Print Friendly, PDF & Email

Elvelangs med Folkeakademiet og Eiker Arkiv – en industrihistorisk vandring fra Steinberg til Nedre Eiker bru

Tekst og fotos: Anne Gallefos Wollertsen NE
18.05.2006

Start fra ankeret på Steinberg.

Jan Vestby fra folkeakademiet forteller. På andre sida av elva ses Horgen. Navnet kommer av «horg» som betyr offerplass.

Om lag 50 personer blei med Nedre Eiker Folkeakademi og Eiker Arkiv på en rusletur langs Drammenselva / Storelva torsdag 11. mai 2006. Turens formål var å formidle historien til Steinberg hengsle og de mange treforedlingsbedriftene langs elva samt Vikstrand bruk og «Kalosjen». Startsted var ved ankeret på Steinberg, like ved Hagaøya, og her ønsket Jan Vestby fra folkekademiet velkommen. Eiker Arkiv hadde på forhånd utarbeidet en brosjyre om bedriftene langs elva, og denne samt info-brosjyra til arkivet ble delt ut til de frammøtte. Så ble det fortalt fra arbeidet på Steinberg hengsle. Flere av dem som arbeidet på hengslet var på banen og fortalte fra livet på elva og hadde også morsomme og pussige små historier å fortelle.
Været var varmt og strålende, og det var en fornøyelse å rusle elvelangs denne kvelden. Trærne hadde fått sitt lysegrønne slør, himmelen og elva var blå og kveldssola praktfull. Vannstanden i elva var høy på grunn av det varme været som medførte stor snøsmelting i fjellet, og det var et yrende fugleliv, bl a nydelige grågjess og svaner, både årsunger og voksne.
Ved Kilen (tømmeropplagsplassen for finerfabrikken på Steinberg)) var det innlagt kaffipause, og gode medhjelpere fra folkekademiet vartet opp med herlige nystekte vafler og kaffi i den fine vårkvelden.
Det ble stadig små stopp underveis ettersom man kom til stedene hvor de mange bedriftene har hatt sin plass, slik som Eker papirfabrikk, Krokstad cellulosefabrikk, Albion og Mjøndalen cellulosefabrikk, og hele turen tok om lag tre timer.

En årsgammel svane var småhissig da Bjarne Klausen bød på mat!

Grågåsa var på plass.

Vårkvelden var praktfull…

Den gamle Mjøndalsbrua er vakker…