Print Friendly, PDF & Email

Eric Gustaf Tunmarck – Fossesholms utsmykker

Tunmarck, Eric Gustav

Den nyoppførte, gigantiske Kongsberg kirke sto foran fullførelse. En av mange håndverkere som var lokket til bergstaden på jakt etter arbeide og berømmelse var den 31 årige Eric Gustaf som er registrert her første gang våren 1760. Med seg hadde han en attest fra sognepresten i Holmestrand. Tunmarck var utdannet i sitt fag hos Göteborgsmaleren Jacob Schönfeldt. Her lærte han tapet- og malerhåndverk. Da læreren flyttet til Västerås, fulgte Eric med og avsluttet sin læretid der i 1749. Mer vet vi ikke om ham før han altså dukket opp i Kongsberg i 1760 og trådte i tjeneste hos en for øvrig ukjent størrelse, Søren Daugaard, som hadde fått malerarbeidet i kirken som entreprise. Tunmarck fortsatte som svenn hos den nye entreprenøren, Johann Diderich von Dram (fra Drammen)……

Les mer på Terra Buskerud – historieboka.no.