Print Friendly, PDF & Email

Elvelangs påny mellom Mjøndalen og Hokksund

Tekst og foto: Anne Gallefos Wollertsen
September 2002.

Byggeleder og prosjektansvarlig Ola Håvard Hole viser fram erosjonssikringsnettet som sikrer elvebredden.

 

Elvebredden er bl a beplantet med sivplanter som tåler varierende vannivå.

For ikke altfor mange år siden var store deler av arbeidslivet i Eiker knyttet til Drammenselva, eller Storelva.Tømmerfløtingen og arbeidet ved hengslene beskjeftiget mange, likeså teglverkene som lå langs elva samt alle cellulosefabrikkene. De seinere åra har «trafikken» og livet ved elva avtatt i takt med den nye industrien, men kanskje får elva igjen oppleve «en ny vår» ?

Et viktig skritt i den retning ble tatt tirsdag 24. september 2002 da den nye gang- og sykkelveien elvelangs mellom Mjøndalen og Steinberg offisielt blei åpna.
Ordfører Rolf Bergersen la i sin åpningstale nemlig vekt på at elva skal tas i bruk igjen, og at den nye veien på en måte ga elva tilbake til eikværingene. Håpet er at elva og elvelandet vil bli benyttet både til fisking og bading, trim og stille meditering. Han la også vekt på elvas historie som arbeidsplass, og håpet at restene av brygga til Mjøndalen cellulose kanskje kan benyttes til noe i forbindelse med bruk av elva i framtida. Selv markerte ordføreren en av elvas muligheter ved å prøve seg med fiskestanga, i godt lag med elever fra Veiavangen og Eknes ungdomsskoler.