til transport av teglstein og tremasse fra Eikerbygdene og ned til Drammen havn. Det karakteristiske ved båtene er at de er kjappe, lette å manøvrere og nesten lydløse i vannet. (Selvfølgelig ikke dumt den gangen tjuvfisket florerte!). Båten er meget stabil. To mann kan stå på siden å trekke tunge garn uten at den kantrer. Av disse små elvebåtene er det to varianter. Det er «jagern» med to bordganger, og som navnet sier er dette den kjappeste av elvebåtene. Den andre kalles for «nersettærn» og har tre bordganger.
Opplysningene over er sakset fra et intervju Birger Borgersen gav til avisa Fremtiden i mai 1992. Borgersenfamilien drev som båtbyggere i Hokksund gjennom fem generasjoner. Birger var ikke et øyeblikk i tvil om at denne båttypen ville få sin renessanse i Drammensvassdraget. «Plastbaljene vil en dag forsvinne til fordel for disse lydløse skjønnhetene fra Hokksund», uttalte han. Nå er det Eiker Trebåtbyggeri som fører arven videre.